Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Probi-preparat

Utveckling av ProbiMage och ProbiFrisk

I början av 90-talet började en grupp forskare i Lund, bestående av kirurger, mikrobiologer och näringsfysiologer, fundera över orsaken till att många patienter som genomgått svåra, men tekniskt sett lyckade operationer, dog i vad som kallades ”multipel organkollaps”. Deras slutsats var att "kollapsen" sannolikt orsakades av att tarmen inte fick näring under och efter operationen. På grund av näringsbristen började bakterier och giftiga ämnen att "läcka ut" från tarmen.

Om det var så borde situationen kunna avhjälpas genom att tillföra bakterier som var gynnsamma för tarmfloran. - Och där började arbetet med att hitta rätt sort. I det arbetet hade kirurgerna en stor fördel – de kunde ta hundratals biopsier (vävnadsprover från tarmen), både på friska och sjuka människor, för att därigenom se vilka bakterier som hade störst betydelse för tarmens och magens hälsa.

Lactobacillus plantarum hittades, Lp299v

Ett tålamodsprövande arbete började, olika probiotiska bakteriestammar identifieras. Efter många hundra försök såg det ut som om en stam var överlägsen. Den kom att kallas Lactobacillus plantarum 299v, eftersom det var den tvåhundranittionionde Lactobacillus plantarum som hade artbestämts.

I början av 90-talet publicerade forskar-gruppen ett stort antal studier som visade att Lp299v hade flera unika egenskaper:

  • Bakteriestammen visade sig kunna överleva i såväl magsäck som tarm.
  • Den koloniserade sig - den stannade kvar i intestinalkanalen och förökade sig.
  • Bakteriestammen hade en unik förmåga att binda sig till receptorer, som innehöll mannos.
    Genom den den bindningen aktiverades nybildning av tarmväggens epitel samtidigt som slemproduktionen ökade. Detta i sin tur skyddade tarmen och underlättade dess arbete.
  • Bakterierna producerade kortkedjiga fettsyror (propionsyra, smörsyra och ättiksyra), vilka fungerade som näring för tarmväggen.
  • Lactobacillus plantarum ökade den biologiska mångfalden i tarmen, vilket innebar att den stimulerade tillväxten av ett stort antal andra stammar av familjen Lactobacillus.

Lactobacillus plantarum räddade liv

Forskarna började att i liten skala prova Lp299v på patienter med organkollaps och som var döende. Resultatet var dramatiskt, många av de kritiskt sjuka patienterna tillfrisknade.

(Referens: Bengmark et al., World J Surg vol 20, nr 4, 1996.)

Från läkemedel till livsmedel

Forskarteamet hade först avsikten att försöka registrera Lp299v som ett läkemedel, men den generella kunskapen kring mjölksyrabakteriernas medicinska effekter var för liten. Bakterier som medicin var något okänt, och inget läkemedelsbolag vågade engagera sig.

Vägen till framgång blev i stället starten av företaget Probi, där man fokuserade på att framställa kosttillskott och livsmedel som förbättrade hälsan för ”vanliga människor”.

Huvuddelen av de forskare som började pionjärarbetet i början av 90-talet är fortfarande fullt engagerade i forskningen kring Lp299v. De är: professorerna Göran Molin, Siv Ahrné och Bengt Jeppsson.

Probi blev världsledande

Idag är Probi världsledande inom probiotisk forskning och dess patenterade bakteriestammar finns representerade på ett fyrtiotal marknader. Den största succén är ProViva. Men stora förväntningar finns på den unika immunsystem-aktiverande bakteriekombinationen i ProbiFrisk
samt ProbiMage.

Läs mera här »

jeppsson_red.jpg 

Professor Bengt Jeppsson

är en av pionjärerna bakom forskningen på 

bakteriestammen Lp299v

tarmepitel_red.jpg

Bakterierna i stammen Lp299v

fäster till tarmväggen och tränger därmed undan de aggressiva, sjukdomsalstrande bakterierna

probiotika_200.jpg

En skrift om probiotika

Ladda ned den i PDF-format

Klicka här

 

« Tillbaka