Hjärt- och kärlsjukdomar är, trots stora framsteg inom hjärtsjukvården, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 40 procent av alla dödsfall är relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl och varje år drabbas drygt 30 000 svenskar av hjärtinfarkt. Ny forskning visar att det patenterade tomatextraktet i SanoKardio kan minska flera viktiga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. 

Totalt beräknas 1,4 miljoner svenskar leva med kardiovaskulär sjukdom i någon form med risk för allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och stroke. Det finns därmed all anledning att studera och utveckla fler angreppssätt för att upprätthålla en god kardiovaskulär hälsa. Men hur förebygger vi hjärtohälsa och för tidig död på effektivast möjliga sätt? Vilken roll spelar läkemedlen? Vad betyder livsstilen? Och vilken roll kan naturliga och kraftfulla antioxidanter som lykopen, lutenin och betakaroten spela för att upprätthålla en god hjärthälsa?

KRAFTFULLA ANTIOXIDANTER

– Det finns anledning att fundera över de bakomliggande mekanismerna kring exempelvis högt blodtryck och anlägga en helhetssyn i behandlingen. Allt mer talar för att just kraftfulla antioxidanter, som de man kan utvinna ur tomater, kan ha en gynnsam effekt, säger dr Michael Weber, kardiolog med specialinriktning på blodtrycksbehandling och medgrundare av The American Society of Hypertension.

SanoKardio är ett standardiserat tomatextrakt som kan skydda hjärtat på olika sätt, framhåller dr Weber.

– De kraftfulla antioxidanterna bidrar till att reducera halten oxiderat LDL, den farligaste formen av LDL-kolesterol. Antioxidanterna skyddar endotelet i artärväggen som spelar en avgörande roll för genomströmningen i blodkärlet, och det bidrar till att bibehålla blodtrycket på en normal, hälsosam nivå.

SanoKardio - tomatextrakt rikt på antioxidanter

Tomat – kan bidra till att minska viktiga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

PRISBELÖNT TOMATEXTRAKT

SanoKardio, som nu lanseras i Sverige, bygger på det prisbelönta och uppmärksammade amerikanska tomatextraktet Lycored Nutrient Complex, som förra året utsågs till årets produkt i kategorin hjärthälsa på Nutra Ingridients Awards i USA. SanoKardio innehåller dessutom tiamin, ett vitamin som bland annat har uppmärksammats av EFSA (European Food Safety Authority) för sina positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa.

Det har hittills gjort ett stort antal vetenskapliga  studier av tomatextraktet Lycored Nutrient Complex, som ingår i SanoKardio. Av dessa är fem extraktspecifika kliniska studier av faramaceutisk kvalitet.

– Efter en måltid bildas oxiderat LDL när fria syreradikaler interagerar med fleromättade fettsyror och oxiderat LDL, som är den farligaste formen av LDL, säger dr Michael A Weber, som medverkat i ett stort antal studier både på blodtrycks- och lipidsänkande läkemedel.

VÄLKOMMET VERKTYG

– Dessa läkemedel spelar en viktig roll i behandlingen för många patienter med många och allvarliga riskfaktorer, men vi ser en växande grupp människor med lätt till måttligt förhöjda lipid- eller blodtrycksvärden som avstår från förebyggande behandling, bland annat beroende på biverkningar. Här behöver vi nya verktyg och fler angreppspunkter.

Dr Weber refererar till flera aktuella studier som pekar på att just kraftfulla fytosteroler som lykopen, lutein och betakaroten kan medverka till en god hjärthälsa.

– Vi vet att förhöjda halter av oxiderat LDL påskyndar farliga förändringar i artärernas endotel men agerar sällan på den kunskapen – om vi ens är medvetna om riskerna som förknippas med höga halter av oxiderat LDL. Det är en faktor vi borde uppmärksamma mer i arbetet med att förebygga hjärt- och kärlohälsa.

Lycored Nutrient Complex har, enligt de studier som har gjorts, en gynnsam effekt på flera av de riskfaktorer som kan leda till hjärt- och kärlhändelser:

 • Motverkar höga halter av farlig oxiderat LDL i blodkärlen
 • Motverkar NF-kB inducerad inflammation
 • Ökar den endotela funktionen i artärerna
 • Medverkar till att bibehålla ett normalt blodtryck

Vad är SanoKardio?

SanoKardio™ är ett tomatnäringskomplex som innehåller standardiserade fytosteroler och lykopen i exakta proportioner för att inducera en synergistisk effekt för god hjärthälsa.

SanoKardio är utformad för bästa effekt och för att vara lätta att hantera i vardagen:

 • Det räcker med en tablett per dag – en minimal dos räcker för maximal effektInnehåller rent och stabilt standardiserat tomatextrakt
 • Patentskyddad kombination av olika antioxidanter från tomat tillsammans med tiamin.
 • Kliniskt testad – bevisad effekt.
 • Hållbar och kvalitetssäkrad produktionsprocess
 • Innehåller ingen GMO-gröda
 • Samtliga ingredienser är, enligt amerikanska Food & Drug Administration, FDA, dokumenterat säkra.
SanoKardio innehåller ett patenterat extrakt av tomater.

Tomater – sprängfylld med nyttiga antioxidanter som kan minska riksen för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

SanoKardio – 20 år av forskning och utveckling

DET AMERIKANSKA företaget LycoRed har arbetat i 20 år med att utveckla tomatbaserade kombinationer av fytosteroler från tomater. Forskarna har  skräddarsytt preparat utifrån olika behov och resultatet är preparat som spänner från hjärt- och kärlhälsa till hudvård och behandling av inflammatoriska tillstånd.

Forskning och studier har visat att det framförallt är kombinationer av olika slags karotener som har en gynnsam effekt på hjärt- och kärlhälsa. Det mest kända betakarotenet finns i morötter, men  tomater innehåller fler och mer kraftfulla karotener .

De tomater som används för utvinning av extraktet till SanoKardio är av högsta kvalitet och hanteras i en kvalitetssäkrad process.

I en av de senaste studierna som har genomförts visas att komatextraktet har påtagligt gynnsamma effekter på kolesterol – och då särskilt skadligt LDL – triglycerider och blodsockernivåer.

SKRÄDDARSYDDA FÖR OLIKA BEHOV

I dag finns en familj skräddarsydda preparat med tomatbaserade aktiva substanser som lykopen, betakaroten, fytoen och fytofluen. I SanoKardio ingår  ämnen som lykopen, lutein och betakaroten, som tillsammans kan bidra till att minska olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

I SanoKardio ingår också tiamin, som i flera studier visat sig bidra till en god hjärt- och kärlhälsa.

Vill du veta mer?

Läs mer om SanoKardio på https://naturbiblioteket.se/kosttillskott/sanokardio-kraftfullt-tomatextrakt/

https://www.sanokardio.se

Visste du att…

… det patenterade tomatkomplexet i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, utsågs till bästa produkt i hjärtkategorin vid Nutra Ingriedient Sward 2016.

Referenser

 1. Kim et al (2011): Atherosclerosis 2015:189-195
 2. Deplanque et al (2016): Food & Nutrition Research 60:32537
 3. Engelhard et al (2006): American Heart Journal 2006:151:100.e1-100e6.
 4. Paran et al (2009): Cardiovascular Drugs and  Therapy 23:145-141
 5. Xinli et al (2013): Nutrients 2013,5, 3696-3712