Nya riktlinjer öppnar för naturliga alternativ vid klimakteriebesvär

I anslutning till klimakteriet minskar kvinnans östrogenproduktion. Det leder för många till besvär som värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter. Nu rekommenderar ledande gynekologer att kosttillskottet Femarelle läggs till som ett förstahandsval för behandling av klimakteriebesvär.

Vid den stora gynekologkonferensen i oktober Barcelona riktas speciell uppmärksamhet mot behovet av fler behandlingsalternativ för kvinnor med klimakteriebesvär.

– För många kvinnor innebär denna period i livet, när östrogenhalterna i kroppen sjunker, en svår omställning med besvär som dramatiskt påverkar såväl hälsa som livskvalitet, säger professor Andrea Genazzani, ordförande i European Society of Gynecology.

Naturligt alternativ

– Vi måste uppmuntra fler kvinnor söker hjälp tidigare för klimakteriebesvär och att vi erbjuder alternativ till konventionell behandling. Hormonterapi är effektiv men förknippas med ökad risk för bröst- och livmodercancer. Det gör att många kvinnor är skeptiska och därför riskerar att stå utan behandling.

Att Femarelle nu lyfts fram som ett förstahandsalternativ till hormonterapi bygger på flera studier som visar på likvärdiga resultat som hormonbehandling – med den skillnaden att vävnaden i bröst och livmoder inte påverkas.
Kan hjälpa fler

– Det innebär att vi kan hjälpa betydligt fler kvinnor än tidigare med en effektiv och säker behandling i olika skeden av klimakteriet, säger professor Andrea Genazzani.

Fakta om Femarelle

Femarelle är ett preparat som verkar genom en selektiv effekt på östrogenreceptorer – utan att påverka vävnad i bröst och livmoder (1). Den verksamma substansen DT56a (2) utvinns ur fermenterad soja. Femarelle har i studier visat sig ha en likvärdig effekt som hormonterapi vid klimakteriebesvär med symptom som värmevallningar, svettningar och sömnbesvär. Effekten kommer enligt kliniska studier redan efter några dagars behandling.

1 I. Yoles and G. Lilling (2007) Pharmacological Doses of the Natural Phyto-SERM DT56a (Femarelle®) Have No Effect on MCF-7 Human Breast Cancer Cell-Line. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2007;130(1): 140-141

1. Labos et al. (2013): Effi cacy and safety of
DT56a compared to hormone therapy in
Greek post-menopausal women. Journal of
Endocrinological Investigation 2013;36(7):521-6.