Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Nimesulid

Nimesulid

är en relativ COX-2 selektiv, "non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) med smärtstillande och febernedsättande egenskaper.

 

Nimesulid är i många länder godkänd för behandling av akut smärta, samt för symtomatisk behandling av osteoarthrit och primär dysmenorrhoe (över 12 års ålder). Det finns en känd risk för lever-toxicitet, vilket gör att nimesulide är förbjudet i många länder, bl.a. Sverige.

 

Historia

Nimesulid lanserades i Italien år 1985 med handelsnamnen Aulin och Mesulid. Nimesulid används fortfarande i cirka 50 länder, bl.a. Frankrike, Portugal, Grekland, Mexico, Brasilien och Indien.

 

EMEA

granskade preparatet år 2002 efter rapporter om förorsakade leverskador. Det har senare visats att förekomsten av leverskada vid användning av nimesulid ligger i samma storleksordning som den, vilken förorsakas av andra NSAID-preparat. Detta har bekräftats i en studie publicerad i British Medical Journal år 2003.

 

Positiv "benefit/risk ratio"

I september 2007 publicerade EMEA ett press-meddelande där man konkluderade att nyttan av användning av nimesulid översteg riskerna, men att tidslängden av användning skulle minimeras till 15 dagar.

 

EMEA (European Medicines Agency) säger också nyligen att biverkningarna till nimesulid ligger i linje med de som är beskrivna för diklofenak, ibuprofen och naproxen.

 

Inget patent

Nimesulid har inte längre något patentskydd och tillverkas och säljs av åtskilliga fabrikanter som ett av de billigaste smärtstillande medlen på marknaden. Frestelsen att använda medlet i stället för eller i kombination med dyrare NSAID-preparat torde vara stor.

 

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson 

eller genom användning av kontaktformuläret på denna sida!

 

nimesulid

Nimesulid: C13H12N2O5S

ATC code: M01A X17

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka