Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Calabarböna

Physostigma venenosum Balf
ÄRTVÄXTER Fabaceae (Leguminosae)

 

Använd vid Gudsdomar

Drogernas förhistoria innan de nådde medi­cinsk användning i Europa har varit ganska skif­tande. I några fall har de använts som medel vid ordalier (gudsdomar), varvid den anklagade fick förtära en viss mängd giftig drog. Den som dog var skyldig och fick sålunda sitt straff; den som överlevde var oskyldig. I länderna kring Guinea- bukten, i synnerhet kring floderna Niger och Cross River, användes calabarbönan för detta ändamål. Drogen kallas därför även ordalieböna.

 

Lian med trefingrade blad

Calabarbönan är en 15-20 m lång lian med trefingrade blad, ärtfika, rosa till blek- violetta blommor i hängande, långskaftade kla­sar och en vedartad balja med 2-3 mörkbruna frön. I staden Calabar med omnejd kallades fröna esere. En av de verksamma beståndsdelar­na är en alkaloid, fysostigmin (eserin).

 

Okänd till 1840

Calabarbönan var okänd i Europa ända till 1840, då en i Calabar stationerad engelsk officer lyckades skaffa frön och föra dem till England. Calabarbönans effekter beskrevs senare av ett par farmakologer i Edinburgh. Effekterna på människan redovisades korrekt efter självför­sök, varvid en mindre mängd frö intogs. Ännu var dock inte verkningsmekanismen fullt känd, helt enkelt därför att man saknade tillräckliga kunskaper om det autonoma nervsystemet och den tvärstrimmiga muskulaturen.

 

Fysostigmin

Fysostigmin används i dag inom ögonmedici­nen för att dra samman pupillen och minska trycket i ögat vid grön starr. Genom att stimu­lera kolinerga nervändar sänker fysostigmin hjärtats frekvens, stimulerar tarmperistaltiken och ökar sekretionen från många körtlar.

 

Kolinesterashämmare - används vid myastenia gravis

Viktig är vidare fysostigminets verkan på tvärstrimmig muskulatur i egenskap av hämmare av enzymet kolinesteras. Det används därför vid behandling av sjukdomen myastenia gravis (muskelsvaghet) samt som motgift mot tubokurareverkan som muskelförlamande medel vid operationsnarkos.

 

 

Frågor och kommentarer kan skickas med hjälp av kontaktformuläret under knappen "Kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

 

Calabarböna

 

Calabarböna

Physostigma venenosum Balf.

Ärtväxter Fabaceae

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka