Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Intresset för ett samband mellan vår enorma bakterieflora i tarmarna och övervikt tog rejäl fart när amerikanska forskare kunde påvisa att sammansättningen av bakterierna skiljde sig åt mellan feta och smala människor.

 

Den främsta skillnaden var att en viss typ av "snälla" godartade bakterier fanns i mindre mängd hos de överviktiga, säger Fredrik Bäckhed, en av världens ledande experter på denna forskning och verksam vid Wallenberglaboratoriet vid Göteborgs universitet.

 

Teorin är att dessa förändringar kan bero både på ärftlighet och på miljöpåverkan och att bakterieflorams sammansättning påverkar hur näringsämnen i kosten bryts ned. Den fetmaassocierade sammansättningen av bakterierna skulle kunna leda till att till exempel kolhydrat i ökad omfattning lagras in som fett i kroppens fettvävnad.

 

Vid ett symposium i Stockholm som anordnades av bland andra Smittskyddsinstitutet framförde den franske forskaren Didier Raoult från Marseille tankar om att moderna probiotikaprodukter som innehåller specifika bakteriekulturer, som t.ex. youghurt, skulle kunna orsaka fetma.

Detta tillbakavisas naturligtvis av företrädare för Biogaia, en av våra största tillverkare av probiotikaprodukter.