Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Herstat

Herstat är ett traditionellt använt naturläkemedel mot munsår.

Munsår - ett jätteproblem - ca två miljoner svenskar drabbas av munsår regelbundet

Aciklovir (Zovirax, Anti) och penciklovir (Vectavir)

är de vanligaste receptfria produkterna på apoteket. De kortar läkningsprocessen med omkring 10%, dvs en halv till en dag. Förklaringen till den marginella förkortningen av sjukdomsförloppet är att de aktiva ingredienserna, aciklovir eller penciklovir endast är virusdödande. De är inte antibakteriella eller allmänt läkande.

Herstat med Propolis fungerar annorlunda

Kanadensiska forskare har under många år studerat propolis, ett ämne som bina använ­der för att skydda bikupan mot virus och bakterieinfektioner.

Forskarna testade propolis mot olika virus och bakterier och upptäckte att propolis begränsade båda dessa sorters mikroorganismer. Fortsatta studier visade också att det hade en lätt bedövande, anti­inflammatorisk och smärtlindrade förmåga. Kort sagt, propolis underlättade den totala läkningen.

Propolis från poppel

Men det var inte så enkelt som att bara ta propolis och så hade man ett "läkemedel" mot munsår. Olika propolis från olika bin hade olika effekt. Så småningom såg forskarna sam­bandet. Propolisets egenskaper bestämdes av vilka växter som fanns runt bikupan. Ett omfattande detektivarbete påbörjades. Efter hundratals prov hittade man den gemen­samma nämnaren — ett speciellt poppelträd.

Minskar läkningstiden med 35%

Denna propolis från poppel vidareutvecklades till en kräm och kliniska studier inleddes. Resul­taten var imponerande. l snitt minskade läkningstiden med 35%. Dessutom var krämen både vårdande och smärtlindrande. Plus helt osynlig på läppen.

Resultatet blev Herstat

Utifrån denna kunskap utvecklade de kanadensiska forskarna Herstat. Ett av Läkeme­delsverket godkänt naturläkemedel, traditionellt använt för lindring av munsår.

Herstat - Aktiva innehållsämnen

Herstat innehåller ett extrakt av propolis (bikitt). Herstat är en salva för utvärtes bruk.

Indikation

Herstat är traditionellt använt för behandling av lindriga munsår.

Dosering

Salvan påstrykes tunt 3 - 6 gånger dagligen. Herstat skall appliceras vid första tecken på besvär. Behandlingen bör vanligen pågå under 4 - 6 dagar. Långdragna besvär bör behandlas i samråd med läkare.

Försiktighetsmått

Propolis och lanolin kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Om hudirritation uppstår skall behandlingen avbrytas. Pröva på en liten yta innan behandlingen påbörjas.

Tvätta händerna före och efter applicering. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Graviditet och amning

Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för propolis är ofullständigt känd. Data (in vitro/ in vivo) talar för att extrakt av propolis har en viss antiviral, antibakteriell, anti-inflammatorisk och lokalanestetisk effekt.

Innehållsämnen

1 g salva innehåller:

Propolis (bikitt), etanolextrakt (95%) 30 mg

Vitt vaselin

Flytande paraffin

Etanol

Lanolinolja

Ladda ned Bipacksedeln för Herstat här

Ladda ned den spcifika produkt-resumén för Herstat (SPC) här

Kontakt tas enklast genom att använda kontakt-formuläret i toppmenyn,
eller klicka här

E-mail kan också skickas till Ingemar Joelsson, klicka här

herstat2_web.jpg

Herstat

är en propolis (ett bikitt) från poppel.

 

« Tillbaka