Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Gula fläcken sjukan - Makula-degeneration

Åldersberoende förändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre personer. Cirka 4 miljoner svenskar lider av sjukdomen.

ogat_315_96.jpg

Ögat och synen

Observera att gula fläcken ligger vid sidan om syn-nervs-inträdet,
som representerar en
"blind fläck".
Gula fläcken är ca 5 mm i diameter. I dess centrum ligger en 1,5 mm rund grop, som heter "fovea centralis".
Av näthinnans 130 miljoner stavar och tappar finns 7 miljoner i gula fläcken, huvudsakligen tappar.
De står för färgseendet, medan stavarna är allmänt ljuskänsliga.

 

Hela_ogat.jpg

Hela ögats anatomi

Synnervsinträdet med gula fläcken och dess "fovea centralis" starx bredvid.
Observera de 3 skikten, näthinnan (retina) med underliggande åderhinna (chorioidea) och den yttersta senhinnan (sclera).

retina_514.jpg

Närbild av retina:
​nervcellerna vilar på 
åderhinnan (chorioidea)

De viktiga blodkärlen
i chorioidea blir med åldern stela och kan inte längre försörja näthinnans alla viktiga komponenter.

Makuladegeneration - gula fläcken sjukdomen

innebär förändringar i gula fläcken. Degenerationen beror framför allt på åldersförändringar i åderhinnan (chorioidea), vars blodkärl blir stela. Då fungerar inte försörgningen av näthinnans alla komponenter längre. Av näthinnans komponenter ligger pigmentlagret direkt an mot åderhinnan, därefter kommer ett lager med stavar och tappar och först ytterligare längre ut i näthinnan ligger nervcellerna. Alla dessa lager försöjs med syre och näring från den underliggande åderhinnan.

Vid gula fläcken-sjukan försämras synskärpan och färgseendet, men vanligen bevaras stora delar av synfältet.


Bakgrunden

till gula fläckensjukan är inte enhetlig. Flera samverkande faktorer ger upphov till gula fläcken-sjukan. Samtliga förändringar tycks dock börja i den kärlrika åderhinnan utanför näthinnan. Det normala åldrandet leder till förändringar i åderhinnan såväl som i näthinnan. Det finns ingen skarp gräns mellan normala åldersförändringar och gula fläcken-sjukan.
Pigmentcellerna i näthinnans bas (gränsen mot åderhinnan, se figuren ovan) har en mycket hög ämnesomsättning. Pigmentcellerna förser stavarna och tapparna med nödvändig näring och syre, som de i sin tur har fått från kärlen i åderhinnan. Med ett försämrat blodflöde i åderhinnan förändras pigmentcellerna, en del dör och deras plats tas upp av närliggande celler som ökar i storlek. Slaggprodukter, "drusen", bildas. Detta kan ses som en början till gula fläcken-sjukan.

Samtliga här nedan angivna faktorer har betydelse och samverkar:

• Ärftlighet
• Stigande ålder
• Rökning
• Högt blodtryck
• Ateroskleros
• Störda blodfetter
• Övervikt/fetma
• Exponering för blått ljus
• Låga halter av antioxidanter:
- lutein
- lykopen
- vitamin C
- vitamin E

• Låga halter av omega-3-fettsyrorna,
särskilt EPA och DHA

Betydelsen av blått ljus

Tapparna och stavarna i gula fläcken är de celler i människokroppen som innehåller den högsta halten av fleromättade fettsyror.
Mycket talar för att den energirika blå komponenten av det ljus som når näthinnan bildar skadliga syreradikaler, som får de fleromättade fettsyrorna i gula fläcken att oxideras (härskna).
När fettsyrorna härsknar bildas lipofuscin, som kroppen inte kan bryta ner. Ämnet ansamlas i med åren i näthinnans pigmentlager (lagret närmast åderhinnan). Det är troligen inverkan av detta lipofuscin som gör att cellerna i gula fläcken dör.

Det kan därför vara viktigt att skydda sig mot den blå komponenten i dagsljuset.
Solglasögontillverkarna redovisar sällan vilken del av spektrum som filtreras bort av glasen. Generellt sett är gula och bruna glas vara lämpligast, medan blå glas är olämpliga.

Brist på antioxidanter, vitaminer och fettsyror

Fria radikaler som bildas genom ljusets inverkan är sannolikt en viktig faktor vid uppkomsten av gula fläcken-sjukan. Stavarna och tapparna innehåller upp till 80% av den fleromättade omega-3-fettsyran DHA. Den fettsyran är nödvändig för att ljuset skall omvandlas till synimpulser.
Fleromättade fettsyror är dock mycket känsliga för fria radikaler. Ju fler omättnader i en fettsyra, desto större är risken att den kommer att skadas av fria radikaler. Ett bra antioxidantförsvar i kombination med EPA-rik och DHA-rik fiskolja skyddar näthinnan från skador och bromsar på så sätt utvecklingen av gula fläcken-sjukan.

• Betydelsen av naturligt E-vitamin (alafa-, beta-, gamma- och delta-tokoferol) är
mycket stor. Avsaknad av E-vitamin leder till celldöd i gula fläcken.
• Selen och Zink har stor betydelse, liksom
• Lutein och lykopen

Behandling

Det finns ingen medicinsk behandling som botar gula fläcken-sjukan. Tillförsel av EPA-rik fiskolja i kombination med kraftfulla antioxidanter är vad som kan erbjudas. EPa kan av kroppen omvandlas till den viktiga DHA-fettsyran.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

För frågor och kommentarer använd i första hand "kontaktformuläret" i toppmenyn.
Eller klicka här.

Sänd e-mail till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

Ögat

 

ogat_genom_210.jpg 

Näthinnan i genomskärning     

nathinnan_210.jpg

"Drusen" betecknar slagg-      
produkter i näthinnan som   
bildas på grund av
kärlfärändringar i
åderhinnan (chorioidea).

 

 

« Tillbaka