Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Efabene

är ett naturläkemedel, baserat på extrakt av stjälk av

Besksöta, Solanum dulcamara L.

 

Traditionell medicinsk användning av Besksöta

Besksöta har traditionellt använts för behandling av gikt, reumatism och kroniska hudsjukdomar. 

 

Aktiva innehållsämnen i stjälk av Besksöta (Solanum dulcamara)

 steroida alkaloida glykosider
 steroida saponiner
 garvsyra

 

Medicinsk verkan

Extrakt från stjälk av Besksöta:

Stimulerar fagocyter (vita blodkroppar, ätarceller) - motverkar infektion
Har en kortison-lik effekt (anti-inflammatorisk)
Har antikolinergisk effekt (fungerar kärlutvidgande och avslappnande på glatt muskulatur)
Har antimikrobisk effekt (är bakteriehämmande)
Har antimykotisk effekt (är svamphämmande)
Har lokalt adstrigerande effekt (är kärlsammandragande, klådstillande) på grund av  garvsyra-innehållet

 

Användningsområde

Efabene används för behandling av lättare eksem och hudåkommor.

 

Eksem

Eksem är det gemensamma namnet på en lång rad hudåkommor. Eksem ger ofta upphov till hudrodnad, blåsbildning (ibland värskande) samt klåda. Många faktorer kan ligga bakom, såsom kemiska ämnen, kyla, ogynnsamt inomhusklimat - men medfödd disposition (atopiska eksem), allergier, stress och allmän påfrestning kan också utgöra orsak.

 

Biverkan

En sällsynt biverkan är övergående irritation, speciellt om huden är skadad.

 

Kontraindikationer

Inga kända.

 

Interaktioner

Inga kända.

 

Innehåll

100 g Efabene innehåller 10 g etanol-extrakt av stjälk av Besksöta.

 

Rekommenderad dosering

Påstrykes 3 - 5 gånger per dygn. Tvätta händerna före och efter applikation. Undvik kontakt med ögonen.

 

Observera

Extrakt av Besksöta är endast avsett för utvärtes bruk.

 

Vetenskapliga studier

1. Eberhardt R, Frank-Szentgyörgi M, Brand A: Effectiveness and tolerability of a Dulcamara oinment in patients with chronic eczema.
Zeitschr Dermatologie 1995: 181; 202-207.
En fas IV studie på 45 patienter (20 - 84 år gamla) under 3 veckor.
Man fann signifikant förbättring av kroniska eksem
90 resp. 80 % av patienter resp läkare bekräftade ett "mycket gott" eller "tillfredsställande" resultat.

 

2. Oestreich W, Stoeter H: Topical eczema therapy with a herbal medicine.
H + G 1995:70; 471-473.
100 praktiserande hudläkare använde Efabene på atopiska dermatiter och kontakteksem.
536 patienter behandlades under 3 - 4 veckor.
Förbättring noterades hos 85% av patienterna.
Efabene-salvan tolererades utmärkt väl.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referenslista för Efabene - klicka här

 

Kontakt med Ingemar Joelsson tas genom att använda kontaktformuläret i toppmenyn.

Du kan också skicka e-mail här.

Efabene kartong 

 

efabene tub

 

Efabene förpackningar

 

Läs om besksöta, klicka här

 

Läs info-blad om Efabene, klicka här

 

 

 

 

 

« Tillbaka