Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

PMS - Konventionell behandling

Behandling vid lätta besvär

Kvinnor med lätta PMS-besvär behöver i regel ingen medikamentell behandling. Samtal och förklaringar är oftast tillräckligt. Man behöver förstå sammanhangen.

 

Behandling mid måttliga besvär

För kvinnor med måttliga besvär står olika behandlingsmöjligheter till buds. Under tidigare år använde man såväl P-piller som GnRh agonister.

Nu är det Spironolakton som är den aktuella, skolmedicinska behandlingen.

 

P-piller

Det är sant att P-piller hämmar ägglossning och därmed också utveckling av en gulkropp (corpus luteum) som producerar progesteron. Men — gestagen-dominerade P-piller innehåller stora mängder gestagen. Och kvinnor med PMS är överkänsliga för progesteron /gestagen. Om P-piller skall användas måste det därför vara ett östrogen-dominerat P-piller eller ännu hellre ett P-piller som innehåller den senaste generationens gestagen - drospirenon.

Drospirenon är en kusin till spironolakton och ger inte ökade PMS-besvär hos PMS-kvinnor.

Du kan läsa om drospirenon här.

 

Men antikonception är inte alltid en önskad biverkan till behandling av PMS. Behandlingsformen är med andra ord inte särskilt lämplig. Man har också i stort sett frångått den.

 

GnRh agonister

GnRh agonister används för att påverka "överordnade" hormon från mellanhjärnan (hypotalamus). Det gäller "gonadotropin-releasing hormones" som ser till att FSH (follikelstimulerande hormon) inte längre bildas i hypofysen med syfte att stimulera äggstocken till follikelbildning med östrogen- och progesteron-produktion som följd. GnRh agonisterna sätter funktionen av de kroppsegna "gonadotropin-releasing hormones" ur spel. FSH bildas inte och äggstockarna slutar producera såväl östrogen som progesteron. Detta är en mycket effektiv behandling av PMS — men behandlingen leder till att kvinnan kommer i ett förtidigt klimakterium. Behandlingen är dessutom omständlig och svårinställd. Av den anledningen vann behandlingsformen ingen acceptans och den har nu övergivits.

 

Spironolakton

Spironolakton är ett urindrivande medel med blodtryckssänkande effekt. Medlet hämmar hormonet aldosteron från binjurebarken och motverkar gulkropps-hormonets effekt i det centrala nervsystemet. Studier har visat effekt såväl mot vätskeansamling med viktökning som den cykliska bröstspänningen.
Rekommenderad dos av spironolakton är 100 mg på kvällen — till natten, eftersom doser dagtid kan ge oönskade effekter, mest på grund av blodtrycksfall.

Srironolakton är ett registrerat läkemedel, som kräver recept. Det finns flera spironolakton-preparat på marknaden.

 

Behandling vid svåra besvär

Medan upp till 80% av fertila kvinnor lider av PMS i någon form har cirka 5% av dem den svåraste formen med uttalad nedstämdhet före mens. Begreppet PMD har införts för att betona att det rör sig om en allvarlig depression som dominerar PMS-bilden.

 

Serotoninåterupptagshämmare

Flera kliniska studier har visat att medel som hindrar att signalsubstansen serotonin avlägsnas från synapsen effektivt lindrar, ja botar PMS / PMD. Synapsen är kontaktområdet mellen nervceller där impulser fortleds genom nervsystemet.

 

Det finns flera serotonin-återupptagshämmare på marknaden. Cipramil, Seroxat och Zoloft är några av de vanligaste.

 

För att läsa om alternativ behandling - klicka här

 

Tag kontakt genom att använda formuläret i sidans toppmeny - eller klicka här

 

Skicka mail till Ingemar Joelsson - klicka här

 


 

 

 pms3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pms4

 

Serotoninåterupptagshämmare

"ger livet åter" till

kvinnor med svår PMS 

 

« Tillbaka