Röd solhatt är en av våra mest använda och bäst dokumenterade läkeväxter. De flesta och mest intressanta studierna har gjorts på Echinaforce, ett traditionellt växtbaserat läkemedel med extrakt från hela echinaceaplantan inklusive rot. 

Det har gjorts ett stort antal studier på Echinaforce genom åren och studierna har både bekräftat och förstärkt preparatets effekt på exempelvis förkylnings- och influensavirus.

I studierna har både vanliga virus som influensa A/H3N2, Herpes simplex och Rhinovirus (förkylningsvirus) testats liksom nyare influensastammar som fågel- och svininfluensa. Studierna visade att viruset inaktiveras även i de lägsta koncentrationerna (1000 ggr under rekommenderad doseringen).

​På motsvarande sätt testades vanliga bakterier som Streptococcus pyogenes, Legionella pneumonia m.fl. Studien visade att Echinaforce, var lika effektiv mot bakterier som mot virus. Detta styrker erfarenheten av att Echinaforce kan förebygga och lindra lunginflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.

Halverad infektionsrisk

Den dubbelblinda och randomiserade (försökspersonerna delades slumpmässigt till intag av Echinaforce respektive placebo) studien på 755 personer pågick under fyra vintermånader.

Studien visade att risken att drabbas av en virusinfektion som förkylning eller influensa sjönk med 53% (genomsnittligt) i Echinaforce-gruppen jämfört med hos dem som fått placebo. I utsatta patientgrupper, med lågt immunförsvar, minskade risken att drabbas av en infektion med mellan 70-80%, jämfört med placebo.

​Allra bäst effekt hade Echinaforce på influensavirus, där risken att drabbas sjönk med 95% jämfört med placebogruppen.

Under de senaste åren har flera studier gjorts, som belyser verkningsmekanismen hos Echinaforce.
En av studierna är av särskilt intresse, Eccles och medarbetare.

Echinaforce innehåller färskt extrakt från hela echinacea-växten.

Echinace purpurea – en väl beforskad läkeört. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fördelarna med att ta Echinaforce från Bioforce – framför att ta andra medel – är:

1. Att all odling sker ekologiskt och Bioforce har kontroll över hela processen från frö till växtplats, skörd och tillverkning.
2. Att extraktionen av aktiva ämnen sker inom 24 timmar efter skörd. Hela växten används, dvs. både ovan- och underjordsdelar.
3. Dessutom är de frön som Bioforce använder genetiskt specifika. De härstammar alla från de frön, som Alfred Vogel fick av indianhövdingen Ben Black Elk på 50-talet.
4. Vidare är Echinaforce den enda echinaceaprodukt, som i välgjorda studier visat såväl förebyggande som lindrande effekt vid förkylningssjukdomar, särskilt influensa.

Studier på Echinaforce

  1. Jawad, R. Schoop, A. Suter, P. Klein, and R. Eccles (2012) Safety and Efficacy Profile of Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
    Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 841315, 7 pages doi:10.1155/2012/841315
  2. Schapowal A1 (2013) Echinacea Formula (Echinaforce ® Hotdrink): Effects of a Proprietary Echinacea Formula Compared With Oseltamivir in the Early Treatment of Influenza. Ross SM. Holist Nurs Pract. 2016 Mar-Apr; 30(2):122-5.
  3. Ross SM, Echinacea purpurea: A Proprietary Extract of Echinacea purpurea Is Shown to be Safe and Effective in the Prevention of the Common Cold. Holist Nurs Pract. 2016 Jan-Feb; 30(1):54-7.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om läkeörten echinacea och om det traditionellt växtbaserade läkemedlet Echinaforce.