Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

  Blåbär

Vaccinium myrtillus L.

Hör till ljungväxter, Bricaceae

Allmänt

Blåbär kan plockas på tämligen fuktig och ganska näringsfattig mark i barr- och lövskog och på hedar, ofta i vidsträckta bestånd. Man kan även hitta goda blåbärs­ställen ett stycke upp på kalfjället. En blå­bärsbuske kan bli ända upp till trettio år gammal. Bären, som under gynnsamma betingelser kan bli mycket talrika, innehål­ler
bl a
A- och C-vitamin och är självklara inslag i varje svenskt hushåll.

Den viktigaste medicinska egenskapen hos blåbär — det är framför allt de torkade bären som används — är den stoppande verkan de har vid diarréer, vilken beror på deras höga halt av garvämnen. Garvämne­na är bundna på ett sådant sätt att de fri­görs först i tarmen och inte påverkar mag­säcken. Färska bär kan däremot verka avfö­rande. Bladen har i torkad och hackad form använts mot urinvägsinfektioner; den blodsockersänkande verkan som ofta till­skrivs dem är mycket omtvistad. Bärsaften kan användas till gurgling vid inflammatio­ner i mun och svalg och har i folkmedici­nen ibland använts utvärtes på sår och utslag.

Förekomst

Allmän över hela landet utom i delar av Skåne.

Kännetecken

Sommargrön. 30-50 cm hög buske (eller ris) med gröna, kantiga, förgrenade kvistar. Blad äggrunda, spetsiga, finsågade med korta skaft. Blommor ljusröda eller sällan grön­aktiga (maj juni), med otydligt 5-flikigt foder, krukliknande 5-flikig hängande krona. Kraftig,rikt förgrenad jordstam. Bär runda, blåsvarta, daggiga med flera frön. Smak syrlig till söt.

Använda växtdelar

Mogna bär, blad.

Innehållsämnen

I bären organiska syror (äppel-, citron-, kinasyra); garvämnen av tannin-typ; antocyaninpigment , (cyanin, delphinidin, malvidin, petunidin). Vitamin A och C. I bladen organiska syror (bensoe-, äppel-, bärnstens-kinasyra); triterpensyror (ursol-oleanolsyra); garvämnen av katekintyp; neomyrtillin.

Medicinsk verkan

Bladen svagt blodsocker-sänkande. Bären antidiarroisk, vitamin P-effekt.

Användning

Bladen är svagt blodsockersän­kande vid mild diabetes. Under kortare tid som urindrivande och antiseptiskt medel vid blåska­tarr. Preparat med blåbärsantocyaniner invärtes vid kapillärblödningar, nattblindhet och andra synstörningar.

 

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson

 

 Blaabaer_1_200.jpg

Blåbär

Vaccinium myrtillus L.

Blaabaer_2_200.jpg

Blåbärsbuske

 

« Tillbaka