Välkommen till nya Naturbiblioteket

Naturbiblioteket.se är en faktabaserad sajt för information om egenvård med särskilt fokus på alternativa och komplementära behandlingsmöjligheter. Vår grundsyn är att det inte finns någon anledning att dra en skiljelinje mellan alternativa och skolmedicinska behandlingsmetoder, så länge behandlingen bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
Intresset för egenvård med växt- och naturbaserade preparat har ökat markant de senaste åren. Det är glädjande att intresset är stort, men beklagligt att kunskapen fortfarande är bristfällig på många håll, särskilt inom sjukvården och på apoteken.

Med Naturbiblioteket.se vill vi bidra till att öka kunskapen om växtbaserade och naturliga preparat för egenvård. Helt enkelt för att det finns en värdefull skatt av örter och naturliga preparat som i stora delar av Europa är självklara inslag i husapoteket – men som i Sverige oförtjänt har hamnat i skuggan av syntetiska läkemedel och behandlingar. Trots att de syntetiska preparaten många gånger har sina rötter just i örtmedicinen.

Naturbiblioteket.se ges ut av Scientific Communication AB, ett förlag speciliserat på utgivning av faktaböcker och fördjupande artiklar om vård och hälsa i print och på webb.

Naturbiblioteket.se har skapats och byggts upp av professor emeritus Ingemar Joelsson, specialistläkare i gynekologi och obstetrik med lång klinisk verksamhet. Ingemar Joelsson har också gjort sig känd och respekterad som en av landets främsta experter på växtbaserad medicin och har i den egenskapen spelat en viktig roll för att sprida fördjupad kunskap om alternativa och komplementära behandlingar såväl som nya rön inom det skolmedicinska området.

– Väl beprövade och väl dokumenterade växtbaserade läkemedel och kosttillskott har en viktig funktion att fylla, men dessvärre är kunskapen om växtmedicin och naturliga alternativ till skolmedicinsk behandling ofta bristfällig såväl på apoteken som inom vården. Därför behövs en sajt som naturbiblioteket.se som kan ge både en överblick av olika behandflingsalternativ samt ökad kunskap om den evidens och erfarenhet som finns för olika läkeörter och preparat, säger Ingemar Joelsson.

Naturbiblioteket.se drivs i dag av Sven-Eric Lindberg, som har lång erfarenhet som medicinjournalist och redaktör med inriktning mot vård och hälsa. Sajten kommer att relanseras hösten 2017 i ny form med uppdaterade forskningsrön och nya funktioner.

Scientific Communication står också bakom sajterna vaxtlakemedel.sekvinnohalsa.sekvinnomedicin.se samt medref.se/medicinreferenser.se. Från medref.se kan man ladda ned flera av de refererade skrifterna i digital form.

Under arbete!

Vi bygger om och förbättrar Naturbiblioteket.se för våra besökare. Inom kort kommer Sveriges mest heltäckande sajt för växtbaserad medicin att bli ännu mer aktuell och användarvänlig.
Vi räknar med att vara tillbaka igen inom kort. Välkommen!

Aktuellt just nu

Tomatextrakt visar sig vara till fördel för kardiovaskulär hälsa.

Nya riktlinjer öppnar för naturliga alternativ vid klimakteriebesvär