Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Probi Frisk

Förkylning är den åkomma som orsakar flest frånvarodagar i västvärlden. I genomsnitt drabbas barn 6-8 gånger per år och vuxna 2-4 gånger per år

En förkylning varar mellan 7-15 dagar och 70% av alla förkylningar bryter ut inom

24 timmar. Majoriteten av alla förkylningar orsakas av rhinovirus. I USA beräknas

kostnaden för förkylningar uppgå till 40 miljarder dollar per år.

ProCold 1 kallas en svensk studie, som är under publicering

Det rör sig om en dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad studie. 272 personer deltog i studien som pågick under januari-maj 2007. Två testcentra deltog, Lund och Uppsala.

Doseringen motsvarande en ProbiFrisk per dag.

Avsikten med studien

Avsikten med studien var att se om en patenterad kombination av speciellt utvalda stammar mjölksyrabakterier: Lactobacillus paracasei 8700:2 och Lactobacillus plantarum HEAL 9, kunde förbättra hälsan genom att stärka kroppens motståndskraft mot infektioner. Modellen man valde var att studera allmänna förkylningar. Effekten mättes genom frekvens, varaktighet, symtomgrad och cellernas immunologiska svar på virusorsakad förkylning.

Resultat

 • Färre förkylningsepisoder: ProbiFrisk-gruppen hade 29 procent färre förkylningsepisoder. 121 stycken mot 170 stycken i placebogruppen.
 • Lindrigare symtom: ProbiFrisk-gruppen hade signifikant färre förkylningssymtom.
  Speciellt markant blev detta vid en andra infektion.
 • Kortare symtomtid: Under studiens gång förkortades den totala tiden med förkylningssymtom med två och en halv dag.
 • Man fann också att hos de försökspersoner som fick mer än en infektion ökade skillnaden
  i antalet förkylnings-symtom ytterligare mellan aktiv och placebo.

Immunförsvaret påverkas

Hos den grupp som fått ProbiFrisk ökade antalet NK-celler (natural killer cells), d v s den del av immunförsvaret som utgör kroppens första försvar mot virus. Detta tyder på att ProbiFrisk ökar kroppens beredskap att försvara sig mot virusinfektioner. När kroppen utsätts för ett virusangrepp ger kroppen ett inflammatoriskt svar, det är detta som ger symtom i form av halsont, snuva eller huvudvärk.

Det inflammatoriska svaret visar sig bland annat genom en ökning av B- och T-lymfocyter
(T-hjälparceller).

I studien syns en signifikant sänkning av B-lymfocyter som kan kopplas till en minskning av T-hjälparceller. Detta indikerar att ProbiFrisk har en antiinflammatorisk effekt som kan förklara att mjölksyrabakterierna lindrar symtomen.

Slutsats av studieresultaten

ProbiFrisk bidrar till ökad hälsa genom att stimulera kroppens immunförsvar. Antalet förkylningar minskar.

ProCold 2, en tysk studie under publicering

Dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad multicenterstudie genomförd i Berlin under januari-juni 2008. 310 personer deltog i studien. Doseringen motsvarande en ProbiFrisk per dag. Syftet med studien var att visa att ProbiFrisk kan minska symtomen vid förkylning samt avkorta förkylningsförloppet.

Resultat

 • 25 procent färre fick en andra förkylning under studiens gång.
 • 37 procent lindrigare symtom (p<0,001).
 • 16 procent kortare symtomtid (p<0,001).
 • Samtliga 13 förkylningssymtom lindrades varav 9 statistiskt signifikant.
 • Efter sju dagar var 63 procent friska i ProbiFrisk-gruppen, medan endast 12 procent i placebogruppen.
 • 70 procent i den aktiva gruppen ansåg behandlingen mycket effektiv eller effektiv.
  I placebogruppen var motsvarande siffra 23% (p<0,001).

Fem gånger så många var friska efter 7 dagar

Efter sju dagar var 63 % friska i aktivgruppen men bara 12 % i placebogruppen.

Diagrammet nedan visar att vid dag 7 hade 88% i placebogruppen, men endast 37% i aktivgruppen kvarvarande symtom.

dia_1_red.jpg

37 procent lindrigare symtom

Diagrammet nedan visar att symtomen avklingar snabbare hos de individer som fick ProbiFrisk.

I genomsnitt var symtomen 37 % lindrigare i ProbiFrisk-gruppen jämfört med placebo.

dia_2_red.jpg

Resultat av sex års forskning

Forskarna upptäckte att vissa stammar hade en speciellt god effekt på kroppens immunförsvar. Valet föll på Lactobacillus paracasei 8700:2 och Lactobacillus plantarum HEAL 9.

Användning

Den välsmakande tuggtabletten ger 9 miljarder Lactobacillus paracasei 8700:2 och Lactobacillus plantarum HEAL 9. Det är den bacill-kombination som har prövats i de kliniska studierna. Eftersom det är en tuggtablett påverkas immunförsvaret redan efter intaget i munhålan.

Läs om ProbiMage - klicka här »

Läs om Probiotika - allmänt - klicka här »

Läs om Probiotika-preparat - klicka här »

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson - klicka här »

 

probiFrisk_burk_red.jpg

ProbiFrisk

burk med 40 tuggtabletter

med 9 miljarder

Lactobacillus paracasei och Lactobacillus plantarum

Ladda ned en informations-skrift om Probiotika
som PDF-fil!
Klicka här

Information om Probiotika del 2

Ladda ned som PDF-fil!

Klicka här

probiotika_200.jpg

Den senaste informationsskriften om probiotika - ladda ned den som en PDF-fil här.

 

« Tillbaka