Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Vitaminer och antioxidanter

Vårt behov av de olika vitaminerna varierar från några mikrogram till tiotals milligram per dag. Kostens sammansättning, graden av fysisk aktivitet och vår förmåga att utnyttja födan har stor betydelse.

Vitaminerna är en viktig förutsättning för god hälsa. Vissa vitaminer ingår som nödvändiga delar (så kallade coenzymer) i flera livsviktiga enzymer och de deltar aktivt i olika livsprocesser. Mänskligt liv är otänkbart utan medverkan av vitaminer.

Behoven av vitaminer är individuella

Det finns inga entydiga uppgifter om den enskilda individens vitaminbehov. Några allmängiltiga råd kan inte ges. Vad som är optimalt för den ene behöver inte vara det för den andre. Säkert är i varje fall att det säkraste och bästa sättet att tillföra vitaminer och mineraler är att äta rikligt med bär, frukt och grönsaker.

Blir vi friskare av att inta vitamintillägg? Många företrädare för komplementär medicin anser att så är fallet, då det kan vara svårt att täcka alla vitaminbehov även med en väl sammansatt kost. Även inom den konventionella medicinen börjar man bli mera positivt inställd till vitamintillskott. Många sjukdomar kan förebyggas, lindras och till och med botas med vitaminer i rätt anpassade mängder. Vid komplementär behandling rekommenderas därför ibland vitamintillägg, varvid doserna ofta överstiger de officiellt rekommenderade mängderna. Sannolikt ligger de optimala tillskotten av vitaminer betydligt högre än de i regel låga mängderna som rekommenderas officiellt. Men vitaminer bör inte överdoseras — utom temporärt i behandlingssyfte. Både fettlösliga vitaminer — speciellt A och D — och vattenlösliga vitaminer, till exempel B6 — kan vid överdosering ge upphov till toxiska biverkningar. Antalet människor som har blivit förgiftade av vitaminer synes dock vara mycket litet, medan mer eller mindre dolda vitaminbristtillstånd tycks vara mycket vanliga. Man bör komma ihåg att många vitaminer förstörs vid olämplig lagring och långvarig kokning (de går förlorade med kokvattnet). Det är värdefullt att veta något om vitaminer och hur de fungerar.

Något om fria radikaler och antioxidanter

Fria radikaler kallas atomer eller molekyler som är i kemisk obalans därför att de av olika skäl mist en eller flera elektroner i sina yttre elektronskal. Denna obalans uppstår när en atom eller molekyl utsätts för kemisk påverkan — en oxidationsprocess under medverkan av syre. När en molekyl genom oxida-tionsprocessen mist en eller flera elektroner försöker den att ta till sig en ny elektron från en närliggande molekyl som då blir en ny fri radikal och så vidare. Detta startar en kedjereaktion som fortsätter att producera fria radikaler så länge inte kedjereaktionen avbryts med hjälp av antioxidanter. Fria radikaler är inblandade i alla sjukdomsprocesser och de används som "onda" projektiler av bakterier och virus för att skapa inflammation och infektion och dessutom som försvarsprojektiler av immunförsvaret för att stoppa inflammationer. De produceras fortlöpande av både angriparna och försvararna och de behöver efter uppfyllt uppdrag oskadliggöras av antioxidanter eller oxidationshämmare (kroppens egna "rostskyddsmedel"). Det är därför viktigt att vår kropp kontinuerligt tillförs antioxidanter. Dessa ämnen producerar vi dels själva och dels tillförs de med en antioxidantrik kost och dels genom att vi tillför antioxidanter som kosttillskott, oftast då i form av vitaminer som A, C och E-vitamin och mineraler som selen och zink.

Vitaminer indelas i två grupper

Grovt sett brukar man dela in vitaminer i två huvudgrupper: Fettlösliga vitaminer: vitaminerna A, D, E och K samt vattenlösliga vitaminer: B-gruppens vitaminer och vitamin C.

De fettlösliga vitaminerna kan lagras i organismen under lång tid och behöver därför inte tillföras dagligen. De kan vid alltför hög tillförsel dessutom ge upphov till toxiska biverkningar. De tål i allmänhet värme vid förvaring och tillagning mycket bra. Men de är känsliga såväl för ljus och som för luftens syre.

De vattenlösliga vitaminerna omsätts snabbare och de kan, utom vitamin B12, inte lagras i kroppen. De är därför tämligen riskfria och bör helst tillföras dagligen. De är i allmänhet känsliga för värme, ljus, luft och vatten-urlakning.

A-vitamin

Retinol och förstadium till A-vitamin: betakaroten

Läs om A-vitamin under Substanser - gå till A-vitamin. Eller klicka här »

 

B-vitaminer

C-vitamin - askorbinsyra

D-vitamin - kalciferol

E-vitamin - tokoferol

K-vitamin - menadion

 

Klicka på namnet för att komma till "läsa mer" kapitel för vart och ett av vitaminerna.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Tillbaka