Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Essentiella (livsnödvändiga) fettsyror

Fettsyror - fett - fosfolipider - kolesterol

 

Livsviktiga (essentiella) fettsyror

  • Alfa-linolen-syra, 18:3n-3
  •  Linolsyra, 18:2n-6

Nedbrytningsprodukter av alfa-linolensyra

  • EPA (eicosapentaenoic acid, 20:5n-3)
  • DHA (docasahexaenoic acid, 22:6n-3)

Nedbrytningsprodukter av linolsyra

  • GLA (gammalinolenic acid, 18:3n-6)
  • AA (arachidonic acid, 20:4n-6)

Alfa-linolensyra

Alfa-linolensyra (alpha-linoleic acid, ALA) är en livsviktig fettsyra, som människan inte kan tillverka i kroppen utan måste inta med kosten. ALA finns i gröna, bladiga vegetabilier och i vegetabiliska oljor men framför allt i fiskfett (fett pressat ur fisköttet av feta fiskar, ansjovis, sill, makrill och lax). ALA är ursprungs-substans till de viktiga fettsyror i omega-3 (n-3) serien, som kan bildas i kroppens ämnesomsättning, nämligen EPA och DHA.

 

Linolsyra

Linolsyra (linoleic acid, LA) är den livsviktiga (essentiella) fettsyra som är modersubstans till omega-6 (n-6) seriens syror, GLA och AA. Linolsyra finns i nötter och i vegetabila oljor. Den genom ämnesomsättningen bildade GLA, finns också naturligt i Jättenattljus.

 

Omega-3 (n-3) och Omega-6 (n-6) fettsyrorna

Vetenskapligt sett indelar och benämner man fettsyror med hänsyn till deras molekylära struktur. Siffran i Omega-6 och Omega-3 (kallas också n-6 och n-3) anger efter vilken kolatom i molekylen den första dubbelbindningen sitter, när man ser molekylen från den ände, där CH3-gruppen finns (molekylens huvudände, omega-änden). Det är den röda änden i molekylbilderna överst i kapitlet.

 

 fettsyrorna


Beteckningen 18:2, n-6 för den livsnödvändiga linolsyran innebär att molekylen har 18 kolatomer och två dubbelbindningar, den första efter kolatom 6. I överensstämmelse med detta betecknas alfa-linolensyran som en 18:3, n-3 fettsyra, den har 3 dubbelbindningar med den första av dem efter kolatom 3.

Beteckningen 20:5, n-3 för EPA innebär i likhet därmed att EPA har 20 kolatomer, att den första dubbelbindningen sitter efter den 5:e kolatomen och att den har 3 dubbelbindningar (d.v.s. tillhör omega-3 seriens fettsyror).

 

Övriga beteckningar och akronymer

EFA:s (essential fatty acids) omvandlas till LCP:s (long chain poly-unsaturated fatty acids) under ämnesomsättningen i kroppen. De är lång-kedje-fettsyror i och med att de har 18 eller fler kolatomer. LCP:s kallas också PUFA:s (poly-unsaturated fatty acids, fleromättade fettsyror). Ibland används beteckningen HUFA:s (highly unsaturated fatty acids) som en generell term för alla nedbrytningsprodukter i de essentiella fettsyrornas omvandlingssteg i människokroppen.

 

Allmänt om fettsyror

Fettsyror är de näringsrika minsta delarna i de fetter och oljor som ingår i våra födoämnen.

Fettsyror kan karakteriseras på flera sätt: de kan vara mättade eller omättade, de han vara livsnödvändiga (essentiella, som ALA och LA) elller bara "nödvändiga" (som EPA, DHA och GLA). Om individen inte kan bryta ned de livsnödvändiga fettsyrorna krävs det att nästa steg tillförs utifrån (EPA är nästa steg för alfa-linolensyra, GLA för linolsyra).

Det är viktigt komma ihåg att det finns en stor variation av mättade, omättade och fleromättade fettsyror som vi får i oss med födan och som bildas i vår kropp. De kommer att ingå i cellerna och särskilt i cellernas membraner.

För hjärnans och ögats del är det viktigt att fettsyrorna kan passera genom den så kallade blod-hjärnbarriären. Det kan EPA, DHA och GLA. Dessa fettsyror kan också passera genom moderkakan och gå över till fostret – viktigt för utveckling av hjärnan. De kan efter förlossningen också gå över i bröstmjölken.

 

Fetter

Fetter är stora molekyler, som har en väsentlig egenskap gemensam, de är inte lösliga i vatten. Fetter kan dock variera mycket både till form och funktion. De mest betydelsefulla fetterna är:

Fett

Animaliskt fett är ofta "mättat" - fettsyrorna innehåller inga dubbelbindningar. En diet rik på mättat fett bidrar till att öka risken för hjärtkärlsjukdomen ateroskleros (åderförfettning). Fett inlagras i kärlens innersta vägglager, viket gör kärlen både stela och trånga.

Botemedlet mot detta är att byta ut mättat fett mot omättat fett i så stor utsträckning som möjligt. Det omättade fettet kommer dels från vegatibilskt fett och dels från feta fiskar, sill, ansjovis, makrill och lax.

Läs mer om fett genom att klicka här 

 

Fosfolipider

Fosfolipider liknad fetter men fosfolipiderna innehåller två fettsyror, i motsats till fetterna som innehåller tre fettsyror per molekyl.

Alla kroppens celler är omslutna av membraner, som är viktiga för cellens funktion, välbefinnande och livslängd. Membranerna består till stor del av fosfolipider. Membranerna fungerar bäst om fosfolipiderna i sin tur består av omättade fettsyror.

Läs mer om fosfolipider genom att klicka här 

 

Kolesterol

Steroider är fetter som karakteriseras av en molekylstruktur med fyra kolväte-ringar. Steoidena skiljer sig från varandra beroende på vilka funktionella grupper som är bundna till de fyra ringarna. En viktig steroid är kolesterol. Kolesterol är en vanlig byggnadssten i cellmembranerna (tillsammans med fosfolipider).  Men ett flertal hormoner, bland annat könshormoner, bildas från kolesterol. Kolesterol är en nödvändig substans för männinskan, men en allför hög koncentration av kolesterol i blod kan bidra till uppkomsten av ateroskleros (åderförkalkning).

  • Läs mer om kolesterol genom att klicka här
  • Gå till referenslitteraturen genom att klicka här
  • Frågor och kommentarer kan skickas till Ingemar Joelsson. Klicka här.

 

epa 

EPA-molekyl

 

dha

DHA-molekyl

 

 

« Tillbaka