Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Prostataproblem

Prostatit och godartad prostataförstoring 

 

Cernitol hjälper vid båda tillstånden

 

Kronisk prostatit

kallas ofta "de unga männens prostataproblem".

 

Sjukdomen drabbar i regel män under 50 års ålder. Just prostatit är den vanligaste orsaken till att män under 50 uppsöker urolog.

 

Kliniska studier visar att Cernitol i snitt hjälper 4 av 5.

 

Godartad prostatahyperplasi (BPH)

drabbar förr eller senare alla män.

 

Alla får dock ej symtom. Uppskattningsvis har 50% av alla män över 50 år prostatabesvär av någon sort.

 

Kliniska studier visar att Cernitol i snitt hjälper 4 av 5.

 

Behovet av hjälp är stort

Totalt räknar man med att ca 750 000 män i Sverige har så stora besvär av prostataförstoring eller prostatit att de skulle behöva behandling. Men många avstår från att söka hjälp inom skolmedicinen, antingen pga av att problemet känns genant eller pga av att man är rädd för biverkningarna till de konventionella läkemedlen, som kan ge såväl yrsel som impotens. När det gäller ”kronisk icke bakteriell prostatit” är det största problemet att det saknas effektiva läkemedel.

 

40 kliniska studier

Cernitol är unikt eftersom det är det enda naturläkemedlet/läkemedlet som har bevisad effekt både vid prostataförstoring och vid prostatit. Totalt fi nns 40 kliniska produktspecifika studier på Cernitol, och sammanlagt har drygt 6000 patienter ingått i studierna. 21 studier är gjorda på prostatit och 19 på antingen godartad prostataförstoring eller prostataförstoring i kombination med prostatit. Detta gör Cernitol till det bäst dokumenterade naturmedlet mot prostataproblem. Och det enda som fungerar mot kronisk prostatit.

 

Effekten av Cernitol 

Effekten av Cernitol kommer relativt snabbt. Den första kliniska effekten kan ofta märkas

efter fyra veckors behandling men förstärks efterlängre tids användning, full effekt uppnås i regel efter 8-12 veckor. Vid en kontrollerad uppföljningsstudie, som pågick under ett år, kunde man konstatera att det goda resultatet höll i sig. Prostata hade minskat i storlek liksom mängden resturin, dessutom förbättrades urinflödet. Med andra ord – effekten av Cernitol är inte av övergående karaktär, tvärt om förstärks effekten och nyttan av Cernitol över tiden.

 Young man

Kronisk prostatit

 

 

Old man

Benign prostatahyperplasi

 

Tre effektmekanismer

1. Studier visar att Cernitol har en antiinflammatorisk effekt på prostata som är jämförbar med

effekten av NSAID (antiinflammatoriska läkemedel) men utan att ha dess biverkningar.

 

2. Cernitol påverkar den glatta muskulaturen som styr vattenkastningen, vilket gör att det blir lättare att tömma urinblåsan.

 

3. Cernitol motverkar omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron. Detta är viktigt eftersom det är just denna omvandling av testosteron till dihydrotestosteron som stimulerar prostata till tillväxt. När omvandlingen till dihydrotestosteron minskar, minskar prostata-körtelns storlek. Men till skillnad från effekten av läkemedel är denna mekanism selektiv och begränsad – den påverkar bara testosteron i och kring prostata.

 

Diagram_1

 

 

Diagrammet visar förbättring vid kronisk prostatit efter 12 veckors behandling.

 

I Cernitolgruppen minskade smärtorna samtidigt som livskvaliteten förbättrades.

 

Ref: Schneider et al. J Urol 34: 175; 2006.

 

Biverkningsfrekvensen är mycket låg

Biverkningar rapporteras endast hos 1-2% av användarna vid kontrollerade kliniska studier.

Samtliga biverkningar har varit mycket milda och rört sig om tillfällig uppkördhet, illamående eller liknande.

 

En naturlig, sund och effektiv produkt

Det som ytterligare stärker Cernitol som behandlingsalternativ är att det är en sund produkt, som enbart består av två extrakt av rågpollen, ett vattenlösligt och ett fettlösligt. Förutom att ge en medicinsk effekt, tillför pollen i Cernitol också många viktiga näringsämnen, som tex aminosyror, flavonoider och fytosteroler. Det är det rika näringsinnehållet som gjort att pollen i alla tider använts för att öka den fysiska prestationsförmågan, inklusive libido.

 

De båda extrakten, Cernitol GBX och T60, har specifika egenskaper som kompletterar varandra.

Resultatet blir en bred verkningsmekanism som förklarar att Cernitol kan hjälpa både vid godartad prostataförstoring och vid prostatit.

 

Det finns ingen risk för allergiska reaktioner med Cernitol – tvärt om visar en studie från 1992

att pollenallergiker som tar Cernitol får en tendens till minskade besvär av sin pollenallergi.

 

Kliniska studier med Cernitol

Den största placebokontrollerade, randomiserade och dubbelblinda prostatitstudien som gjorts de senaste åren är en Cernitol-studie som publiceradesav Schneider et al. i USA år 2006.

Studien visar med stor tydlighet att Cernitol minskar smärtan och höjer livskvaliteten hos män

med kronisk prostatit. Studien genomfördes på en homogen grupp om 122 patienter i åldrarna 18-63 år (medelålder 39 år), som alla diagnostiserats med prostatit. Efter 12 veckors behandling kunde man konstatera, att patienter med kronisk prostatit förbättrade sin livskvalitet och reducerade sina smärtsymtom med hela 50%. Resultatet från Schneider-studien är mycket

viktiga, eftersom de i ett slag bekräftade resultaten från tidigare kliniska studier på Cernitol.

 

 Diagram_2

 

 

 

 

 

När patienter respektive de behandlande läkarna

gjorde en samlad bedömning av behandlingsresultaten

visade det sig att såväl läkarna som patienterna ansåg

att drygt 90% hade haft en ”mycket god” eller ”god”

nytta av Cernitol.

 

 

 

Diagrammet här bred-vid visar behandlingsresultaten i sex väl-gjorda, kliniska studier. I vardera studien visar stapeln andelen män med kronisk prostatit, som rapporterat god eller mycket god effekt av Cernitol. Det är intress-ant att den stora och synnerligen välgjorda studien av Schneider väl bekräftar resultaten av de övriga, tidigare utförda studierna.

 

Det är lätt att hitta de relevanta publikationerna i referenslistan på www.medref.se

Diagram_3

 

Godartad prostataförstoring

Det är av värde att avslutningsvis visa resultatet från en uppföljningsstudie på godartad prostataförstoring. Studien har särskilt intresse, eftersom den är gjord på en mycket stor patientgrupp. En uppföljningsstudie har inte samma bevisvärde som en klinisk, placebokon-

trollerad studie. Det intressanta med en uppföljningsstudie är i stället att den speglar patienternas egen uppfattning. Förutom att 91% upplevde effekt visade studien att endast 0,8% fick biverkningar och alla var milda. 99% upplevde alltså inga obehag av behandlingen.

 

Diagram_4

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar resultatet av en uppföljningsstudie på 1798 patienter. Under de 24 veckor

som studien varade fick försökspersonerna 2x3 tabletter. Efter 24 veckor upplevde 91% en mycket god eller god förbättring.

 

Ref: Bach & Ebelin, Benign Prostate Disease 1992, Thieme Medical Publisher.

 

 

 

  • Läs om Cernitol här
  • Skriften "Kronisk icke bakteriell prostatit" kan laddas ned som en pdf-fil här.
  • Skriften "Prostatit del 2" kan laddas ned som en pdf-fil här.
  • Referenslista finns på www.medicinreferenser.se - gå till preparatet Cernitol.
  • För kommentarer och diskussion - använd i första hand formuläret under knappen "Kontakta oss" i sidans toppmeny. Eller klicka här.
  • Kommentarer eller frågor skickas till Ingemar Joelsson, maila här.

 

 

« Tillbaka