Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

 Angemin

 

Fass_2007

 

 

 

 

 

Angemin

är en östrogen-gestagen-kombination för klimakteriebehandling med ett nytt - den fjärde generationens - gestagen: Drospirenon.


Aktiva substanser

är estradiol-17-beta och drospirenon.

 

ATC-Kod: G03F A17

 

Historisk användning:

Gestagener - syntetiska preparat med en verkan som liknar gulkropps-hormonets (progesteronets) effekt har funnits sedan mitten på 50-talet. Först nu har en fjärde generationens gestagen, drospirenon, syntetiserats. Drospirenon har betydligt färre biverkningar än vad de tidigare gestagenerna har.

 

Användningsområde:

Substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor mer än 1 år efter menopaus. Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur, om de inte tål, eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.


Dosering:

Kvinnor som ej står på hormonell substitutionsbehandling (HRT) eller kvinnor som byter från en annan kombinerad produkt för kontinuerlig behandling kan påbörja behandlingen vilken dag som helst. Kvinnor som byter från en cyklisk eller kontinuerlig sekventiell hormonell substitutionsbehandling ska börja dagen efter det att föregående cykel avslutats.

Dosen är en tablett dagligen. Varje blisterkarta avser 28 dagars behandling.
Tabletterna sväljs hela med lite vätska, oberoende av födointag. Behandlingen är kontinuerlig, vilket innebär att påföljande förpackning ska påbörjas direkt utan uppehåll. Tablettintaget bör ske vid samma tidpunkt varje dag.

Glömd tablett: Om patienten glömmer att ta en tablett ska den tas så snart som möjligt. Om det har gått mer än 24 timmar behöver ingen extra tablett tas. Om patienten glömmer flera tabletter kan vaginal blödning inträffa.
För behandling av postmenopausala symtom ska den lägsta effektiva dosen användas.

HRT-behandling ska bara pågå så länge fördelen av symtomlindring överväger riskerna.


Interaktion:

Ingen beskriven.

 

Kontraindikation:

  Odiagnostiserad genital blödning
  Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer
  Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer)
  Obehandlad endometriehyperplasi
  Tidigare idiopatisk eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)
  Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina, hjärtinfarkt)
  Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats
  Porfyri
  Svår njurinsufficiens eller akut njursvikt

 

Försiktighet:

För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta balansen göras vart annat till vart tredje år. HRT ska endast fortsätta så länge som nyttan överväger riskerna.


Kända biverkningar:

Under behandlingen är genombrottsblödning och stänkblödning mycket vanligt förekommande. Blödningsfrekvensen sjunker under de första månaderna med behandling. Smärtor i brösten var ett mycket vanligt symtom, som rapporterades av ungefär var femte kvinna.


Farmakodynamik:

Estradiol-17-beta
Angemin innehåller syntetiskt 17ß-estradiol, som är kemiskt och biologiskt identiskt med endogent, humant estradiol. Det ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos kvinnor efter menopaus och lindrar menopausala symtom. Östrogener förhindrar benförlust efter menopaus eller efter ooforektomi.


Drospirenon
Drospirenon är ett syntetiskt gestagen av den fjärde generationen
Eftersom östrogen stimulerar tillväxten av endometriet ökar risken för endometriehyperplasi och cancer om det ges ensamt. Gestagentillägg reducerar men tar inte helt bort, den östrogeninducerade risken för endometriehyperplasi hos kvinnor som inte är hysterektomerade.
Drospirenon uppvisar en aldosteronantagonistisk effekt. Man kan därför se ökad utsöndring av natrium och vatten och minskad utsöndring av kalium.
I djurstudier har drospirenon inga östrogena, glukokortikoida eller antiglukokortikoida effekter.

 

Angemin

 

Innehåll:

Angemin innehåller syntetiskt 17ß-estradiol, som är kemiskt och biologiskt identiskt med endogent, humant estradiol.
Drospirenon är ett syntetiskt gestagen av den fjärde generationen.

 

Förpackningar:

Pappkapsel med filmdragerade tabletter, 3x28 stycken.

 

Leverantör: Schering Nordiska AB

Bipacksedel

kan laddas ned i PDF-format här

 

 

 Du kan läsa mer om klimakteriets symtomatologi och behandling genom att gå in på www.kvinnohalsa.se eller följa länken här.

 

 Läs också om Drospirenon genom att följa länken här.

 

 Relevanta referenser hittar du på www.medref.se eller genom att följa länken här.

 

 Frågor och kommentaren sänds till Ingemar Joelsson, maila här

 

 

« Tillbaka