Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

nasaleze

Nasaleze stoppar allergin utan biverkningar

Med Nasaleze introduceras en ny metod att behandla hösnuva och andra allergiska symtom, orsakade av luftburna allergener. Nasalze hjälper näsans slemhinna att filtrera bort och absorbera oönskade partiklar så att de inte kommer in i blodbanan och utlöser allergi. 

Organiskt, finkornigt cellulosapulver

Nasaleze består ev ett organiskt, finkornigt celluosapulver som - när det kommer i kontakt med nässlemhinnan - bildar en genomskinlig gel som varken känns, luktar eller smakar.

Nasaleze bygger på tre kända fakorer:

1. Nässlemhinnans förmåga att filtrera bort och absorbera allergener har försämrats pga att inandningsluften innehåller allt fler skadliga ämnen. Slemhinnan i näsan är inte anpassad för att klara den mängd partiklar som finns i vår inandningsluft.

2. En allergi startar därför att kroppens immunförsvar är försvagat. Det gör att ofarliga partiklar som tex pollen uppfattas som fiender. En allergisk reaktion startar.

3. I det närmaste 100% av alla luftburna allergener (pollen, damm, kvalster etc) når blodcirkulationen via näsan.

Genom att stödja och förstärka nässlemhinnans naturliga filtreringsförmåga kan luftburna allergireaktionen lindras eller helt undvikas.

En slump ledde till ett genombrott inom allergibehandling

Nasaleze är som många uppfinningar resultatet av en slump. Uppfinnaren Mike Jones tillverkade ansiktsmasker för Bodyshop. Som ett av bindemedlen användes ett speciellt cellulosapulver. Han noterade att trots att lokalen var dammig var det mycket sällan som någon nös. Han tänkte inte mer på detta, men när han och hans familj flyttat till ett nytt hus i närheten, drabbades hans son av en allergi. Han nös ständigt. Mike Jones började tänka på situationen i fabriken och åkte dit för att hämta lite cellulosapulver. Han lade lite på sin hand och bad sonen dra in det i näsan – inom några minuter slutade han att nysa. Idén till Nasaleze var född.

Fick EU-registrering som medicintekniskt hjälpmedel

Produkten lanserades i England i mycket liten skala, men läkemedelsverket ansåg att det var ett läkemedel och ville förbjuda det. Mike Jones fick då hjälp av en av ministrarna i regeringen att registrera Nasaleze som ett medicinsktekniskt hjälpmedel.

Detta var möjligt eftersom det visade sig att cellulosapulvret som används är 100% inärt – vilket betyder att det inte tas upp av kroppen. Därigenom är det inte ett läkemedel, utan ett medicinsktekniskt hjälpmedel. Detta innebär att Nasaleze nu helt lagligt kan säljas i EU mot allergi.

Nasaleze lanserades för två år sedan i England och finns idag i 25 länder. Nu kommer Nasaleze till Sverige.

Vad är Nasaleze?

Nasaleze är ett special utvecklat cellulosapulver från tall med några helt unika egenskaper:

• När det sprayas upp i näsan omvandlas det till en genomskinlig gel som förenar sig med näsans naturliga slem. Nässlemhinnans naturliga förmåga att filtrera bort allergener förstärks.

• Strukturen på Nasaleze är i det närmaste identisk med det naturliga slemmets struktur. 

• Nasaleze försvinner liksom övrigt slem på nässlemhinnan via matsmältningssystemet och tas inte upp i kroppen. Med Nasaleze försvinner också allergenerna ut.

• Genom en patenterad sprayflaska kommer en lätt pust av cellulosapulvret som lägger sig jämt på nässlemhinnan.

• Nasaleze är lukt och smaklöst.

• Nasaleze är absolut fritt från biverkningar och kan användas både av barn, gravida och ammande.

Pollenparadoxen

Trots att mängden pollen minskar i västvärlden pga av att fler ytor bebyggs – ökar antalet pollen-allergiker. Under de sista 20 åren har antalet 12 åringar med pollenallergi ökat dramatiskt, i England med över 50 %. Forskarnas förklaring är bla att det finns fler osynliga, luftburna partiklar som kommer in i vårt system. Forskare har också visat att allergireaktionen blir kraftigare om allergiska personer exponeras för andra främmande partiklar som spray, luftföroreningar etc innan exponeringen av pollen sker.

Vad kan Nazalese göra som ett antihistamin inte kan?

Nasaleze ökar näsans skydd mot allergener genom att bygga upp och stärka näsans filtreringsförmåga. Inandningsluften kommer därigenom att innehålla färre allergener. Ingen medicin klarar detta. Antihistaminerna dämpar symtomen när kroppens immunförsvar redan är angripet.

1. En normal, fullt fungerande näsa, har ett aktivt lager av slem som klarar av att filtrera bort allergener. Men för många är det inte så. Av olika orsaker klarar inte slembarriären av att filtrera bort alla ämnen. Belastningen blir för stor.

2. Med Nasaleze appliceras ett tunt lager av ett speciellt organiskt cellulosapulver i näsan. Pulvret varken luktar, smakar eller syns.

3. Pulvret i Nasaleze omvandlas till en genomskinlig gel som expanderar och täcker slemhinnan. Gelen har samma struktur som näsans eget slem. Näsans naturliga skyddsbarriär får får hjälp att absorbera och filtrera bort allergener. Nässlemmet och gelen försvinner sedan ut ur kroppen via matsmältningssystemet.

Hur snabbt verkar Nasaleze?

Bäst effekt fås om Nasaleze tas innan allergenerna utlöser symtom. Men även mitt under ett allergianfall hjälper Nasaleze snabbt, ofta inom 10-60 minuter. Ibland snabbare.

Hur ofta skall man ta Nasaleze?

En puff per näsborre räcker oftast hela dagen. Om man måste snyta sig ofta, eller det är extremt mycket pollen i luften, kan man behöva ta Nasaleze 1-3 ggr per dag. Det finns ingen risk att överdosera Nasaleze.

Klinisk dokumentation

Use of Cellulose Powder for the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis

Den första studien publicerades i den vetenskapliga och peer review granskade tidingen; Advances in Therapy: Vol 20 nr 4, Aug 2003. Studien gjordes på 102 patienter, 66 kvinnor och 36 män. Medelålder 44 år.

Metodik

Deltagarna hade alla lidit många år av hösnuva och var vana användare av antihistaminer. De blev instruerade att ta Nasaleze en gång per dag under sex veckor. Vid behov fick de också använda antihistaminer. Försökspersonerna fyllde dagligen i en skattningsskala, där 5 var symptomfri och 1 var kraftig hösnuva, de fick också notera hur snabbt Nasaleze fungerade. Efter sex veckor gjordes en totalutvärdering. Då fick deltagarna också skatta effekten av de antihistaminer de normalt använde.

Resultat

Resultat av studien: 8 av 10 angav att Nasaleze gav en tydlig lindring av allergisymtomen, huvuddelen av dessa blev helt symptomfria, p<0,005.

<0,005. nasaleze="nasaleze" skattades="skattades" som="som" effektivare="effektivare" lang="id_171">Nasaleze skattades som effektivare än all annan behandling de provat tidigare.

Hur snabbt verkade Nasaleze?

Många deltagare uppgav att Nasaleze gav omedelbar lindring, medan det i vissa fall tog upp till tre timmar innan effekten kom. Sannolikt hade effekten kommit snabbare om mer än en dos givits.

Hur effektivt var Nasaleze?

78 av 102 deltagarna rapporterade ingen, eller mycket lite besvär av hösnuva under försöksperioden. Många av dessa uppgav att det var deras första problemfria sommar på många år.

Hur många behövde använda antihistaminer?

Endast sex av de 102 (6%) behövde använda annan allergimedicin under studien. 

Två ytterligare studier är avslutade och kommer att offentliggöras under 2005.

Studie 2: Nasaleze minskar användandet av vanlig allergimedicin.

Den senaste studien är gjord av Professor Jean Emberlin vid National Pollen Research Unit vid Worcester University. Institutet fann Nasaleze så intressant att man valde att delfinansierade studien.

Studien kommer att offentliggöras på en världskongress om allergi i München sommaren 2005.

Studien var dubbelblind och randomiserad. Målet med studien var att se om Nasaleze kunder minska användningen av vanlig allergimedicin.

100 personer deltog. Alla skulle ta sina vanliga allergimediciner, hälften fick Nasaleze och hälften ett annat snarlikt cellulosapulver.

Studien är ännu inte publicerad men Professor Emberlin säger. ”Det är helt klart att Nasaleze fungerar. Den grupp som tog Nasaleze använde klart mindre antihistaminer och näsdroppar. Det är också tydligt att de som fick placebo cellulosa använde detta mycket oftare ”de letade efter en effekt som inte fanns”.

Prof Jean Emberlin säger vidare ” Om mina barn hade allergi skulle jag absolut välja Nasaleze framför antihistaminer. Den är minst lika effektiv och man slipper alla biverkningar. Det är generellt en stor hälsovinst om man kan slippa antihistaminer”. National Pollen Research Unit håller nu på att starta upp ytterliggare en studie på Nasaleze – den kommer att genomföras under pollensäsongen 2005.

Studie 3: Placebokontrollerad studie på 100 barn mellan 1,5-8 år. 95 % fick effekt.

Studien är utförd av professor Aivazis vid barnsjukhuset på Aristoteles University, Thessaloniki. Studien finns i abstraktform och kommer att publiceras vid en kongress om allergier i Aten den 7 april 2005.

Resultat: 95 av de 100 barnen fick effekt av Nasaleze, p<0,001.

Att tänka på vid användandet av Nasaleze:

Eftersom Nasaleze varken luktar, känns eller smakar så är det viktigt att man lär sig tekniken med att spraya upp pulvret i näsan. Lättast gör man detta genom att träna några gånger genom att hålla den framför sig och provtrycka.

Nasaleze är absolut biverkningsfri. Får man för mycket pulver i näsan kan man dock få en känsla av att ”vara stopp i näsan”. Detta avhjälps lätt genom att man snyter sig.

Eftersom Nasaleze inte tas upp av kroppen kan allergiska reaktioner inte uppkomma.

För frågor och kommentarer: Var god använd kontaktformuläret. Klicka här.

nasaleze_72.jpg

Nasaleze 

Nasal_mucosa_72.jpg

Näsan har en mycket stor slemhinneyta

Nasaleze_principle_72.jpg

Principen för Nasaleze

att omvandlas till en gel på nässlemhinnans yta

Naesa_1_72_110.jpg

Den normala näsan

Nose_2_72_150.jpg

Nässlemhinna med ett

lager av Nasaleze gel

 

« Tillbaka