Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Candida albicans - svamp i underlivet

Definition

Svamp i underlivet är i regel liktydigt med växt av Candida albicans.
Cirka 10–15% av infektionerna beror på Torulopsis glabrata och
mindre än 5% på Candida krusei.

En vaginal svampinfektion orsakas av endera av de tre till fyra organismerna, kända som Candida.

 

Förekomst

Candida-organismer finns i regel i slidan i måttliga mängder utan att förorsaka symtom. De hålls i schack av den normala bakteriefloran i slidan. Vissa situationer kan förstöra den balansen och förorsaka att en svampinfektion med symtom utvecklas.Tecken och symtom på infektion

De vanligaste symtomen på en vaginal svampinfektion är:
brännande och svidande känsla i samband med vattenkastning och samlag
rodnad och svullnad i vagina och vulva
flytning som typiskt är vit och kornig som "cottage cheese"
klåda i vulva

Bakgrund

Vaginala svampinfektioner beror på Candida-organismer. Vissa förhållanden och sjukdomar som framkallar symtom är till exempel:
diabetes
nedsatt immunförsvar
graviditet
menopaus

men också:
högt intag av socker
antibiotikaterapi
användning av corticosteroider
P-piller
sexuella förhållanden som dels kan ändra surhetsgraden i vagina genom deposition av sperma och dels tillföra smittämnen av bakteriell natur
åtsittande kläder och underkläder

 

Hur kan en infektion förebyggas

Dessa åtgäder kan förebygga svampinfektion i vagina:
väl kontrollerade blodsockerväden i fall av diabetes
sparsamt intag av vitt socker
undvikande av åtsittande underkläder, speciellt av nylon eller med nyloninblandning
användande av lokalt applicerade anti-svampmedel tillsammans med antibiotika
användande av bommuls-underkläder
att alltid torka framifrån och bakåt vid toalettbesök

 

Diagnostik av svampinfektion

Diagnostiken av en svampinfektion börjar med anamnes-tagning och en gynekologisk undersökning. Ett prov från sekretet i slidan skall tas för odling av svamp och bakterier.

 

Icke sanna besked om svampinfektion

Flera lärobokstexter anger ännu i dag att svampinfektion inte är en sexuellt överförbar sjukdom. Detta är inte sant. Svampinfektion överförs genom samlag. Candidainfektion klassas i amerikansk medicinsk litteratur i dag som en STD (sexuellt överförbar sjukdom).
Det är dock viktigt att förstå att svampen koloniserar hela mag-tarm-kanalen och inte kan botas lokalt eller med engångs-doser.

 

Behandling

Den första och självvalda behandlingen är lokalt applicerbara slidpiller och krämer. Dessa innebär exempelvis nystatin, miconazole och clotrimazol.

I regel hjälper dock inte lokal behandling: svampen finns i hela intestinalkanalen och kommer till slidan genom att vandra över mellangården från anus till vagina. Det innebär att det i allmänhet inte räcker med lokal behandling. Det krävs en "allmän" behandling med orala anti-svampmedel. Det finns tre sådana: flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox) och vorikonazal (Vfend).

Det behövs också i regel såväl dels en lång tids och upprepad behandling och dels behandling av såväl patienten som hennes partner (under samma perioder). Detta är tyvärr mindre känt och framgår inte heller av rekommendationer i FASS.

 

Alternativ behandling och profylax

Det är uppenbart att många kvinnor med symtom på svamp i underlivet faktiskt inte har växt av Candida albicans i vaginalsekretet. Trots att symtomen är desamma. Kvinnor med förstagångsinfektioner kan också föredra en alternativ behandling. D

etta är emellertid inte att rekommendera.

Kommentar

Om infektionen förorsakas av Candida albicans är Diflucan en effektiv (och i regel den enda) behandling. Om infektionen orsakas av Candida glabrata kan Sporanox behövas för att nå effektiv bot. Om infektionen orsakas av Candida krusei torde Vfend vara den enda effektiva behandlingen.

Eftersom sjukvården i regel inte artbestämmer svamp utan bara konstaterar "svamp" eller "inte fynd av svamp" är det viktigt att en kvinna med upprepade infektioner eller infektion som ej svarar på given behandling verkligen står på sig och kräver en artbestämning.

Råd i samband med behandling 
Sexuell aktivitet skall undvikas intill des symtomen har försvunnit. Det bättre alternativet är att partnerbehandling genomförs. Utan partnerbehandling kommer svamp-infektionen i regel tillbaka i och med återupptaget samliv. Försiktighet skall iakttas med parfymerade tvål och tvättmedel.

Referenser
För litteraturreferenser, klicka här.

Frågor och kommentarer kan skickas med e-post till Ingemar Joelsson


 

 

Candida_29288.jpg

Candida Albicans

 

« Tillbaka