Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

  Tranbär

Vaccinium oxycoccus, Familj: Ericaceae, Släkte: Vaccinium

Botaniskt

Tranbär hör till ljungväxterna och växer med ett nedliggande ris med tunn och krypande, rotslående stam och rosaröda blommor. Tranbär förekommer runt om i Norden, den är vanlig i nästan hela Sverige, men är mindre vanlig i fjälltrakterna och den är sällsynt på Öland och Gotland.

​Växten klarar kyla och frost mycket bra. Den växer på myrar och mossar och är ofta svår att hitta eftersom den gömmer sig i mossan.

Bladen sitter strödda och är smalt äggrunda, vintergröna och läderartade med något nedvikt kant. Tranbär blommar i juni-juli. Blommorna är rosa och sitter på långa, tunna, finludna skaft. Foderflikarna är fint håriga i kanten. Kronan är djupt kluven, nästan till basen, och kronbladsflikarna är bakåtböjda och sex till sju millimeter långa. Bären är ganska stora, vanligen över sex millimeter i diameter, runda, röda, ofta med mörkare röda prickar och mycket sura. De mognar sent och skall helst plockas efter det att de blivit frostnupna.

Namnet kommer av att tranor gärna äter bären.

Innehållsämnen

De verksamma beståndsdelarna i tranbär är fruktos, polyfenoler som resveratrol och antocyanidiner, proantocyanidiner (PAC), katekiner, en hitintills okänd polymer, kolhydrater, fibrer, växtsyror och vitamin C.

Användning

Tranbären kan användas i hushållet bland annat till sylt och framställning av likör.

Enligt en skrift från 1868  användes bären kokta med honung mot mask hos barn. Då upptogs också bären, Baccæ Oxycocci, i farmakopén.

Förr användes bären som särskilt för att sänka hög feber.

Traditionellt har tranbär dessutom använts inom folkmedicinen för behandling av herpesmunsår och förebyggande (och behandling) av urinvägsinfektioner.

Tranbär mot urinvägsinfektioner

Tidigare trodde man att effekten mot urinvägsinfektion berodde på en surgörning av urinen. Idag vet man att innehållet av fruktos, proantocyanidiner och den okända polymeren gör att urinvägsbakterier som Escherichia coli (E. coli) inte lika lätt kan fästa vid slemhinnorna i urinvägarna.

PAC (proantocyanidin) är det ämne, som hindrar bakterier från att få fäste på slemhinnor, vilket gör att fler av bakterierna sköljs ut med urinen. PAC är också en kraftfull antioxidant.

Proantocyanidinen peonidin

En mycket välgjord japansk studie visade att särskilt antocyanidinen peonidin starkt ansamlades i urinen efter intag av tranbärsjuice. Den högsta koncentrationen av antocyaniner sågs 3-6 timmar efter intaget. Cirka 5% av intagna antocyaninidier och proantocyanidiner kunde återfinnas i urinen inom 24 timmar.

En studie har visat att proantocyanidinerna även skyddar mot kolibakterier som är resistenta mot antibiotika. Andra studier har visat att tranbär minskar mängden av joniserat kalcium i urinen med upp till 50%. På så sätt minskas även risken för vissa typer av njursten.

En Cochrane-analys

En systematisk s.k. Cochrane-analys visade att användning av tranbär med statistisk säkerhet kunde minska risken för urinvägsinfektion hos sexuellt aktiva kvinnor. En annan studie visade att användandet av antibiotika nästan halverades hos kvinnor som använt tranbärsjuice.

Resveratrol

Resveratrol - en annan växtpolyfenol med antioxidativ verkan bildas av flera växter, bl.a. i skalet på röda vindruvor som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. En rad olika goda hälsoeffekter, som antiinflammatoriska, neurologiska, cancerhämmande, virushämmande och till och med anti-åldrande effekter har rapporterats. Alla dessa studier har skett in-vitro i provrör och i jästodlingar, eller in-vivo på maskar, möss och råttor.

I en italiensk studie provades resveratrol på möss som smittats med ett influensavirus. De möss som fick resveratrol hade 40 procents ökad överlevnad jämfört med de möss som bara fick placebo. Sex dygn efter att mössen ympats med influensaviruset hade de möss som fått resveratrol 98 procent lägre halt viruspartiklar i lungorna jämfört med de möss som fått placebo.

Det finns även spekulationer om att resveratrol som finns i rödvin skulle kunna förklara varför befolkningen i södra Frankrike, som har en diet som leder till hjärt- och kärlsjukdomar, ändå klarar sig jämförelsevis sett mycket väl från sådana sjukdomar. Forskare påpekar behovet av många fler studier för att kartlägga resveratrols effekter på hälsa.

Helicobakter pylori

Aktuell forskning har visat att tranbärsextrakt även har en hämmande effekt på magsårsbakterien Helicobacter pylori. Mekanismen är hämning av magsårsbakteriens viktiga enzym ureas och genom att hämma bakteriens energibildning. Magsårsbakterien använder sig av enzymet ureas för att bilda basiska ämnen. Detta neutraliserar magsyran och ökar möjligheten för bakterien att överleva i den annars sura miljön.

Tandköttet

Man har också visat att ämnen i tranbär minskar risken för tandköttsinflammation genom att minska vidhäftandet av vissa bakterier som streptococcus mutans och mitis i tandköttet. En studie från University of Rochester i USA visade att daglig tillförsel av tranbärsjuice minskade risken för att bakterierna skulle sätta sig fast i tandköttet med 67-85%. Detta minskar starkt risken för tandköttsinflammation och tandlossning.

Typ 2-diabetes

En studie har visat att tranbärsextrakt i något högre koncentration kan ha en positiv effekt vid typ 2-diabetes bland annat genom att minska biverkningarna vid sjukdomen. Det finns också rapporter om att tranbär genom sitt innehåll av viktiga antioxidanter har en positiv effekt på hjärtkärlssjukdom.

Celldelning - cancer

Forskning har visat att en flavonoid-fraktion från tranbär hämmar celldelningen av flera tumörceller. I en aktuell översiktsartikel från American Journal of Nutrition år 2007 diskuteras hur ämnen i tranbär har starka potentiella skyddande effekter mot olika typer av cancer i tjocktarm, bröst, prostata och lungor. Den bakomliggande mekanismen skulle kunna vara påslag av programmerad celldöd hos cancercellerna, minskad aktivitet av enzymet ornitindekarboxylas (ODC) och hämning av inflammatoriska mekanismer. Stimulering av ODC leder annars till bildning av ämnen (s.k. polyaminer) som stimulerar delningen av cancerceller. Hittills är dock nästan all forskning gjord på tumörceller odlade i laboratoriemiljö.

Försiktighet

Oönskade verkningar med tranbär är sällsynta. Man kan vid högt intag emellertid  påverka effekten av det  blodförtunnande medlet waran. Vid en mindre daglig förtäring gäller dock inte detta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har tranbär intressanta effekter vid urinvägsinfektion, magsår och tandköttsinflammation. Experimentell forskning har visat att ämnen från tranbär kan hämma flera cancertyper.

Gå till preparat med tranbär: Cran cure, klicka här 

tranbaer_72_200.jpg 

Tranbär

Vaccinium oxycoccus

tranbaersbestaand_72_200.jpg

Bestånd av tranbär

 

« Tillbaka