Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

  Åkerfräken

Equisetum arvense L.

Rävrumpa, hör till Fräkenväxter, Equisetaceae

Allmänt

Mycket i åkerfräkens biologi är ovanligt. Liksom ormbunkar och lummerväxter hör den till kärlkryptogamerna, som visserligen har rötter men inte bildar några frön, utan i stället fortplantar sig med hjälp av stoftfina sporer. Dessa är inneslutna i sporangier som sitter på undersidan av små fjäll. De är om­givna av fyra elastiska band som vid torka rullar ihop sig och skickar iväg sporerna.

Ur en och samma jordstam frambringar åkerfräken två helt olika skott. Först kom­mer blekt rödaktiga, grenlösa vårskott utan klorofyll, vilka i toppen bär ett sporangie­ax. Efter en tid vissnar de, och i stället väx­er gröna, starkt förgrenade, sterila skott upp. Dessa utnyttjas inom folkmedicinen bl a mot urinstämma. Åkerfräken har i den svenska folkmedicinen haft ett gott anse­ende och länge använts som ett slags uni­versalmedel. På grund av den höga halten av kisel i de gröna skotten använde man dem förr också till rengöring av husgeråd. Det finns två kemotyper, en asiatisk och en europeisk med olika flavonoid-innehåll. Korrekt identifiering är nödvändig då närstå­ende E. palustre innehåller toxisk alkaloid.

Förekomst

Allmän över hela landet på fuktigt, luckert underlag och sandiga jordar. Växer i skogsbryn, på banvallar och i diken samt som ogräs i åkrar och trädgårdsland.

Kännetecken

De gröna sterila sommarskotten är 10-50 cm höga och har snett uppåtriktade, ogrenade huvudgrenar. De ljusbruna, fertila varskotten är betydligt mindre, bara 10-15 cm höga, men dock iögonfallande med ett sporbä­rande ax i toppen. De utvecklas i april-maj och dör efter sporspridningen.

 

Sommarskotten visar sig i slutet av maj och i juni. Jordstam lång och förgrenad. Doftlös.

Använda växtdelar

Ovanjordiska delen av det gröna, sterila årsskottet.

Innehållsämnen

Ca 15 % mineral, mest kiselsy­ror och silikat; kalium, aluminium och magnesi­um; 0,3 %-1,0 % flavonoider (quercitin-glykosi­der); europeisk växt har quecitin-3-glykosider och asiatisk luteolin-5 glykosider.

Medicinsk verkan

Invärtes urindrivande, blöd­ningshämmande, ökar bindvävens motstånds­kraft. Utvärtes sårläkande.

Användning

Vid ödem, rikliga menstruationer, magblödningar, reumatiska besvär. Understödjande medel vid lungtuberkulos. Sårbehandling.

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson  

aakerfraeken_96_200.jpg 

Åkerfräken

Equisetum arvense L.

akerfr_2_96_160.jpg

Bestånd av åkerfräken

 

« Tillbaka