Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

hästkastanj

Aesculus hippocastanum L.

Hästkastanjeväxter, Hippocastanaceae

 

Allmänt

På grund av sin praktfulla grenkrona och sin tidiga, rika blomning är hästkastanjen ett omtyckt park- och alléträd. Den här­stammar från Balkan och infördes i Mel­laneuropa så sent som i slutet av 1500-talet. Att den redan på 1700-talet var utbredd över större delen av Europa vitt­nar talrika omkring 250 år gamla plantera­de exemplar om.

Beteckningen hästkastanj — en direkt översättning av det latinska artnamnet — kommer av att turkarna gav trädets frön åt hästar som led av hosta. Fröna är, till skill­nad från den äkta kastanjens, oätliga i färskt tillstånd. (Hästkastanjen är inte alls släkt med den äkta kastanjen.) Endast vis­sa djur, framför allt svin, getter och hjortar, uppskattar dem. Däremot kom de tidigare till medicinsk användning som kräkmedel. Och hästkastanjextrakt används bl a som medel mot hemorrojder.

Malda hästkastanjer används också som hudvårdsmedel och som råvara vid tvåltill­verkning, och förr tillredde man av sådant mjöl ett klister som sades ha den fördelen att det inte rördes av insekter eller råttor.

Barken ger ett rött färgämne.

 

Förekomst

Odlad som prydnadsträd upp till Mellansverige. Härstammar från Balkan.

 

Kännetecken

Upp till 30 m högt träd med tät krona. Blad motsatta på skaft, fingrade med 5-7 småblad som är bredast i yttre tredjedelen, kil­formigt avsmalnande mot basen. Blommor vita med gula eller röda fläckar (maj—juni) i upprätta klasar. Frukt klotrund, upp till 6 cm stor, gulgrön med mjuka taggar, innehållande 2-3 stora, glän­sande bruna frön (kastanjer) med bitter smak.

 

Använda växtdelar

Skalade färska frön. Gren­bark insamlad på våren.

 

Innehållsämnen

Fröna innehåller saponinet aescin (upp till 13 %) och flavonoider. Barken innehåller garvämnen samt kumaringlykosiderna aesculin, frangulin, scopolin och deras agluko­ner.

 

Medicinsk verkan

Normalisering av sjukligt förhöjd kärlgenomsläpplighet med åtföljande ödem.

 

Användning

Extrakt eller rent aescin invärtes och utvärtes vid åderbråck, hemorrojder, kro­niskt bensår. Stockningar i vener och lymfsys­tem.

 

 

Kommentarer och frågor skickas till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

Hästkastanj

 

Hästkastanj,

Aesculus hippocastanum L.

 

Kvist med blomma av kastanjeträd

 

Gren av kastanjeträd

 

Kastanjer

Kastanjer

 

« Tillbaka