Med Naturbiblioteket.se vill vi bidra till att öka kunskapen om växtbaserade och naturliga preparat för egenvård. Helt enkelt för att det finns en värdefull skatt av örter och naturliga preparat som i stora delar av Europa är självklara inslag i egenvården – men som i Sverige oförtjänt har hamnat i skuggan av syntetiska läkemedel och behandlingar. Trots att preparaten många gånger har sina rötter just i örtmedicinen.

Naturbiblioteket.se skapades som en fristående faktabaserad sajt om växtbaserad medicin. Sajten genomgår nu, drygt 10 år efter lanseringen, en omfattande uppdatering och omgörning. Våren 2018 kommer Naturbiblioteket.se att vara fullt utbyggd med nyheter, sammanställningar av aktuella och relevanta studier, fakta om läkeörter, uppdaterade presentationer av godkända växtbaserade läkemedel samt ingående information om våra vanligaste och viktigaste kosttillskott.

Bygger på erfarenhet och evidens

Naturbiblioteket har skapats och byggts upp av professor emeritus Ingemar Joelsson, specialistläkare i gynekologi och obstetrik med lång klinisk erfarenhet. Ingemar Joelsson har också gjort sig känd och respekterad som en av landets främsta experter på växtbaserad medicin. Han har i den egenskapen spelat en viktig roll för att sprida fördjupad kunskap om alternativa och komplementära behandlingar såväl som nya rön inom det skolmedicinska området.

Naturbiblioteket ägs och drivs i dag av Scientific Communication AB med Sven-E Lindberg som redaktör och ansvarig utgivare. Förlaget ger även ut faktaböcker, undervisningsmaterial samt sajter inom medicin och hälsa.

Källor

Naturbiblioteket är en sammanställning av fakta, dokumentation, studier och erfarenheter av egenvård inom växtbaserad medicin. Många av läkeörterna har en lång traditionell medicinsk användning som bland annat EMA och Läkemedelsverket lutar sig mot i godkännandet av Traditionella växtbaserade läkemedel /TVBL). För de flesta läkeörter och substanser finns också vetenskaplig och klinisk dokumentation.

Naturbiblioteket refererar, så långt som möjligt, till de källor som har använts. Faktaunderlaget för sajten kommer framför allt från:

 • Tidigare versioner av hemsidan Naturbiblioteket.se, där professor em Ingemar Joelsson, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, under många år har samlat dokumentation och erfarenheter av växtbaserad medicin.
 • Läkemedelsverket som i samband med godkännanden har sammanställt befintlig dokumentation kring effekt, biverkningar, kontraindikationer samt utifrån detta material formulerat godkända användningsområden för respektive preparat.
 • EMA, European Medicine Agency, som förutom hantering av EU-godkännanden även ger ut monografier över de viktigaste läkeörterna.
 • Livsmedelsverket som hanterar frågor om kosttillskott och sammanfattar beslut och information från EU-nivå.
 • EFSA, European Food Safe Authority. Sammanställningar av forskningsresultat, listningar av godkända hälsopåståenden, uppdaterad information om växter och näringsämnen.
 • MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) som ger ut uppdaterade sammanställningar inom områden som ”Nutrients” och ”Herbal Medicine”.
 • PubMed som publicerar och sammanfattar aktuella studier, bland annat inom växtmedicin och näringslära. Bakom PubMed står  National Center for Biotechnology Information (NCBI) at the National Library of Medicine® (NLM).
 • Alfred Vogel, pionjär inom växtmedicin som förenade en bred kunskap om läkeörter med insikten om att växtbaserade läkemedel och kosttillskott måste tillverkas med samma kvalitetskrav som för  andra läkemedel – men med största möjliga respekt för naturen och människan.
Naturbiblioteket – fakta om växtmedicin

Naturbiblioteket.se ges ut av Scientific Communication AB, ett fristående förlag som även publicerar faktaböcker och undervisningsmaterial inom egenvård och hälsa.

REDAKTIONSRUTA

 • Redaktör och ansvarig utgivare: Sven-E Lindberg
 • Epost: sel@naturbiblioteket.se
 • Naturbiblioteket ges ut av: Scientific Communication AB
 • Adress: Rådmansgatan 1a, 21146 Malmö
 • © Scientific Communication i Malmö AB
 • Foto: Shutterstock, Scientific Communication AB, Lindberg Imagineering AB där ej annat anges.