Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

SLåttergubbe

Arnica montana L., Arnika, hästfibbla
Korgblommiga växter: Asteraceae (Compositae)

 

Allmänt

Släktnamnet Arnica är av dunkelt ur­sprung — kanske är det en förvrängning av det grekiska ordet ptarmikos, som orsakar nysning. Det uppträder första gången på 1300-talet, men användningen av slåtter­gubbe, eller hästfibbla, är betydligt äldre än så.

 

Till att börja med betraktades växten inte i första hand som läkeväxt utan som afro­disiakum. Senare kom slåttergubbe att an­vändas utvärtes och invärtes mot en rad sjukdomar och besvär — växtens förment febernedsättande verkan gav den tillnam­net de fattigas kinabark — och den var länge officinell. Förr användes slåttergubbe allmänt också som abortivum. Så småning­om råkade den dock i vanrykte inom den vetenskapliga medicinen, sedan invärtes bruk av arnikatinktur och intag av hem­gjorda spritutdrag av slåttergubbeblom­mor hade lett till svåra förgiftningar.

Utspädd arnikatinktur används i folkme­dicinen utvärtes som inflammationshäm­mande och sårläkande medel framför allt vid kontusioner och har också av idrotts­män använts som prestationshöjande medel. På vissa håll i Europa används slåt­tergubbe även som ersättning för tobak.

 

Förekomst

Förekomst: Allmän till sällsynt på betesmark och ljungmark från Skåne upp till Hälsingland; mest i Sydvästsverige.

 

Kännetecken

En 20-60 cm hög flerårig ört. Stjälk upprätt, hårig, med körtlar med eterisk olja. Blad brett lansettlika, de flesta i rosett vid basen. Blommor gulorange (juni-juli), i en enda blomkorg eller några få, vanligen 3, tillsammans i toppen av stjälken eller i de övre bladvecken. 15-20 strålblommor, diskblommor talrika. Fruk­ter med pappushår. Doft aromatisk. Smak mycket bitter.

 

Använda växtdelar

Blomkorgar isolerade strålblommor, färska och torkade. Ibland även roten.

 

Innehållsämnen

Sesquiterpenlaktoner (0,2­0,8 %) estrar av helenalin och 11 a, 13-dihydro­helenalin med lågmolekulära fettsyror. Flavonoi­der- och estrar. Mono- och sesquiterpener; kanelsyra och derivat; kumariner.

 

Medicinsk verkan

Hudretande. Genomblöd­ningsökande, även av hjärtats kranskärl. Färskt vattenextrakt har kramplösande verkan.

 

Användning

Utvärtes som sårmedel, omslag på kontusioner, hematom.

 

 

 

Kontakt för frågor och kommentarer tas lättast genom att använda formuläret under knappen "Kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

 

 

arnica_small

 

Fält med Slåttergubbe,
Arnica montana

 

arnica_stor

Slåttergubbe

 

« Tillbaka