Det patenterade tomatkomplexet i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, utsågs till bästa hjärtprodukt vid Nutra Ingriedients Award 2016.

Tomaten hör till våra flitigast använda livsmedel – men har också ett viktigt användningsområde inom medicinen. Det tomatbaserade extraktet i SanoKardio, med tillskott av tiamin, har i flera studier visat sig ha en god förebyggande effekt mot riskfaktorer för hjärt- och kärlohälsa.

Hjärt- och kärlsjukdomar är, trots stora framsteg inom hjärtsjukvården, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 40 procent av alla dödsfall är relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl och varje år drabbas drygt 30 000 svenskar av hjärtinfarkt.

Totalt beräknas 1,4 miljoner svenskar leva med kardiovaskulär sjukdom i någon form med risk för allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och stroke.

Det finns därmed all anledning att studera och utveckla fler angreppssätt för att upprätthålla en god kardiovaskulär hälsa. Men hur förebygger vi hjärtohälsa och för tidig död på effektivast möjliga sätt? Vilken roll spelar läkemedlen? Vad betyder livsstilen? Och vilken roll kan naturliga och kraftfulla antioxidanter som lykopen, lutenin och betakaroten spela för att upprätthålla en god hjärthälsa?

KRAFTFULLA ANTIOXIDANTER

– Det finns anledning att fundera över de bakomliggande mekanismerna kring exempelvis högt blodtryck och anlägga en helhetssyn i behandlingen. Allt mer talar för att just kraftfulla antioxidanter, som de man kan utvinna ur tomater, kan ha en gynnsam effekt, säger dr Michael Weber, kardiolog med specialinriktning på blodtrycksbehandling och medgrundare av The American Society of Hypertension.

SanoKardio är ett standardiserat tomatextrakt som kanskydda hjärtat på olika sätt, framhåller dr Weber.

– De kraftfulla antioxidanterna bidrar till att reducera halten av oxiderat LDL, den farligaste formen av LDL. Antioxidanterna skyddar endotelet i artärväggen som spelar en avgörande roll för genomströmningen i blodkärlet.  En normaliserad endotel funktion bidrar till att bibehålla blodtrycket på en normal, hälsosam nivå.

Tomatextrakt för god hjärthälsa

PRISBELÖNT TOMATEXTRAKT

SanoKardio bygger på det prisbelönta och uppmärksammade amerikanska tomatextraktet Lycored Nutrient Complex. LNC utsågs 2016 till årets bästa produkt i kategorin hjärthälsa på Nutra Ingridients Awards.

SanoKardio innehåller, förutom tomatextrakt, tiamin, ett vitamin som bland annat har uppmärksammats av EFSA (European Food Safety Authority) för sina positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa.

Det har hittills ett flertal extraktspecifika farmaceutiska studier på Lycored Nutrient Complex, som ingår i SanoKardio. Flera av dem är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

– Efter en måltid interagerar fria syreradikaler med fleromättade fettsyror och det bildas bland annat oxiderat LDL, den skadligaste formen av kolesterol, säger dr Michael A Weber, som har medverkat i ett stort antal studier både på blodtrycks- och lipidsänkande läkemedel.

VÄLKOMMET VERKTYG

– Läkemedel mot högt blodtryck och förhöjda kolesterolvärden spelar en viktig roll för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men vi ser en allt större grupp patienter med lätt till måttligt förhöjda lipid- eller blodtrycksvärden som avstår från förebyggande behandling, bland annat beroende på biverkningar. Här behöver vi nya verktyg och fler angreppspunkter.

Dr Weber refererar till flera aktuella studier som pekar på att kraftfulla fytosteroler som lykopen, lutenin och betakaroten kan bidra till att minska olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Förhöjda halter av oxiderat LDL påskyndar farliga förändringar i artärernas endotel men agerar sällan på den kunskapen – om vi ens är medvetna om den. Det borde vi vara och här behöver vi inom professionen uppdatera våra kunskaper. Här kan en substans som Lycored Nutrient Complex spela en viktig roll.

SAMVERKAN MELLAN OLIKA VERKNINGSMEKANISMERSanoKardio SEDK transparent ny 2019-naturbiblioteket-växtbaserad-medicin

SanoKardio understödjer en god hjärtfunktion via flera olika verkningsmekanismer som utgör riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

 • Motverkar höga halter av farlig oxiderat LDL i blodkärlen
 • Motverkar NF-kB inducerad inflammation
 • Ökar den endotela funktionen i artärerna
 • Medverkar till att bibehålla ett normalt blodtryck

 VAD ÄR SANOKARDIO?

Tomatextraktet i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, innehåller höga halter av fytosterolkomplex. Innehållet är standardiserat och utgörs av sex olika fytonäringsämnen i proportioner anpassade för god hjärtfunktion. Ingredienserna har en synergistisk positiv effekt, vilket innebär att de tillsammans har bättre verkan än de skulle ha var för sig. 

SanoKardio är utformad för att optimera effekten och göra doseringen enkel och bekväm:

 • Det räcker med en tablett per dag – en minimal dos räcker för maximal effekt
 • Innehåller rent och stabilt standardiserat tomatextrakt
 • Patentskyddad kombination av olika antioxidanter från tomat tillsammans med tiamin
 • Kliniskt testad – bevisad effekt
 • Hållbar och kvalitetssäkrad produktionsprocess
 • Innehåller ingen GMO-gröda
 • Samtliga ingredienser är dokumenterat säkra enligt amerikanska FDA, Food and Drug Administration.

SANOKARDIO – 20 ÅR AV FORSKNING OCH UTVECKLING

Det amerikanska företaget LycoRed har arbetat i 20 år med att utveckla tomatbaserade kombinationer av fytosteroler från tomater. I utvecklingsarbetet har forskarna skapat olika kombinationer skräddarsydda för olika ändamål. SanoKardio är optimerat för att upprätthålla god hjärthälsa medan andra produkter är utformade för exempelvis hudvård och behandling av inflammationer.

Forskningen har visat att det framförallt är kombinationer av olika slags karotener som har en gynnsam effekt på hjärt- och kärlhälsa. Det mest kända betakarotenet finns i morötter, men  tomater innehåller betydligt fler och mer kraftfulla karotener.

De tomater som används för utvinning av extraktet till SanoKardio är av högsta kvalitet och hanteras i en kvalitetssäkrad process.

I en av de senaste studierna som har genomförts på SanoKardio visas att tomatextraktet har påtagligt gynnsamma effekter på kolesterol och då särskilt skadligt LDL. Tomatextraktet har också visat sig ha god effekt vid högt blodtryck, försämrad enodotel funktion i blodkärlen och vid svajigt blodsocker.

SKRÄDDARSYDDA FÖR OLIKA BEHOV

Det finns i dag renodlade former av tomatbaserade substanser som lykopen, lutein och betakaroten. Ur dessa kraftfulla antioxidanter har företaget bakom SanoKardio utvecklat en hel serie produkter med kraftig antioxidativ verkan. I SanoKardio ingår också tiamin, ett vitamin som i flera studier visat sig bidra till en god hjärt- och kärlhälsa.