Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Mandelblomma

Saxifraga granulata L.

Knölbräcka

Stenbräckeväxter: Saxifragaceae

 

Förekomst

Allmänt från Skåne till Värmland och Uppland samt sparsammare norrut till Tor­ne lappmark. Växer på backar, torrängar och hällar, ofta på mark vars yta under sommaren torkar ut starkt.

 

Kännetecken

En flerårig 20-50 cm hög ört med enkel, körtelhårig stjälk som allra längst upp är lätt förgrenad. Nedre blad njurlika och försedda med körtelhår. Vid stjälkbasen finns en anhopning skära groddknoppar med vilkas hjälp en del av förökningen sker. Groddknopparna lossnar lätt från moderplantan och kan med hjälp av t ex djur eller vatten spridas till andra

platser. Blommor stora, vita (maj-juni). De sitter i glesa blomställningar, 5 foderblad och 5 kron­blad som är 20-30 mm långa. Ståndare 10, pistiller 2. Doften är angenäm, smaken bitter och besk.

 

Använda växtdelar

Rot, blommor, färska blad.

 

Innehållsämnen

Vitamin C, garvämne.

 

Medicinsk verkan

Adstringerande, aptitstimu­lerande, gall- och urindrivande.

 

Användning

Saknar numera medicinsk användning

 

Allmänt om mandelblomma

Stenbräckesläktet, Saxifraga, omfattar långt över trehundra arter. Flera av dem är mycket dekorativa. Många förekommer i bergstrakter, i Alperna eller i de skandina­viska fjällen. En art som däremot växer övervägande på lägre nivåer är mandel­blomman.

 

Den är lätt att känna igen på de talrika knölformiga groddknoppar som sitter vid stjälkens bas. Dessa knölar tydde enligt sig­naturläran på att örten var verksam vid stensjukdomar. Det latinska släktnamnet kommer av saxum sten, och frangere, bräcka, och skulle enligt en tolkning anspe­la på föreställningen om örtens förmåga att lösa upp njur- och blåssten; det är också tänkbart att namnet syftar på den steniga mark där örten växer.

 

Även andra arter av stenbräckesläktet har använts som läkeörter. Grusbräckan, Saxifraga tridactylites, en liten ettårig ört med vita blommor, användes förr i öl mot gulsot. Hjärtbergenia, Bergenia cordifolia, är en flerårig växt med rosa blommor och stora blad som kan användas till beredning av ett te, "mongolte", som ska vara verk­samt mot diarré.

 

 

För frågor och kommentarer, använd i första hand formuläret under knappen "kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

Mandelblomma  

 

Mandelblomma,

Saxifraga granulata L.

"Knölbräcka"

Stenbräckeväxter

 

mandelblom

 

Mandelblomma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka