Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Läkerudbeckia

Echinacea pallida (Nutt.), synonym Echinacea angustifolia D.C.

Röd rudbeckia Echinacea purpurea (L.) Moench.

Hör till korgblommiga växter: Asteraceae (Compositae)

 

Systematisk bestämning

Beträffande den systematiska bestämningen av de Ecinacea-arter, som har medicinsk användning, råder delade meningar. Svenska botanister har uppfattningen att Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. är synonym med Echinacea angustifolia DC. I tysk och engelsk litteratur anses de emellertid vara två skilda arter. De är inhemska i Östra Nordamerika, men numera odlade på flera platser i Europa.

 

Använda växtdelar

De växtdelar, som används medicinskt, är rot (radix) och ovanjordisk del (herba), och de aktiva beståndsdelarna till hör flera kemiska kategorier. Det finns alkaloider, alkylamider, polysackarider (heteroxylaner och arabino-rhamnogalaktaner), kaffeinsyraestrar, polyacetylener och terpenoider.

 

Farmakologiska effekter

Farmakologiska effekter är främst immuno-stimulerande, anti-inflammatorisk, antibakteriell och antiviral. Den immunostimulerande effekten har visats genom ökad fagocytos och den har sammankopplats med polysackarid-fraktionen. Den antivirala effekten har visats genom en ökad resistens mot influensa och Herpes-virus. Den anti-inflammatoriska effekten har påvisats med gängse experimentella metoder.

 

Indikationer för användning

Indikationer för klinisk användning är toxiska bakterie- och virala infektioner och som profylax mot förkylning och influensa. Dessutom vid infektioner såsom svårläkta sår och varbildningar. Det är polysackaridfraktionen (echinacin B) som hämmar den bakteriella hyaluronidas-produktionen och därmed förbättrar sårläkningen.

 

 

För frågor och kommentarer, använd i första hand formuläret under knappen "kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

  

echinacea

 

Echinacea purpurea
Röd rudbeckia

 

« Tillbaka