Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Ephedra

Ephedra sinka Stapf och andra Ephedra-arter

Efedraväxter: Ephedraceae

 

Efedra är en av de äldsta droger som över huvud taget är känd. Under namnet Ma huang användes den redan i den gamla kinesiska medi­cinen.

 

Redan 1596

Ephedra var ett av de läkemedel som pröva­des och godkändes av kejsar Shen-nung. Enligt den kända kinesiska läkemedelshandboken "Pen tsao kang mu" från 1596 förbättrar Ma huang cirkulationen, framkallar svettning, dämpar hosta, sänker feber etc. Första gången efedra omnämns i europeisk litteratur är år 1557 i en örtabok av Adamus Lonicerus, där användning­en av de europeiska arterna framhålls.

 

Efedra är släkt med tall, cypress och thuja

Efedraarterna, som tillhör de nakenfröiga växterna och är släkt med tallar, cypresser och thuja, är 0,5-1 m höga, bladlösa buskar med spretiga grenar, vilkas leder är omgivna av slidor. Växten, som är tvåbyggare med ej synliga blom­mor, är en xerofyt, dvs den är anpassad till torra växtplatser på stäpper och i öknar.

 

Extraktion av alkaloiden efedrin

I modern tid används Efedraarterna endast för extraktion av den aktiva beståndsdelen alka­loiden efedrin. Det är inte bara den klassiska arten E. sinka som används utan även de i Indi­en och Pakistan växande E. gerardiana och E. major (E. nebrodensis).

 

Första extraktionen 1885

Trots att drogen Ma huang varit känd i ca 5 000 år, isolerades den aktiva alkaloiden efedrin först 1885 av den ja­panske kemisten W N Nagai. Och det var inte förrän på 1930-talet som alkaloiden kom till terapeutisk användning i Västeuropa och USA efter det att verknings-mekanism hade klarlagts av två farmakologer, kinesen K K Chen och ameri­kanen C F Schmidt.

 

Efedrin är ett sympatomimetikum

Dessa forskare kunde visa att efedrin är ett sympatomimetikum, dvs dess effekter liknar dem man får vid stimulation av sympatiska nervsystemet. I princip verkar det sålunda på samma sätt som adrenalin men med två viktiga modifikationer: det är mycket min­dre aktivt (men effekten varar längre), och det är verksamt då det ges peroralt, dvs genom munnen.

 

Efedrin är luftrörsvidgande och kärlsammandragande

På grund av sin luftrörsvidgande ver­kan har efedrinet därför kommit till stor an­vändning i tablettform i den profylaktiska astma­behandlingen. Efedrinets kärlsammandragande verkan betingar användningen vid allergisk snuva och som förbehandling inför ryggmärgs­bedövning (spinalanestesi). Tillsammans med hostdämpande medel ges efedrin vid astmatisk hosta. Efedrin ingår som aktiv beståndsdel i några farmaceutiska specialiteter för astmabe­handling.

 

Frågor och kommentarer kan skickas med hjälp av kontaktformuläret under knappen "Kontakta oss" i sidans toppmeny. Eller klicka här

 

Efedra

 

Ephedra sinka Stapf

Efedraväxter: Ephedraceae

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka