KSM-66 (ashwagandha) motverkar effekter av stress

Ashwagandha är en adaptogen som använts i 4 000 år.