Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Snarkning

Bara irriterande eller livshotande

När man andas passerar luften ljudlöst in genom näsan, nedi svalget (baktill i halsen) och vi­dare ned i lungorna. Under söm­nen sker en avslappning i de små musklerna som håller svalget öppet, vilket gör att vävnaden kan bli hängande ned över luft­strupen. Luften som rusar förbi här kan få den slappa vävnaden att vibrera. Dessa vibrationer hörs som snarkningar.

 

Hos en del snarkare förblir luftvägspassagen öppen. Ljudet, hur hemskt det än låter, är till största delen ett problem för andra och inte för snarkaren själv.

 

När snarkningarna är ett hälsoproblem

Sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) är däremot en

helt annan sak. Människor som drabbas av detta vanliga till­stånd slutar att andas tillfälligt, många gånger varje natt. I den vanligaste formen, obstruktiv sömnapné, täpper den mjuka vävnaden i gom eller svalg till luftvägarna helt. Hjärnan, som känner av en svacka i syretill­förseln, skickar en nödsignal "Andas nu!" — till den sovande, som vaknar till och kippar efter andan. En omedelbar effekt av sömnapnén är trötthet under dagtid på grund av den störda sömnen.

 

Sömnapnén får dessutom många långsiktiga konsekven­ser. "Andas nu!"-signalen utlöser samma stresshormoner och nervbanor som drar igång när vi blir arga eller rädda. De får hjärtat att slå fortare och blod­trycket att stiga. De underblåser inflammation, en nyckelfaktor bakom hjärtsjukdom. De kan förstöra det känsliga inre skiktet i våra blodkärl och öka blodets propptendens, en grundorsak till hjärtinfarkt och stroke.

 

Hjälp för den apné-drabbade

Du behöver inte stå ut med sömnapné. Allt från livsstilför­ändringar till kirurgi kan göra stor skillnad.

 

Livsstilsförändringar

Övervikt är en vanlig orsak till sömnapné. Om du bär på för många kilon kan det göra susen att gå ned i vikt. Att sova på sidan istället för på rygg kan hjälpa mot en lättare sömnapné (en ten­nisboll isydd på pyjamasjackans rygg kan förhindra att du rullar över på rygg under natten). Det kan också hjälpa att avstå från alkohol innan läggdags, och att minimera användningen av sömntabletter eller muskel­avslappande läkemedel.

 

Andningsapparater

För måttlig eller svår sömnapné rekommenderar de flesta läkare en apparat som håller luftvägarna öppna genom att blåsa in luft med ett visst tryck genom näsan. Den vanligaste maskinen ger ett kontinuerligt övertryck i luftvä­garna (continous positive airway pressure, CPAP). För människor som har svårt att andas ut mot detta tryck finns det förfiningar av tekniken som kallas "bilevel positive airway pressure" och "auto-positive airway pressure". Andningsapparater är inte

billiga. Sjukförsäkring täcker stor del av kostnaden (USA, även Sverige).

 

Det tar tid att vänja sig vid de här apparaterna, och en del män­niskor behöver hjälp med träning för att kunna använda dem rätt.

 

Snarkskena

En snarkskena kan vara ett alternativ till and­ningsapparat. Anordningen fungerar genom att underkäken trycks framåt och hamnar i ett läge som förhindrar svalgets vävnader att falla ihop och block­era luftpassagen. De fungerar utmärkt för somliga, sämre för andra.

 

Kirurgi

En operation med ett oerhört krångligt namn — uvulo­-palato-pharyngo-plastik (uppp)

— kan vidga luftvägspassagen genom att överflödig vävnad i halsen tas bort. Kirurgi är

vanligtvis inte någon särskilt ef­fektiv metod och brukar bara bli aktuell som en sista utväg eller då andra metoder inte passar

 

Tag i första hand kontakt genom kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

Skicka mail till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

 

snark

 

 

 

 

 

« Tillbaka