Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Limu Plus 

innehåller Fucoidan samt adaptogener

 • Aminosyror
 • Glykoproteiner
 • Nödvändiga fettsyror
 • Antioxidanter
 • Växtenzymer

Limu moui

är en alg som växer i vattnen på södra halvklotet. Limu moui har påträffats i den Pacifiska oceanen invid kusterna av Tonga-öarna öster om Fiji och norr om Nya Zeeland. Algen tar upp näringsämnen ur havet och blir rik på aminosyror, glykoproteiner, fettsyror i omega-3 familjen, antioxidanter och växtenzymer.

Fucoidan

Av särskilt intresse är att algen Limu moui innehåller substansen Fucoidan, en sulfaterad polysackarid från seaweed (sjögräs). Fucoidan har många intressanta biologiska egenskaper, framför allt på det immunologiska systemet. Fucoidan är också inflammationmshämmande. Fucoidan har blivit föremål för över 600 vetenskapliga tidskrifts-artiklar under de senaste 20 åren.

Limu moui

är ingen vanlig växt eller alg. Den innehåller vitaminer, mineraler och polycaskarider, bland vilka den nämnda substansen Fucoidan utgör huvudparten. I den vetenskapliga medicinska litteraturen finner man rapporter om förmågan hos Fucoidan att:

 • förbättra ledbesvär
 • underlätta matsmältningen
 • förbättra blodcirkulationen
 • förbättra leverns funktion
 • förbättra upptag av näringsämnen från magsäck och tarm
 • förbättra hudens skyddande förmåga

Adaptogen

Adaptogener definierades först av forskare vid Russian Academy of Science. De fick i uppdrag av den ryska militärledningen att finna naturbaserade medel med förmåga att höja prestationsförmågan hos soldater i den ryska armén

Ryska adaptogener

Ryska adaptogener har tagits tillvara för att ytterligare förbättra verkan av Limu moui. Dessa adaptogener extraheras från framför allt sju växter, nämligen: Schizandra chinensis (Fjärilsranka), Eleutherococcus (Rysk rot), Aralia manchurica, Rhaponticum carthinooides, Crataegus oxycanthus, Viburnum sargenti och Rhodiola rosea (Rosenrot). De hjälper kroppen att anpassa sig till interna och externa stress-faktorer. Extrakt från dessa adaptogena växter har tillförts Limo moui. Tillsammans ger Limu moui och de ryska adaptogenerna:

 • ökad mental energi
 • ökad möjlighet att fokusera på arbetsuppgifter
 • ökat lugn, minskade humörsvängningar
 • förbättrad sömn
 • förstärkt försvar mot oxidanter
 • uppskjutet åldrande

Aloe vera

Det är viktigt att Limu moui tillsammans med extrakten från de ryska adaptogenerna absorberas med lätthet från mag-tarmkanalen. Ett av de bästa hjälpmedlen för att underlätta absorbtion är extrakt från den semi-tropiska växten Aloe vera. Dess betydelse som medicinalväxt har särskilt beskrivits av The International Aloe Science Council (IASC). Aloe vera innehålller många biologiskt aktiva komponenter, såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, proteiner och polysackarider. Det har nyligen visats att såväl vattenlösliga som fettlösliga vitaminer tas upp (absorberas) signifikant bättre från mag-tarmkanalen om de tas tillsammans med Aloe vera-extrakt i jämförelse med om de tas separat. Limu Plus har på grund av detta en tillsats av Aloe vera (ACTIValoe). Den Aloe som används odlas i centrala Mexico. Dess innehåll av polysackarider standardiseras.

Green Tea och Taheebo Tea

är ett par av naturens starkaste antioxidanter. De finns också med i Limu Plus.

Sammanfattningsvis

innehåller Limu Plus:

 • Aminosyror, byggstenar i alla kroppens celler
 • Glykoproteiner, som stärker immunförsvaret
 • Nödvändiga fettsyror, framför allt i omega-3-familjen, nödvändiga för hjärnans och ögats funktion
 • Glyko-nutrients, "söta näringsämnen", som kroppen inte själv kan bilda, nämligen mannose, glycose, galactose, xylose och fucose
 • Verksamma antioxidanter
 • Mineraler i kolloidal form som lätt absorberas
 • Växtenzymer
 • Vitaminer

Dokumentation och representation

Effekten av produkten Limu Plus är inte dokumenterad i någon klinisk studie. Limu Plus har inte någon representation i Sverige. Försäljningen bygger på skicklig PR och "testimonials".

Frågor och kommentarer kan skickas till Ingemar Joelsson med e-mail här

limu.gif

Limu Plus med Fucoidan

 

 

« Tillbaka