Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   K-vitamin och prostatacancer

Vitamin K2

Ett förbättrat K2-vitamin innehåll i blod och vävnad minskar risken för prostatacancer antyder en studie utförd av tyska forskare. Forskargruppen, som företräds av Katharina Nimptsch, har publicerat resultaten i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

 

Prostatacancer

Mer än en halv miljon nya fall av prostatacancer diagnosticeras varje år i världen, och prostatacancer är den direkta dödsorsaken för 200 000 män per år. Incidensen av prostatacancer har ökat med 1,7 procent över de senaaste 15 åren.

 

Vad är vitamin K2 bra för?

Studien av Nimptsch och medarbetare stöder den numera ökande kunskapen att vitamin K är av nytta inte bara för blodet utan också för ben-hälsan och för huden.

Forskarna har också visat att vitamin K2 - men inte K1 - kan ge en 35-procentig minskning i risken att få prostatacancer. Riskminskningen var störst i fråga om avancerade former av prostatacancer. Forskargruppens data byggde på en studie av 11 319 män.

 

Nu aktuell forskning

I den nu aktuella studien jämfördes 250 prostacancer-patienter med 494 matchade kontroller. Man analyserade koncentrationen i blod av "undercarboxylerat osteocalcin" (ucOC) och "intakt, totalt osteocalcin" (iOC). Högre värden på kvoten mellan ucOC och iOC tyder på vitamin K-brist. I studen visade man att varje tiondels (0.1) ökning av kvoten kunde knytas till en 38 procent ökad risk att prostatacancern utvecklades till ett avancerat stadium. Detta fynd talar för nyttan av ökat intag av menakinoner.

 

Var finns vitamin K

Vitamin K1 (fyllokinon) finns mest i gröna bladgrönsaker, sallad, broccoli och spenat.

90 procent av det vitamin K vi får i oss med kosten är vitamin K1.

Vitamin K2 kan vi också få i oss med födan. Menokinon-4 (där R-kedjan innehåller 4 stycken CH2-CH3 grupper) finns i köttprodukter, MK-7, MK-8 och MK-9 finns fermenterade födoämnen och t.ex. ost. Den japanska soja-produkten "natto" är speciellt rik på MK-7.

Den syntetiska formen av vitamin K (menadion, vitamin K3) betraktas som ett "provitamin" - ett förstadium till vitamin K1 och K2-varianterna.

 

Kommentar

Observera att den ovan citerade studien inte visar att en hög halt av vitamin K2 minskar riske att få prostatacancer. Men K2-närvaro minskar risken att cancern utvecklas till avancerad form.

 

Gå till referenserna genom att klicka här.

 

Tag kontakt geom formuläret i sidans topp-meny, eller klicka här.

 

Sänd e-mail till Ingemar Joelsson här.

 

 

prostataca 

 

Avancerad prostatacancer

menakinon

Detta är grundstrukturen i

vitamin K molekylen.

Om sidokedjan R = H är det fråga om menadion och är ett "provitamin"

till vitamin K.

Om sidokedjan R ser ut så här:

fyllokinon

rör det sig om vitamin K1,

d.v.s. fyllokinon.

Om sidokedjan ser ut så här:

menakinon2

rör det sig om vitamin K2,

d.v.s. multiprenyl-menakinoner,

där n kan variera från 6 till 10.

 

Preparatet Osteolis

innehåller K2-vitamin.

Läs om Osteolis!

 

 

« Tillbaka