Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Sabamin

Sabamin är ett naturläkemedel

 

Aktivt innehåll

Serenoa repens (Bartr.)

Extrakt från frukten av Sågpalmetto.

Sågpalmettoextraktet har specifik antiandrogen effekt.
Läs mera här.

Sågpalmettoextraktet hämmar enzymet testosteron-5alfa-reduktas.

Läs mera här.

Sågpalmettoextraktet hämmar DHT-receptor-bindningen.
Läs mera här.

 

Läkemedelsform

Mjuk kapsel.

 

Indikationer

Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring,
t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.
Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

 

Dosering

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljes med vätska lämpligen i samband med måltid.

 

Varningar och försiktighetsmått

Patienter med sällsynta ärftliga besvär av fruktosintolerans bör inte ta detta
läkemedel.
För att inte förbise eventuellt bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- och
urinblåscancer) skall läkare kontaktas innan behandlingen påbörjas.
Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader.


Interaktioner

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

 

Biverkningar

Gastrointestinala besvär kan förekomma i sällsynta fall.

 

Innehållsämnen

1 kapsel innehåller:
Serenoa repens (Bartr.) Sågpalmetto, frukt, extrakt (9-12:1), 320 mg
Gelatin
Glycerol
Sorbitol (70%)
Vatten
Järnoxider, röd, svart, gul (E172)

 

Vid tillverkning av 1 kapsel åtgår 2,88–3,84g torkad sågpalmettofrukt.

 

Läs SPC för Sabamin i PDF-fil. Klicka här.

 

Läs också om Saw Palmetto. Klicka här.

Specifik antiandrogen effekt

Den specifika antiandrogena effekten är dubbel. Den uppnås dels genom hämning av testosteron-5α-reduktas och dels genom hämning av bindningen av dihydrotestosteron (DHT) till den androgena receptorn. Sågpalmettoextraktets sura lipofila fraktion har en selektiv antiandrogen effekt på prostata men inverkar inte på den hypotalamisk-hypofysära styrningen av Leydig-cellerna. Detta förklarar frånvaron av oönskade effekter, såsom gynekomasti och minskad sexualdrift, vilka är en del av problemen med andra antiandrogena behandlingsmetoder.

Sågpalmettoextraktet utövar sin antiandrogena effekt utan att förhindra att prostata utsöndrar PSA (prostataspecifk antigen). Därför kan man fortsätta använda PSA som markör vid prostatacancerkontroller. Detta gör att sågpalmetto står i kontrast till de flesta andra medel som hämmar testosteron-5α-reduktas. De minskar nämligen PSA-produktionen och påverkar värdet av PSA som markör.

Hämning av enzymet testosteron-5alfa-reduktas

Sågpalmettoextraktet hämmar aktiviteten av testosteron-5α-reduktas, ett enzym som katalyserar omvandlingen av testosteron till dess aktiva DHT-metabolit. Detta medför att DHT-nivån minskar vilket bidrar till en degeneration av prostatakörtelns epitel. Den 5α-reduktashämmande effekten har dokumenterats i flera in vitro-experiment. Det finns två isoformer av testosteron-5α-reduktas. Båda förekommer såväl i frisk prostata som i en patologiskt förändrad prostata.

Hämning av DHT-receptor-bindning

Bindningen av DHT till androgenreceptorn medför en serie av händelser som inbegriper cellproliferation, vilket medför tillväxt av prostata. Det lipofila extraktet av sågpalmetto hämmar kraftigt receptorbindningen såväl i cellkärnan som i cytoplasman. Detta förhindrar effektivt att ett DHT-receptorkomplex bildas och startar cellproliferationen. Därmed kan man förebygga att prostatakörteln växer i storlek.

Referenslistan för Sabamin finns på www.medicinreferenser.se, klicka här

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson 

eller genom användning av kontaktformuläret på denna sida!

 

 

sabamin_30

 

Sabamin,
förpackning med 30 kapslar

ATC kod: G04

 

Ladda ner  
och läs en 12-sidor stor

broschyr om

Sabamin

Klicka här!

 

 

 

 

« Tillbaka