Echinacea – väldokumenterad virushämmare

Echinacea är en av världens mest använda och bäst dokumenterade läkeörter. Studier visar att echinacea kan ha en gynnsam effekt på såväl förkylnings- som influensavirus och samtidigt ha en stärkande effekt på immunförsvaret.