Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

adhd

ADHD, dyslexi och dyspraxi


Forskningsresultat visar att vissa fettsyror spelar en viktig roll för utvecklingen av hjärna och öga, koordination, inlärningsförmåga, minne och koncentration.

Förmågan att bearbeta information och lära in fakta är av största betydelse för att lyckas i livet. Men den processen kan hindras av svårigheter med inlärning, uppmärksamhet och koncentration. Antalet barn med diagnoserna ADHD, dyslexi och dyspraxi ökar ”world-wide”. Samtidigt växer förväntan på att svårigheterna kan lindras genom intag av omättade fettsyror.

 

Kunskapen om effekten av fleromättade fettsyror (PUFA, poly-unsaturated fatty acids), som hör till omega-3 och omega-6 familjernas fettsyror, ökar nu snabbt. De viktiga fettsyrorna kan tillföras med kosten såväl som med lämpliga kosttillskott.

 

I den typiska västerländska dieten är vissa omega-3 och omega-6 fettsyror dåligt representerade. Industrialiseringen av livsmedelskedjan med krav på lång hållbarhet är en av de viktigaste orsakerna. Produkter med innehåll av fler-omättade fettsyror har i regel kort hållbarhet, de utsätts lätt för oxidation och de härsknar.

 

Kliniska studier under senare år har visat att fleromättade fettsyror med ursprung från feta fiskar och vissa växter har verkliga fördelar. Dessa fettsyror spelar en väsentlig roll för en optimal utveckling av hjärnan och ögat, inlärningsförmågan, koncentrationsförmågan och koordinationen.

 

Kliniska studier med referenser till litteraturen

1. Om nyfödda ammas under lång tid får de en förbättrad inlärningsförmåga
och en högre IQ. Bröstmjölken är rik på fleromättasde fettsyror, PUFA:s.
(Poly Unsaturated Fatty Acids).

2. Magnetisk resonans-avbildning (MRI, magnetic resonance imaging) av hjärnan
hos personer med dyslexi har visat förändringar i cellmembranernas fosfolipider
som kan hänföras till brist på PUFA.

3. Studier har visat samband mellan dyslexi, dyspraxi och ADHD och
kliniska tecken på fettsyrabrist: törst, torr och fnasig hud, sköra naglar
och mjäll.

4. Laboratorieprov har bekräftat fettsyrabrist hos dyslektiska barn med de beskrivna
symtomen. De kroppsliga besvären och skolprestationen förbättrades efter
fettsyra-tillskott.

5. Fettsyran EPA har i kliniska studier visats förbättra symtomen vid psykisk sjukdom
mer effektivt än DHA.
6. Forskningsresultat visar att uppmärksamhet och koncentrationsförmågan skärps
efter intag av omega-6 (GLA) och omega-3 (EPA och DHA) fettsyror i kombination.

7. I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie som omfattade mer
än 100 barn med dyslexi, dyspraxi och ADHD användes en EPA-rik fiskolja
med tillsats av GLA med stor framgång, den s.k. Durham studien.

 

 

Fleromättade fettsyror för hjärnans och ögats funktion

 

 omegafam

 

 

 

 

De fettsyror det rör sig om utgör nedbrytnings-produkter till modersubstan-serna i omega-6 och omega-3 familjernas fettsyror.

 

Modersubstanserna, linolsyra och alfa-linolensyra, är livsnödvändiga. Vi kan inte bilda dem i kroppen, och utan dem skulle vi inte överleva.

 

Bilden ovan visar de processer som äger rum under ämnesomsättningen för att omvandla de livsnödvändiga substanserna till längre och mer omättade fettsyror, nödvändiga för framför allt hjärnan och ögat.

 

Några vegetabilier (särskilt lin) och nötter (t.ex. valnötter) innehåller alfa-linolensyra, ALA. Människan har emellertid svårt att tillgodogöra sig ALA, bara 1 - 2% utnyttjas i kroppen, dvs nedbryts till EPA (ref. 14). Det är därför viktigt att äta fisk och skaldjur eller att inta ett tillskott av fiskolja, som innehåller de nödvändiga nedbrytningsprodukterna EPA och DHA.

 

Linolsyrans viktiga nedbrytningsprodukt, GLA, finns redan färdigbildad i nattljus-växten. Det finns flera kosttillskott, som innehåller GLA, t.ex. Efamol eller quarma.

 

Fettsyror har betydelse för uppbyggnad och funktion av hjärna och öga

Omega-3 DHA

Omega-3 DHA är en struk-turell fettsyra. Den ingår som byggsten i cell-membraner, framför allt i hjärnan. Tillgång till DHA är av speciell betydelse under fostrets utveckling och i nyföddhetsperioden, då hjärnan undergår en dramatisk utveckling.

 

Omega-3 EPA

Omega-3 EPA är en funktionell fettsyra. Den är nöd-vändig för kommunikationen mellan celler. Dess nedbrytningsprodukter (DHA och prostaglandiner) har antiinflamma-
torisk verkan av stor betydelse från nyföddhetsperioden och genom livet.

 

Omega-6 GLA

Omega-6 GLA omvandlas lätt till DGLA och AA och prostaglandiner. DGLA har antiinflamma-toriska egenskaper medan AA (tillsammans med DHA) har betydelse som komponenter i cellmembranerna, speciellt i hjärnans celler.

 

Människokroppen

innehåller 50 trillioner celler. Varje cell kan liknas vid en fabrik, som hanterar näringsämnen och avfallsprodukter. Cellväggarna (membranerna) är uppbyggda av fosfolipider. Varje fosfolipid innehåller två fettsyror, en av dem bör vara en fleromättad fettsyra. Hjärnans vävnad består till 20% av dess torrvikt av omättade fettsyror, framför allt DHA och AA.

 

Cellmembranen

Cellmembranen består av ett dubbelt lager av fosfolipider. Varje fosfolipid har två fettsyror, varav minst en bör bara en omättad fettsyra för att membranen skall få stor elasticitet. Oftast är det då DHA eller AA som kommer ifråga.

Ett enzym, PLA2, försöker avlägsna omättade fettsyror från fosfo-lipiden. Detta förhindras om EPA finns tillgängligt.

 

 Cellmembranen

Cellmembranen består av ett dubbelt lager av fosfolipider. Varje lipid har två fettsyror, varav minst en bör bara en omättad fettsyra. Oftast är det DHA eller AA som kommer ifråga.

 Fosfolipiden

Ett enzym, PLA2, försöker avlägsna den omättade fettsyran från fosfo-lipiden. EPA förhindrar detta.

 Receptorer

Signalöverföring genom receptorer i cellmembranen fordrar närvaro av EPA.
EPA öppnar kanaler genom membranen.

 

 membrane  fosfolipid2  receptor

 

Schematisk bild av cellmembranen med dess olika beståndsdelar
 

 membrane_9

 

Läs om omättade fettsyrors betydelse för neuropsykiatriska funktionshinder:

 

Läs Durham-studien (Alexandra Richardson and Paul Montgomery) genom att klicka här

Läs ett referat av den genom att klicka här

 

Läs Durham-studien (Madeleine Portwood) genom att klicka här

Läs Madeleine Portwoods uttalande genom att klicka här

 

Läs Australien-studien (Natalie Sinn and janet Bryan) genom att klicka här

Läs ett referat av den genom att klicka här

 

Läs den svenska Göteborgsstudien (Johnson, Östlund, Fransson, Kadesjö och Gillberg)  
      genom att klicka här

Läs ett referat av studien genom att klicka här

 

Läs den svenska Göteborgsstudien (Gustafsson, Birberg-Thornberg, Duchén och Strandvik)  
      genom att klicka här

Läs ett referat av den genom att klicka här


Referenslistan kan nås genom att klicka här

 

För frågor och kommentarer, använd i första hand formuläret under knappen "kontakta oss" i sidans toppmeny eller klicka här.

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

 

EPA molekyl - en funktionell fettsyra i omega-3 familjen

EPA

en fettsyra i omega-3 familjen

20:5n-3

 

DHA molekyl - en strukturell fettsyra i omega-3 familjen

 

DHA

en ytterligare syra i omega-3 familjen

22:6n-3

 

Ladda ned skriften om fettsyror under graviditet och amning

 

Ladda ned skriften om fettsyror vid neuropsykiatriska tillstånd

 

Ladda ned skriften:
"Fett-kunskap"

 

Läs om ADHD-relaterade akronymer här

 

« Tillbaka