Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Efamol

Vad är Efamol?

Efamol jättenattljusolja är ett kosttillskott, rikt på den nödvändiga fettsyran GLA, gammalinolensyra. GLA är viktig för den hormonella balansen och för bibehållandet av en spänstig och vital hud. Den nuvarande nattljusoljan — Rigeloljan — är resultatet av flera års förädlingsarbete av nattljusväxten. Rigeloljan innehåller en högre halt GLA än vad som tidigare var möjligt.

 

Viktig omvandling

Vår kropp behöver livsnödvändiga (essentiella) fettsyror för att fungera optimalt. Dessa fettsyror kan kroppen inte själv bilda, de måsta tillföras med kosten. De två viktigaste är alfa-linolensyra och linolsyra. Linolsyran (linoleic acid, LA), som finns i nötter och vegetabiliska oljor, är modersubstans till omega-6 seriens fettsyror. I kroppen omvandlas linolsyra till GLA, som i sin tur omvandlas till prostaglandiner, hormonlika substanser som reglerar celltillväxten, reproduktionscykeln och många andra viktiga funktioner i kroppen.

 

Förmågan att omvandla fettsyrorna i kroppen kan variera från person till person. Omvandlingen till GLA störs t.ex. av en mängd olika faktorer såsom stress, rökning och oregelbundna eller dåliga matvanor. Men också av sjukdomstillstånd som reumatoid artrit, atopiska eksem, diabetes mellitus, PMS och svåra virusinfektioner. Nedbrytningen av LA är då blockerad eller omintetgjord. Det leder i sin tur till att produktionen av prostaglandiner påverkas. I dessa situationer är det nödvändigt att gå förbi det enzymberoende steget i nedbrytningen av linolsyra och tillföra GLA direkt.

 

 

 la_block

Linolsyra

bryts ned med hjälp av ett enzym
till GLA och DGLA (dihomo-gammalinolensyra)
samt vidare till AA (arakidonsyra) och
PGE1 (nödvändiga, vänliga, prostaglandiner).

 

 

Sambandet mellan brist på GLA och PMS

Man räknar med att cirka 80 % av kvinnor i fertil ålder lider av det premenstruella syndromet, PMS. PMS rymmer minst 10 delsymtom, som man måste ta hänsyn till och väga mot varandra vid dignos av PMS. Men ett av de mest besvärande symtomen är cyklisk mastalgi, d.v.s. svullnad och smärta i brösten — oftast under 3 - 10 dagar före mens. Forskning visar att kvinnor med PMS, och speciellt den cykliska mastalgin, har för låga halter av GLA i kroppen medan hormonproduktionen (d.v.s. östrogen/progesteron relationen) är normal. Ett viktigt enzym, som bryter ned linolsyra, saknas hos dem.

 

Såväl irritabilitet som smärta och ömhet i brösten har visats till största delen bero på "överkänslighet" för gulkroppshormon, progesteron, i hjärnans vävnad och i bröstvävnaden. När cellerna i hjärnan och brösten (framför allt cellmembranerna) inte är har tillgång till fleromättade fettsyror, främst GLA, binds progesteron tungt till cellernas receptorer (bindningsplatser). Detta medför vätskeansamling, svulland, bröstspänning och smärta. Om cellmembranerna däremot huvudsaklingen innehåller flerommättade fettsyror binds progesteron inte lika starkt och symtomen minskar.

 

Sambandet mellan bröstsmärta och fleromättade fettsyror är emellertid ännu mer komplicerat. Bröstsmärta kan i vissa fall även bero på överkänslighet för hypofyshormonet prolaktin. Och prolaktin-insöndringen från hypofysen styrs av prostaglandinerna, PGE1. Med tillförsel av GLA (som dessa kvinnor ju inte själva kan bilda) ökar halten av prostaglandiner. Därmed hämmas prolaktin-insöndringen och – återigen – bröstsmärtan minskar.

 

Slutsatsen blir att:

Symtomet mastalgi (bröstsmärta) vid PMS kan skapas genom en obalans i fettsyrasammansättningen. Denna obalans gör dels att:

  • gulkroppshormon och gestagener binds starkare till vävnad i hjärna och bröst och dels att
  • kroppen reagerar med en "överkänslighet" för gulkroppshormon
  • prolaktin från hypofysen bildas i högre än normala halter, vilket ökar bröstsmärtan hos vissa kvinnor

Genom att tillföra GLA försvinner problemen och kroppen reagerar normalt på den egna hormonproduktionen.

 

Eksem och torr hud

Tillförsel av GLA ger också hjälp vid lindriga atopiska (allergiska) eksem och torr hud. För över 80 år sedan upptäckte man att personer som saknade de essentiella fettsyrorna i sin kost ofta utvecklade torr hud och eksem. Det var dock inte mängden fleromättade fettsyror i kosten som var avgörande utan kroppens förmåga att omvandla dessa till nödvändiga metaboliter.

Hos både människor och djur med en fettsyra-obalans har man upptäckt att de "läcker" vätska genom huden. Eftersom huden då inte får sitt fukttillskott blir den torr och känslig. Genom att tillföra GLA påverkas cellmembranens elasticitet. Huden håller därigenom fukten bättre, blir naturligt spänstigare och friskare och eksemproblemen försvinner eller blir åtminstone väsentligt bättre.

Efamol har i studier även visat sig lindra klåda hos personer som är ärftligt disponerade för allergier. Förklaringen är prostaglandinernas (PGE1) immunstimulerande och anti-inflammatoriska effekt. Ytterligare kliniska studier visar att Efamol ger avsevärd förbättring hos 2 av 3 patienter med lindriga atopiska eksem.

 

Högsta kvalitet

Hemligheten bakom Efamols effektiva verkan ligger i odling av nattljusväxten och extraktionen av oljan. Bakom framodlingen av den jättenattljusblomman ligger ett enormt forskningsarbete. 1600 arter av nattljusblomma korsades över 250 000 gånger. Resultatet blev en blomma, som kunde patenterats och som enbart används för framställning av Efamol.

Efamol extraheras med kolvätet hexan genom en patenterad process. Hexan är en substans som finns naturligt i människokroppen. Hela förloppet sker under låg temperatur. Den extraherade oljan har kvar alla vitala ämnen och behöver endast en filtrering för att nå stadiet färdig produkt – Efamol är inte en "raffinerad" olja. Efamol kännetecknas av den gyllengula färgen - ett tecken på hög kvalitet. Denna fullt kontrollerade och patenterade process ger en ren, naturlig olja.

 

 

 olja_ren

Gyllengul färg

Oljan i Efamol kännetecknas av den klara,

gyllengula färgen

 

Jämför man Efamol med annan GLA-olja, oavsett ursprung, visar det sig att Efamol har en enklare struktur och är därmed mer lik oljan i det ursprungliga fröet. Ingenting har tagits bort och ingenting har lagts till. Detta gör oljan biologiskt lättabsorberad och högaktiv.

 

 kromatografi

Kromatografi

av Efamol jättenattljusolja visar att
oljan är extremt ren.
Det finns bara två markanta toppar i
kromatogrammet.


Efamol är resultatet av 25 års forskning

Efamol har en total kvalitetskontroll från fröförädling till odling, skörd och extraktion. Därför är Efamol också den jättenattljusolja, som används för kliniska studier. Idag – efter över 25 års forskning – finns närmre 500 publicerade studier på Efamol.

Dokumentationen kring Efamol avser inte enbart effekten, utan också säkerhet, tillverkning och klinisk forskning.

 

Rigelolja

Flera års förädlingsarbete har resulterat i en jättenattljusblomma vars frö innehåller en högre halt GLA. Oljan från den blomman, Rigeloljan, ger 33 % mer GLA. Den rikare oljan medför möjligheten till en lägre dagsdos. Riegeloljan är patenterad och används enbart av företaget Efamol Ltd.

 

Doseringsrekommendation

Kapslarna kan sväljas hela, tuggas, eller öppnas och blandas med kall mat eller dryck.

  • Underhållsdos: Vuxna och barn från 8 år: 1 kapsel per dag. För att uppnå bästa resultat ökas dosen till 3 kapslar under de första 8-12 veckorna.

Innehåll

Innehållet per kapsel är 1000 mg Efamol Rigel jättenattljusolja,
varav GLA utgör 114 mg.
Mängd vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetat) per kapsel är 10 mg.

Efamol är fritt från socker, jäst, laktos, majsstärkelse, gluten, konserveringsmedel och färgämnen. Kapselskalet består av gelatin. Råvaran till gelatinet är godkänt av myndigheterna i Storbritannien, där Efamol tillverkas under läkemedelskontroll (GMP).

 

Ny klinisk studie på Efamol

I tidskriften International Journal of Cosmetic Science, vol. 27, pp. 243-249, 2005
har en klinisk studie publicerats.

 

Titeln är "Systemic evening primrose oil improves the biophysical skin parameters of healthy adults".

Författarna redogör för resultaten av en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Såväl den aktiva gruppen som placebo-gruppen innefattade 11 kvinnor och nio män i åldern 32-56 år (M=44 år).

Efamol gavs i dosen 6 kapslar à 500 mg dagligen (delat på morgon och kvällsdos). Före studien och efter 12 veckor mättes flera hud-parametrar, såsom hudens fuktighet, den transdermala vätske-förlusten, hudens rödhet, fasthet och strävhet.

För samtliga parametrar var skillnaden gentemot placebo statistiskt signifikant säkerställd på 5% nivå eller bättre.

Författarna sammanfattar med att säga att studien klart visar att ett regelbundet intag av Evening Primrose Oil med högt GLA-innehåll stärker hudens barriär-funktion, ger huden en ökad elasticitet och fasthet och ger en ökad fuktighetsgrad (skyddar mot uttorkning).

Även om kosten innehåller tillräckliga mängder av modersubstansen i omega-6 familjen, linolen-syra, bidrar många omständigheter till att den viktiga nedbrytningsprodukten GLA inte bildas i tillräcklig mängd. Allmän och lokal brist på enzymet delta-6-desaturas är en väsentlig orsak. Tillskott av GLA är av vital betydelse för hudens funktion och resistens mot åldrande.

 knapp_egen

 Du kan smidigt och säkert köpa produkten online från evitamin.se

Klicka på knappen till vänster.

 

snag_efamol

 

Efamol

är rik på den nödvändiga fettsyran GLA, gammalinolensyra, från Nattljus

Viktig fettsyra för hormonell balans och för spänstig och vital hud

Nattljusväxten

tillhör familjen Onagracea

 

 

« Tillbaka