Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Echinaforce

innehåller extrakt av röd solhatt, Echinacea purpurea (L.) Moench, såväl ört

som rot.

Echinaforce är ett schweiziskt växtbaserat läkemedel med en mycket god klinisk dokumentation.

Echinaforce är utvecklat av den Schweiziske apotekaren Alfred Vogel. Baserat på sina patienterfarenheter menade Alfred Vogel att växtbaserade läkemedel, utvunna från färska örter, hade en bättre verkningsprofil än preparat tillverkade av torkade växtdelar. Något som Bioforce, företaget som Alfred Vogel grundade, sedermera kunde bekräfta i studier.

Alfred Vogel

Alfred Vogel var förutom apotekare och botaniker även upptäcksresande. På en av dessa resor träffade Vogel indianhövdingen Ben Black Elk. De blev vänner och Alfred Vogel fick lärdom om echinacea, en fram till då okänd medicinalört i Europa. Fortfarande tillverkas Echinaforce uteslutande från plantor som härstammar från de frön som Alfred Vogel fick av sin vän.

 

Det genetiska ursprunget, den ekologisk odlingen och att extraktionen sker från färsk helört, inklusive rot, särskiljer Echinaforce från andra echinaceaextrakt.

Mellan 2009 - 2010 publicerades 4 viktiga studier

I studierna testades både vanliga virus som influensa A/H3N2, Herpes simplex och Rhinovirus (förkylningsvirus) liksom nya influensastammar som t.ex. fågel- och svininfluensa. Studierna visade att även i de lägsta koncentrationerna (1000 ggr under rekommenderad doseringen) inaktiveras viruset.

På motsvarande sätt testades vanliga bakterier som Streptococcus pyogenes, Legionella pneumonia m.fl. Studien visade att Echinaforce, var lika effektiv mot bakterier som mot virus. Detta styrker erfarenheten av att Echinaforce kan förebygga och lindra lunginflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.

Hösten 2012 publicerades den hitintills största enskilda echinaceastuden

Den dubbelblinda och randomiserade (försökspersonerna delades slumpmässigt till intag av Echinaforce respektive placebo) studien 755 personer pågick under fyra vintermånader.

Studien visade att risken att drabbas av en virusinfektion som förkylning eller influensa sjönk med 53% (genomsnittligt) i Echinaforcegruppen jämfört med hos dem som fått placebo. I utsatta patientgrupper, med lågt immunförsvar, minskade risken att drabbas av en infektion med mellan 70-80%, jämfört med placebo.

Allra bäst effekt hade Echinaforce på influensa virus där risken att drabbas sjönk med 95% jämfört med placebogruppen.

Ny stor studie visar.....

Under senaste tiden har flera studier gjorts, som belyser verkningsmekanismen hos Echinaforce.
En av studierna är av särskilt intresse, nämligen den av Eccles och medarbetare,
publicerad 2012. 
Den nya kunskap, som den studien förmedlar, har fått ligga till grund för en "Echinacea-skola" i tre delar. Du kan ladda ned skolan och läsa den i lugn och ro. 

Sammanfattningsvis kan redan här sägas att fördelarna med att ta Echinaforce från Bioforce - framför att ta andra medel - är:

1. Att all odling sker ekologiskt och Bioforce har kontroll över hela processen från frö till växtplats, skörd och tillverkning.
2. Att extraktionen av aktiva ämnen sker inom 24 timmar efter skörd. Hela växten används, dvs. både ovan- och underjordsdelar.
3. Dessutom är de frön som Bioforce använder genetiskt specifika. De härstammar alla från de frön, som Alfred Vogel fick av indianhövdingen Ben Black Elk på 50-talet.
4. Vidare är Echinaforce den enda echinaceaprodukt, som i välgjorda studier visat såväl förebyggande som lindrande effekt vid förkylningssjukdomar, särskilt influensa.

Läs om allt detta i de tre delarna av Echinacea-skolan:

Du kan ladda ned och läsa skolans del 1 här

Du kan ladda ned och läsa skolans del 2 här

Du kan ladda ned och läsa skolans del 3 här

Dock - saker har hänt: Under våren 2015 presenterades en ny "meta-analys" i London. Den publicerades sedan i tidskriften Advanced Therapy av Andreas Schapowal och medarbetare. Läs om den på "läs mera sidan". Klicka här!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referenserna, som skolan bygger på hittar du på medicinreferenser.se

Frågor och kommentarer skickas med e-mail till Ingemar Joelsson, injo@scicom.se

Bipacksedeln för Echinaforce kan laddas ned här.

SPC (produktrsumé) för Echinaforce kan laddas ned här.

 echinaforce_forpak_220.jpg

Echinaforce - ett extrakt av Röd solhatt, både ört och rot

Alfred_Vogel_220.jpg

Alfred Vogel

luftvagar_220.jpg

Virus angriper luftvägarnas slemhinnor

eccles_220.jpg

Dr Eccles

 

« Tillbaka