Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Efalex

Vad är Efalex

Efalex är ett kosttillskott som innehåller nödvändiga fettsyror från jättenattljusolja samt tonfiskolja. Dessa oljor innehåller DHA, AA, EPA samt gammalinolensyra (GLA). Dessutom innehåller Efalex två kraftiga antioxidanter, vitamin E samt timjanolja, som skyddar fettsyrorna. Anledningen till att Efalex innehåller en kombination av essentiella fettsyror, är att forskning visar att just en kombination av – och balans mellan – dessa är gynnsam och viktig för cellernas utveckling, inte minst avseende hjärnan och dess funktioner.

De essentiella, livsnödvändiga, fettsyrorna kan vi inte bilda själva. De måste tillföras via kosten i form av alfa-linolensyra (modersubstans för DHA och EPA) och linolsyra (modersubstans för GLA och AA). Kroppen omvandlar dessa fettsyror till de nämnda nedbrytningsprodukterna.

Förmågan att omvandla fettsyrorna i kosten till den form som är nödvändig för hjärnans och ögats funktion kan variera från person till person. Detta kan i sin tur ge upphov till en varierande förmåga att ta till sig och bearbeta information. Efalex är ett patenterat kosttillskott som bidrar till ett högt dagsintag av de nödvändiga nedbrytningsprodukterna. Det är viktigt om kosten av olika skäl inte är fulländad eller om nödvändiga enzym saknas.

Fettsyror är viktiga för hjärnan

De "nödvändiga" fettsyrorna har stor betydelse för hjärnans och ögats funktioner. En stor del av hjärnan består av fleromättade fettsyror. De viktigaste i sammanhanget är docosahexaensyra (DHA) och arakidonsyra (AA).

DHA behövs för nervcellernas och ögats cellmembran.

AA behövs för normal signalöverföring av nervimpulser och för att utveckla minnet.

Efalex är det första kosttillskott som utvecklats för att säkerställa intaget och balansen av de essentiella fettsyrorna.

Halten fettsyror har minskat i kosten

När man växer är det extra viktigt att få i sig tillräckligt mycket av de specifika nödvändiga fettsyrorna. Brist på bland annat DHA och AA kan vara särskilt allvarligt för små barns neurologiska utveckling. Därför är just bröstmjölk rik på ett flertal av de viktiga fettsyrorna av typen DHA, AA, GLA, DGLA och EPA.

En fullvärdig kost, som innehåller en kombination av essentiella fettsyror, spelar en viktig roll för hjärnans och ögats normala funktion. Detta har redovisats i olika vetenskapliga arbeten av bl.a. nutritionisten dr Jackie Stordy samt av forskare vid universiteteten i Surrey och Purdue.

Med vår förändrade kosthållning har den mängd essentiella fettsyror vi får i oss minskat drastiskt. Vi äter inte längre lika mycket av den föda som är rik på de essentiella fettsyrorna, fisk och inälvsmat och grönsaker. En undersökning har visat att halten DHA i kosten har minskat från i genomsnitt 168 mg per dag till 92 mg mellan åren 1950 och 1994. I takt med att de nödvändiga fettsyrorna har minskat i kosten under de senaste hundra åren, har inlärnings-problem ökat. Aktuell forskning pekar tydligt på att barn med inlärningssvårigheter kan påverkas mycket positivt av ett kosttillskott med de nödvändiga fettsyrorna.

Vad kan brist på fettsyror leda till?

Brist på de essentiella fettsyrorna har man tidigare mest förknippat med olika hudåkommor. Dock har det visats att brist på de mer specifika fettsyrorna, såsom DHA och AA kan problem uppstå i form av dyslexi, dyspraxi (försening i utveckling av motoriken) och hyperaktivitet som ADHD/Damp. Detta kan leda till bland annat inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Tillskott av de nödvändiga fettsyrorna har också visat goda resultat vid behandling av dessa problem.

Efalex kan hjälpa vid dyslexi, dyspraxi och ADHD/Damp

Vetenskaplig forskning har visat att hjärnan har rikligt med fettsyrorna DHA och AA i kopplingsorganen (synapserna) där kommunikationer och signaler utbyts. Desa fettsyror kan därför, förenklat uttryckt, hjälpa till att reglera de olika signalsubstansernas aktivitet och förmedling av budskap. I en studie på över hundra barn med dyslexi, 35 barn med ADHD och 15 barn med dyspraxi, kunde man visa att ett tillskott rikt på DHA (Efalex) förbättrade läsförmågan, mildrade ADHD-relaterade symtom och förbättrade motoriken. Detta har man ännu inte kunnat visa med något annat fettsyretillskott. 

Efalex - med Rigelolja

Alla jättenattljusoljor är inte lika. Nytt och unikt för Efalex är den patenterade Rigel jättenattljusoljan, med 33 % mer gammalinolensyra. Flera års förädlingsarbete har resulterat i en jättenattljusblomma vars frö innehåller en högre halt GLA. Den rikare oljan medför en lägre dagsdos och därför en mer prisvärd produkt. Rigeloljan har patenterats och används enbart av Efamol Ltd.

Kroppen producerar inte enbart nyttiga ämnen – även skadliga produkter alstras vid ämnesomsättninge. Oxidationsprocessen i bl.a. cellmembranen har samband med detta och resulterar i att cellerna får ett svagare skydd. Antioxidanter kan förbättra situationen. Forskningsresultat visar att just E-vitamin och timjanolja fungerar som en kraftfulla antioxidanter.

Doseringsanvisningar

Vuxna och barn från 8 år: 2-3 kapslar om dagen.

Barn under 8 år: 1-2 kapslar om dagen.

För att uppnå bästa resultat intas dubbla dosen de första tolv veckorna. Doseringen grundas på erfarenheten att det oftast tar 8-12 veckor att återställa kroppens depåer av de fettsyror som är viktiga för hjärnan och ögat. Därför rekommenderas en högre dos under inledningsskedet.

Efalex är fritt från socker, jäst, laktos, majsstärkelse, gluten, konserverings- och färgämnen. Kapselskalet består av gelatin. Råvaran till gelatinet är godkänd av myndigheterna i Storbritannien, där Efalex tillverkas under läkemedelskontroll (GMP).

Läs en studie på Efalex, klicka här »

Läs mer om fetter - ladda ned Fettsyra-skolan här »

Läs om fettsyror och neuropsykiatriska funktionshinder - klicka här »

Läs skriften: The LCP-solution - klicka här »

Tag kontakt med Ingemar Joelsson - klicka här »


Efalex_160.jpg

 Efalex

tillför fettsyror som är viktiga byggstenar för  hjärnan och ögat

Efalex
stimulerar produktionen av Prostaglandiner

 

« Tillbaka