Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Tomater, broccoli och prostatacancer

Kosten spelar roll för prostacancer

Man vet inte vad som orsakar prostatacancer, men det finns goda skäl att tro att kosten spelar en roll. Eftersom fetma ökar risken kanske kalorier är den största fällan. Bland våra olika matvaror och närings­ämnen verkar mättat fett från djur (speciell mejerivaror som inte är lättprodukter och rött kött) utgöra störst fara. Stora mängder kalcium och alfalino­lensyra (de omega-3-fetter som finns i rapsolja och linfrön) kan troligen också öka risken för den mer aggressiva formen av prosta­tacancer. Fullkorn, frukt och grönsaker, fisk, selen, D-vitamin och kanske även E-vitamin (för rökare) kan minska risken. Soja­produkter, rött vin och granat äpplen har också marknadsförts som tänkbart skyddande, men de vetenskapliga bevisen är långt ifrån övertygande.

 

Det tar tid

Det kommer att ta tid för forskarna att reda ut allt detta. Den mänskliga biologin är komplicerad, och kliniska studier är både dyra och långsamma. Ett exempel: Den stora ”select-­studien”, som omfattar 35 500 personer, kommer att ge oss svar angående E-vitamin och selen, men resultaten väntas inte bli klara förrän 2012. Ett sätt att få insikt lite snabbare är att titta på djurförsök. Enligt färska rapporter ser tomater och broccoli mycket lovande ut, åtminstone för råttor.

 

Resultat av studier på råtta

År 2007 genomfördes ett försök med råttor vid de statliga uni­versiteten i Illinois och Ohio. De "frivilliga” bestod i 206 hanråttor som delades i sex grupper med olika mat på menyn:

1. 10 procent tomat och 10 procent broccoli

2.  5 procent tomat och 5 procent broccoli

3.  10 procent broccoli

4.  10 procent tomat

5.   lykopenpulver (en antioxidant som finns i tomater och andra matvaror som ansetts bra

      mot prostatacancer)

6. normal kost

 

Efter en månad satte forskarna in prostatacancerceller i alla djur.

Två ytterligare grupper av råttor fick vanlig kost; en av dessa påbörjade en medicinkur med testosteron-blockerare, såsom finasterid (Proscar m fl) efter det att tumör­cellerna planterats in.

Den andra genomgick kirurgisk kastrering.

 

Forskarna följde hur cancercellerna spred sig och mätte tumörstorleken i varje grupp.

 

Den grupp som fått äta 10 procent broccoli och 10 procent tomat hade 52 procent mindre tumörväxt än den grupp som fått vanlig kost. Enbart 10 procent broccoli hade givit en tumör som vägde 42 procent mindre och enbart 10 procent to­mat en 33 procent mindre tumör. Kost med 5 procent broccoli och 5 procent tomat minskade tumör­vikt med 3o procent (vilket var på gränsen till vad som ansågs statistiskt säkerställt) medan lykopenet inte gav någon effekt. Kastration hade allra bäst effekt, och ledde till 62 procent mindre tumörvikt. Finasteriden visade sig däremot inte vara effektiv.

 

I studien som beskrivs ovan fick råttorna tomater i form av tomatpulver. En studie från 2008 tyder på att torkade tomater innehåller en slags kolhydrater som kallas FruHis. Dessa verkar motverka prostatacancer, kanske genom att skydda vårt DNA från oxidativ förstörelse och genom att öka lykopenets aktivitet. Det är en intressant observation, men det är långt ifrån ett bevis för de soltorkade tomaternas medicinska hälsoeffekter, med eller utan lykopen.

 

Möjliga slutsatser

Trots allt är dessa råttor inga mänskliga varelser.

Det är inte klarlagt om resultaten gäller även för människor.

Men det finns några slående likheter. För människor, precis som för råttor, är kastrering en effektiv behandling av prostatacancer. Däremot inte finasterid.

 

En del djurförsök utförs med doser av mat eller läkemedel som skulle vara helt orealistiska att använda på människor. Men även om råttornas broccoli- och tomat­tilldelning i det här fallet skulle motsvara mer än vad en genom­snittlig person får i sig, verkar de inte omöjliga att åstadkomma. Skulle det då verkligen hjälpa att äta så mycket grönsaker?

 

Fler studier behövs

Betydligt fler studier kommer att behövas innan läkare kan säga säkert huruvida vissa grönsaker kan skydda mot prostatacancer. För närvarande pekar studiere­sultaten åt olika håll.

Lykopen, och till och med tomater, har givit anledning till besvikelser. Men en studie som undersökt 29 361 personer i "the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial" kom fram till att män som åt mycket korsblom­miga grönsaker, särskilt broccoli och blomkål, löpte mindre risk att drabbas av aggressiv prosta­tacancer. Forskning från 2008

rapporterade att prostatabiopsier från 21 frivilliga personer som åt fyra extra portioner av broccoli varje vecka uppvisade genför­ändringar som kunde tänkas skydda mot prostatacancer.

 

Det är på tok för tidigt för att läkare ska börja "skriva ut" stora portioner broccoli, torkade eller vanliga tomater eller blomkål till män med prostatacancer. Men den som oroar sig för sjukdomen är givetvis fri att planera sin kost med de här forskningsresultaten i bakhuvudet. Och även om man inte satsar strikt på några särskilda mål gör man klokt i att beakta två välgrundade råd: Variera din kost, och ät mycket frukt och grönt.

 

Använd kontaktformuläret i sidans toppmeny - eller klicka här

 

Du kan maila till Ingemar Joelsson genom att klicka här

 

 tomater

 

broccoli

 

« Tillbaka