Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Probi Mage

Över 60 publicerade arbeten utförda av över 180 olika forskare ligger bakom ProbiMage. Av dessa är ca 30 stycken kliniska humanstudier.

Ett av de områden som studerats är IBS (irriterad tarm, "irritated bowel syndrome"). Denna åkomma uppvisar ett stort antal symtom som magsmärtor, diarré och förstoppning. Närmare 50% av alla patienter som kommer till en magläkare lider av IBS (Maxvell et al. 1997). I snitt uppskattas närmare 20 procent av den vuxna befolkningen lida av IBS.

Resultat av användning av preparatet ProbiMage vid IBS

  • 80 procent reduktion av magsmärtor, flatulens, mag-tarm problem.
  • 60 procent normalisering av avföring.
  • 95 procent förbättring av IBS-symtom, av vilka 45% blev helt återställda och 50% fick klar förbättring.

Och resultatet var bestående. Vid en tolv månaders uppföljning efter det att studien var avslutad mådde fortfarande de bättre som behandlats med Lp299v (Niedzielin et al. 2001; Nobaek et al. 2000).

Ny studie under publicering (2009), 204 patienter med IBS

I studien ingick 204 män och kvinnor med en medelålder på 37 år (17-70 år). 82,8 % i den aktiva gruppen ansågs betydligt förbättrade av sin behandlande läkare. Motsvarande siffra för placebogruppen var 11,1 %.

Samtliga behandlade symtom som smärta, antalet toalettbesök och uppblåsthet förbättrades. Detta gällde både symtomens svårighetsgrad och hur ofta den förekom.

Inflammatoriska tarmsjukdomar

De vanligaste kroniska tarmsjukdomarna är Morbus Chron och Ulcerös kolit. Några studier har inte genomförts i full skala på människa, däremot har ett flertal djurstudier gjorts. Dessa visar minskad sjukdomsaktivitet, snabbare läkning och minskad inflammation, vilket indikerar att Lp299v kan vara effektiv även vid inflammatoriska tarmsjukdomar (Shultz et al. 2002).

Diaréer

I samband med antibiotikabehandling, framförallt av svårt sjuka patienter, är det vanligt (20-70%) med kolonialisering av patogena bakterier som ger allvarliga diarréer (Clostridium difficile).

Genom att ge Lp299v minskar den risken signifikant (Klarin et al. 2008).

Säkerhetsprofilen är övertygande

  • ProbiMage har inga kända biverkningar
  • ProbiMage kan användas under graviditet och amning
  • ProbiMage har inga kända kontraindikationer
  • ProbiMage har studerats vid användning på barb
  • ProbiMage används i stor utsträckning på sjukhus

Användning

En vegetabilisk kapsel per dag, vilket ger en dokumenterad dos om 10 miljarder Lactobacillus plantarum 299v.

Läs om ProbiFrisk - klicka här »

Läs om Probiotika - allmänt - klicka här »

Läs om Probiotika-preparat - klicka här »

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson - klicka här »

probimage_burk_red.jpg 

ProbiMage

Burk med 40 vegetabiliska kapslar

Ladda ned en informations-skrift om Probiotika
som PDF-fil!

Klicka här

Information om Probiotika

del 2

Ladda ned som PDF-fil!

Klicka här

probiotika_200.jpg

Den senaste skriften om probiotika - ladda ned den
som PDF-fil här!

 

« Tillbaka