Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Uretin

innehåller extrakt av pumpakärnor, 263 mg per tablett och extrakt av soja, 50 mg per tablett.
Rekommenderad dygnsdos är 1 tablett morgon och kväll.

 

Pumpa

Pumpa, Cucurbita pepo L. är en handelsvara. Skalade pumpafrön, Cucurbitae semen decorticatum, har traditionellt använts som medel mot bandmask. Det antihelmintiska ämnet är aminosyran cucurbin.

I monografin från den tyska Kommission E beskrivs extrakt av pumpakärnor ha effekt såväl mot urininkontinens på grund av överktiv blåsa som mot godartad prostatahyperplasi.

Det extrakt avpumpakärnor, som ingår i uretin (EFLA 940) är framställt genom extraktion i en blandning av etanol och vatten, vilket innebär att de mer vattenlösliga ämnena, som t.ex. lignanerna (lignan är en fyto-östrogen), kommer att tillvaratas. Dessa bryts ned i tarmen till enterodiol och enterolakton.

 

Soja 

Soja innehåller isoflavoner, definierade som fyto-östrogener. Isoflavonerna bryts ned under passagen genom intestinalkanalen, främst på grund av tarmbakteriernas inverkan. Nedbrytningsprodukterna daidzein och genistein har tillskrivits positiva hälsoeffekter. Isoflavoner har studerats som cancermotverkande medel, som benskörhetsförebyggande medel och mot klimakteriebesvär.

 

Överaktiv blåsa 

drabbar både kvinnor och män och innebär att man plötsligt blir kissnödig och knappt hinner till toaletten i tid för att tömma blåsan. Detta beror på ofrivilliga sammandragningar av urinblåsan, blåsan är ”överaktiv”. Man måste gå på toaletten många gånger under dagen och mer än 1 -2 gånger under natten, nocturi.

Blåsmuskeln är lättretad och ger signaler till behov att tömma blåsan trots att den inte har en normal fyllnadsgrad. Den drabbade kissar ofta, det trycker på ideligen, även på natten och det går inte att med viljans hjälp hålla emot. Behovet av att kissa kan komma plötsligt och den som drabbas kan behöva gå på toaletten 10-15 gånger per dag istället för som normalt 4-8 gånger. En känsla av att vara kissnödig kan också infinna sig direkt efter det att blåsan blivit tömd.

 

Överaktiv blåsa kan bland annat orsakas av bakterier i urinen (kroniska eller recidiverande urinvägsinfektioner), stenbildning i urinblåsan, eller tumör i urinblåsan. Neurogena orsaker kan föreligga men i många fall är man inte klar över orsaken till "överaktiviteten".

 

Uretin - Ett naturligt alternativ

Uretin är ett naturligt alternativ till den traditionella behandlingen av trängningsinkontinens med anti-kolinerga medel.

 

Uretin innehåller ett speciellt extrakt, EFLA 940, som framställs ur pumpakärnor. Detta pumpakärna-extrakt produceras genom en avancerad och patenterad process. Skillnaden mellan detta extrakt och tidigare existerande pumpa-kärna-extrakt på marknaden är att EFLA 940 till stor del består av de vattenlösliga substanserna i kärnorna. Fettsyror och steroler har separerats bort.

Forskning har visat att den vattenlösliga fraktionen av pumpakärna-extraktet har den största effekten. I denna finns fenoler och sk lignaner. Lignaner är ämnen från växtriket som spelar en roll för bl a tillväxt.

Vissa nedbrytningsprodukter (nedbrytning i samband med matsmältningen) från lignanerna binds till östrogena receptorer och kan ge en östrogenliknande effekt. Dessa ämnen kallas fyto-östrogener, de skulle kunna ge slemhinnan i urinröret en ökad vitalitet och volym, vilket hjälper till att upprätthålla ett högt slutningstryck och därmed minska episoder av inkontinens.

Extrakt från soja har kombinerats med EFLA 940. Soja är också rikt på fytoöstrogener (isoflavoner) och i kombination med EFLA 940 synes effekten kunna förstärkas.

 

Kliniska studier 

Uretin 45+ har prövats kliniskt i två japanska studier 2001 och 2003, en svensk studie år 2004, och en koreansk studie 2011. Samtliga har visat en reduktion av nödvändiga toalettbesök på grund av trängningar samt en reduktion av inkontinens-episoder.

 

Den första japanska studien publicerades år 2001

Läs den studien genom att klicka här!

 

Den andra japanska studien publicerades år 2003

Läs den studien genom att klicka här!

Den svenska plotstudien gjordes år 2004

Läs den studien genom att klicka här!

Den senaste studien, utförd i Korea, gjordes 2011

Läs en svensk sammanfattning av studien genom att klicka här!

Ladda ner studien i original genom att klicka här!

(Observera att Uretin+ benämns "Go-Less" i studien)

 

Referenslistan för Uretin på "medicinreferenser.se" når du här

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

Gå tillbaka till "produkter och preparat". Klicka här.

 

Uretin2012_96_200.jpg

 

 

Uretin ger möjlighet till
alternativ behandling
av överaktiv blåsa med

täta trängnigar till

vattenkastning.

Innehåller extrakt från

pumpakärnor och soja.

 

En fall-beskrivning
har nyligen
publiserats.

Läs den genom att
klicka här!

 

« Tillbaka