Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Cool Down

Cool Down
är en produkt som lindrar spänningar och lättare nervositet utan att skapa trötthet. Cool Down ger ökat fokus på den uppgift man skall lösa. Verkan är snabb. CoolDown lämpar sig - bl.a. därför väl att ta mot tillfällig stress

Produkten är baserad på theanin, ett ämne som utvinnes ur grönt te.  CoolDown kapslarna innehåller därför extrakt av grönt te, L-theanin-mängden per kapsel är 200 mg. De finns i två varianter, burk med 15 kapslar och burk med 30 kapslar. De senare innehåller också B-vitamin. Du kan se etiketterna till desa burkar: Klicka här » »

Theanin orsakar små biokemiska förändringar i hjärnan. De s.k. alfavågorna ökar. Det rör sig om de hjärnvågor som möjliggör att vi blir avslappnade. Ju mer alfavågor man har, desto mer avslappnad blir man: rofylld och lugn - men samtidigt fokuserad.

 Vem har nytta av att ta Cool Down?

Personer som har en tendens att känna anspänning inför t ex presentationer, förhandlingar, tävlingar eller flygresor samt de, som i största allmänhet behöver lindra nervositet och öka fokus kan ha nytta av Cool Down.

 Rekommenderat intag

1 kapsel med ett halvt glas vätska vid behov. Verkar inom 40 - 60 minuter.

 Bakgrund

Theanin finns alltså i grönt te. Tebusken, Camellia sinensis L. har utnyttjats av människan i ca 4 700 år. L-theanin beskrevs av en japansk forskare 1949. Till att börja med användes substansen mest som sötningsmedel, det är också theanin som gör att den bittra smaken i te mildras. Theanin motverkar koffeinets negativa effekter (t ex förhöjt blodtryck, sömnproblem). Theanin ska inte förväxlas med tein som också finns i te. Tein är en synonym till koffein och betecknar vanligtvis koffeinet i te.

 Verkningsmekanism för theanin

Till skillnad från avkopplande produkter, som ofta orsakar dåsighet, fungerar theanin annorlunda. Efter att snabbt tagits upp av kroppen passerar theaninet blodbarriären i hjärnan och ger efter 40-60 minuter en känsla av lugn, ro och avkoppling. Detta beror på att alfavågorna i hjärnan ökar. Hjärnverksamhet kan mätas med hjälp av dess elektroniska reaktioner (EEG). Beroende på aktivitet och grad av koncentration kan olika typer av hjärnvågor urskiljas:

  •      Djup sömn ger deltavågor     
  •      Lätt sömn ger thetavågor
  •      Vaken och avslappnad ger alfavågor
  •      Vaken och spänd ger betavågor

 

 waves

 

 

Klassifikation och relation mellan våglängd och hjärnvågor med hänvisning till mentalt status.

 

(doze=slumra, halvsova)

 

Undersökningar har visat att ökad alfavågsaktivitet går samman med minskad nervositet och oro. Blodtrycket sänks och koncentrationen ökar utan att trötthet uppstår.

Theaninet verkar i 5-6 timmar. Den som redan är tillfreds och i balans kommer troligen inte att känna någon effekt av theanin. Man har heller inte funnit några negativa effekter.

 Grönt te

Under de senaste åren har grönt te studerats ingående. Det har publicerats mer än 2 400 vetenskapliga artiklar som visar de antibakteriella och antioxidativa effekterna av grönt te. Grönt te förebygger olika cancerformer och olika degenerativa sjukdomar, som ofta  beror på livsstil, näringsintag och ålder.

I Japan, som är den största producenten av grönt te, indikerar studier att en befolkning som dagligen dricker mycket grönt te sällan insjuknar i kroniska sjukdomar. Det krävs dock 6-8 koppar te om dagen för att få i sig märkbara mängder theanin.

Hälsomyndigheterna i Japan har godkänt över 1 964 användningsområden för theanin utan begränsningar. Inga biverkningar har hittats av theanin och idag finns ämnet i över 50 functional food-produkter i Japan.

 Klassifikation

Eftersom theanin är en ny typ av produkt och har i Sverige klassifierats som "novel food". Det är inget lugnande medel och ger ingen dåsighet eller sömngivande effekt. CoolDown är en produkt för ökat fokus och minskad anspänning. Det är kanske ingen slump att man i Asien, där te-drickandet dominerar, arbetar mer med mental avslappning och koncentration medan vi västerlänningar oftare förbiser vården av den mentala sidan och därför i större grad råkar ut för stressrelaterade sjukdomar.

 Studier

Theanin är ett väldokumenterat medel med bred nytta. Det finns 17 patent på substansen som täcker allt från tillverkningsmetod till användningsområde. Forskningen, som är samlad i ca 50 publicerade kliniska studier, visar bland annat att koncentrationen av alfavågor höjs och att effekten är dosberoende. Det har också gjorts studier som visar ökad inlärningsförmåga och minskade PMS-problem genom theaninintag.

 Ur litteraturen

Doktor Lekh Raj Juneja vid Nutritional Foods Division i Yokkaichi, Japan hör till dem som har beskrivit teanin och dess användning. Läs ett utdrag ur hans arbete: L-theanine - a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans. Läs här » »

Senaste nytt

Nya studier

Under åren 2011 - 2014 har tre nya artiklar publicerats, vilka på olika (och specifika) sätt beskriver resultaten av studier, i vilka L-theanin har använts.

Studien från 2011 beskriver effekten av L-theanin på sömnkvaliteten hos pojkar (8 - 12 år gamla) med diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Författarna har följt 98 pojkar med ADHD i en dubbelblind, placebokontrollerad studie under 6 veckor. De konkluderar att 400 mg L-theanin dagligen är ett säkert och effektivt sätt att förbättra sömnen hos denna patientkategori.  De påpekar också att sömnstörningar inte bara är en vanlig del av symtombilden, sömnbesvär är också relaterade till bakgrunden för - och uppkomsten av - ADHD. Artikeln kan läsas i sin helhet genom att klicka här » »

I artikeln från 2012 bekräftar författarna att preparat (marknadsförda kosttillskott) med den rena aminosyran L-theanin tas upp, metaboliseras och utsöndras i människokroppen på samma sätt som theanin gör när det intas på det klassiska sättet: som grönt te.
Studen, som jämför intag av aminosyran L-theanin med intag av grönt te, är gjord på 12 personer. Efter det att försökspersonerna taget 100 mg rent L-theanin respektive samma mängd L-theanin som del av grönt te jämförde man concentrationerna av theanin, etylamine och glutaminsyra (beståndsdelar och omsättningsprodukter av theanin) i blod och urin under 24 timmar. Man fann att upptaget, metaboliseringen och utsöndringen av dessa tre substanser var likartad - vare sig man tog L-theanin i ren form eller L-theanin som beståndsdel av grönt te.

Författarna påpekar att det är av vikt att säkerställa denna likhet, eftersom rent L-theanin allmer förekommer som kosttillskott och/eller beståndsdel i "functional drinks" medan tidigare te (vid sidan av vatten) har stått för det största vätske-intaget för människor i stora delr av världen. Läs hela artikeln av Scheid och medarbetare: Klicka här » »

Den senaste artikeln om effekten av L-theanin mot stressrelaterad sjukdom (PTSD - posttraumatiskt stress syndrom), ångest och oro belyser problematiken på ett nytt sätt. Man har funnit att PTSD (beroende på traumatisk upplevelse utöver "det vanliga") ger förändringar i genetisk struktur (gene expression) i hjärn-områden såsom amygdla och hippocampus. Med RT-PCR analys (reverse transcription polymerase chain reaction) har man funnit att ett flertal gener i såväl hippocampus som amygdala visar distinkt annorlunda struktur ("gene expression") hos råttor som tillförts L-theanin i jämförelsen med generna hos de råttor som fått placebo. Det går för närvarande inte att överblicka betydelsen av dessa forskningsresultat för kommande medicinsk behandling av stress och ångest-syndrom hos människa. Artikeln finns att läsa genom att klicka här » »

Läs referenslitteraturen här.

Tag kontakt genom formuläret i sidans toppmeny eller klicka här.

Sänd e-mail direkt till Ingemar Joelsson här.

 

 Cool_Down_200-2.jpg

Cool-Down-15.jpg 

CoolDown 30 resp 15 tabletter

green_tea 

Odling av grönt te

theanin

Theanin

(gamma-etylamino-L-glutaminsyra)

 

 

 

 

« Tillbaka