Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Vänderot - Valeriana officinalis.L

Läkevänderot hör till Vänderotsväxter, Valerianaceae

Allmänt

Denna upp till en och en halv meter höga, upprätta och föga förgrenade växt med parbladiga blad och talrika vitrosa blommor växer helst på fuktiga ställen.

Den förste som omnämner vänderot är en egyptisk läkare på 800-talet. Under medeltiden betraktade man växten som ett universalläkemedel. Senare påstods den utgöra ett effektivt medel mot epilepsi, och när man i Frankrike under Napoleonkrigen led brist på kinin användes vänderot även som febernedsättande medel. I våra dagar anses växten vara ett av de bästa lugnande medlen vid nervösa besvär.

Det förekommer åtskilliga arter i släktet med likartade egenskaper men varierande halt av aktivt ämne. En at som är inhemsk i Mexico används av indianerna som ett stärkande medel, som skulle göra det lättare för dem att uthärda trötthet och imbäranden. Vänderot har också använts som aptitdämpande medel, som medel mot nervösa hjärtbesvär och som kramplösande medel. Den torkade vänderotens säregna, oangenäma lukt utövar en sällsam dragningskraft på hankatte.

Förekomst

Valeriana växer på fuktiga ställen och längs stränder, i snår och vid klippor. Den är tämligen allmän i Sydsverige.

Kännetecken

En 50-150 cm hög, flerårig ört. Stjälk rak, ihålig, föga förgrenad, bladbärande. Blad motsatta och parbladiga med ett stort antal tandade, lansettformade småblad. Blommorna är ljusröda eller vita, sitter i kvastlika blomställningar. Krona trattlik, femtalig, med 3 ståndare. Frukt en nöt, som sprids med vinden genom en fjäderpensel. Jordstam kort och grov, saknar nästan helt birötter. Lukt karakteristisk, stark, obehaglig, särskilt hos den torkade roten.

Använda växtdelar

Jordstam med rot, skördad i september under växtens andra levnadsår, tvättad och omedelbart torkad vid 40 grader.

Innehållsämnen

Ca 1% valepotriater av valtratum, acevaltratum, didrovaltratum. 0,5 - 1% eterisk olja med bornylisovalerianat, bornylacetat, bornylformiat, terpen kolväten, seskviterpener.

Medicinsk verkan

Sedativ, avslappande, spänningslösande, blodtrycksänkande, depressiv verkan på centrala nervsystemet. Förbättrar sömnkvaliteten.

Användning

Vid ängslan, oro, sömnsvårighet.

Exempel på medicinska preparat

Esbericum, Neval, Movina

----------------------------------------------------------------------

Tag kontakt med hjälp av formuläret i "toppmenyn", eller klicka här

E-mail kan skickas till Ingemar Joelsson. Klicka här

img_valeriana_1.jpg

Valeriana är en flerårig ört
med kort och grov rotstam 

img_valeriana_2.jpg

 

« Tillbaka