Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

  Gullris

Solidago virgaurea L.

Hör till Korgblommiga växter, Asteraceae (Compositae)

Allmänt

Släktet Solidago omfattar ungefär åttio arter, de flesta hemmahörande i Nordame­rika. I Sverige är gullris den enda vildväx­ande representanten för släktet. En del nordamerikanska arter, framför allt kana­densiskt gullris, Solidago canadensis, och höstgullris, Solidago gigantea, odlas som prydnadsväxter och förvildas lätt på sop­tippar, banvallar och vägkanter.

Redan under medeltiden använde man gullris som urindrivande medel, men efter en tid kom örten ur bruk. Betydelsefull som medicinalväxt blev gullris först ett stycke in på 1800-talet, då den kom till an­vändning inom såväl folkmedicinen som den skolmedicinen.

Örten verkar adstringerande och har en gynnsam effekt vid diarreer; den är skon­sam mot matsmältningsorganen och urin­vägarna. Tidigare var de krossade, färska bladen och den pulvriserade, torkade örten ett omtyckt sårmedel; ett avkok av gullris användes i folkmedicinen som munvatten för att motverka tandlossning. Indianerna använder än i dag en amerikansk gullrisart i ett traditionellt medel mot skallerorms­bett. Gullrisets pollen är en inte ovanlig orsak till hösnuva.

Förekomst

Gullriset växer allmänt över hela landet, även uppe på fjällhedarna.

Kännetecken

Flerårig ört, upp till 1 m hög. I fjällen uppträder dvärgformer, som bara blir 30 cm höga. Stjälk upprätt, först i övre delen för­grenad, kal eller sparsamt hårig, med talrika blad, mest nedtill. Blad elliptiska till lansettlika, de nedre grovsågade och skaftade, de övre hel-bräddade och oskaftade. Blomkorgar gula i för­grenade, upprätta klasar (juli-oktober) med var­dera 8-12 strålblommor i kanten och diskblom­mor i centrum. Frukterna är försedda med penslar som består av en enkel rad tunna hår. Smak bitter.

Använda växtdelar

Blommande grenspetsar.

Innehållsämnen

Saponiner, garvämnen av katekintyp, samt flavonoiderna rutosid, isoquer­citrosid, astragalosid.

Medicinsk verkan

Urindrivande, adstringeran­de, antiinflammatorisk, påskyndar sårläkning.

Användning

Invärtes vid akut njurinflammation, som leder till minskad urinavsöndring;
vid reu­matiska besvär; vid diarré och tarminflamma­tion.
Utvärtes till baddning och omslag vid svår
läkta sår.

 

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson

 

gullris_96_200.jpg 

Gullris

Solidago virgaurea L.

gullris_2_96_200.jpg

Gullrisbestånd

 

« Tillbaka