Femarelle - alternativ behandling vid klimakteriebesvär.