Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Vitamin D - kalciferol

Ett förstadium till vitamin D - ett provitamin - finns i kroppen

Vitaminet finns inte i färdig form i kroppen utan endast som ett provitamin, som måste aktiveras. Detta sker i huden med hjälp av UV-ljus och därefter, via enzymatiska omvandlingar, i lever och slutligen i njurarna. D-vitamin är nödvändigt för kalcium- och fosforomsättningen i kroppen. Bra för benstommen.

Förekomst

Vid direkt solbestrålning bildas D-vitamin av kolesterol i huden men på våra breddgrader står solen lågt under större delen av året vilket gör att vi kan bilda D-vitamin endast under några timmar mitt på dagen under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Förmågan att bilda D-vitamin avtar med åldern. Även hudpigmenteringen påverkar förmågan att bilda D-vitamin. Ju mörkare hud man har desto längre tid behövs i solen för att kunna bilda tillräckligt med D-vitamin.

Behov

Det rekommenderade dagsintaget för barn över 2 år och vuxna är 7,5 mikrogram. För barn under 2 år, gravida och ammande samt människor över 60 år rekommenderas 10 mikrogram per dag. Ett extra tillskott av D-vitamin kan vara nödvändigt till personer som inte vistas i solen eller som bär heltäckande kläder, till mörkhyade, äldre och veganer.

D-vitaminbirst har visat sig vara ett växande problem, många lider av D-vitaminbrist under hela året. Det är en fördel att åtminstone under sommartid ofta vistas lättklädd i solen. På vintern kan det vara lämpligt att vi nordbor tar ett extra kosttillskott som innehåller D-vitamin.

Inom psykiatrin rekommenderas doser som vida överstiger de rekommenderade 7,5 respektive 10 mikrogrammen, det talas om 50 mikrogram till flera hundra mikrogram per dag.

Brist

Brist på vitamin D ger sjukdomen rakitis (engelska sjukan) hos barn — en sjukdom som leder till att olika kroppsdelar blir deformerade (deformerat skelett, dåliga tänder). Hos vuxna utvecklas skelettsjukdomen osteomalaci (benuppmjukning). Många förespråkare anger numera brist på vitamin D som främsta orsak till många invärtesmedicinska sjukdomar, inklusive cancer.

Biverkningar

D-vitamin är giftigt i höga doser. Vid akut D-vitaminförgiftning blir man illamående och kräks. Överdosering kan ge aptitlöshet, törst, klåda och sjuklig kalkinlagring i mjukvävnader och njursjukdomar (njursten). Detta är emellertid mycket sällsynt.

Läs om de övriga fettlösliga vitaminerna, vitamin A, vitamin E och vitamin K

Kommentarer och frågor kan sändas till Ingemar Joelsson - var vänlig använd kontaktformuläret i "topp menyn" eller klicka här »

 

 

« Tillbaka