fbpx

Världens bäst dokumenterade mjölksyrakomplex

Tre av världens bäst dokumenterade mjölksyrastammar i en och samma produkt. Det gör triGUT till ett unikt väldokumenterat kosttillskott för effektiv hjälp vid gasbildning, IBS, orolig mage, lös mage och hård mage.

30 maj, 2022

De tre mjölksyrastammar som ingår i triGUT har tillsammans genomgått drygt 1 200 studier. triGUT är därmed resultatet av ett forskningsarbete som pågått under mer än 30 år och som engagerat 1 000-tals forskare över i stort sett hela världen. Inget mjölksyrakomplex i världen har fler publicerade studier.

De välgjorda studierna visar att bakterierna i triGUT överlever passagen genom magen, binder till tarmslemhinnans olika delar och bidrar till att gasbildning, inflammation, ömhet och andra obehag i tarmen minskar. Den första effekten märks oftast inom 2–4 veckor och förstärks över tid.

Unika bakteriestammar

För att förstå vikten av att studierna är gjorda specifikt på den stam som igår i ett kosttillskott, är det viktigt att veta att varje bakteriestam är unik. Det är en kunskap som är helt avgörande för att kunna hitta de preparat som fungerar bäst – och skillnaderna mellan olika produkter kan vara mycket stora.

Förklaringen är att en mjölksyrabakterie innehåller mellan 2 000 och 4 000 gener och att genuppsättningen avgör om bakterierna överlever och binder sig till tarmslemhinnan.

Trigut – utvalda mjölksyrabakterier

triGUT innehåller tre av världens bäst dokumenterade mjölksyrastammar för optimal maghälsa.

Forskarnas slutsats:

Bara för att en art heter Lactobacillus Plantarum eller Lactobacillus Rhamnosus innebär inte det att den har de egenskaper som förväntas. Studierna visar att bara ett mycket litet antal stammar, även i välkända familjer, överlever och binder till tarmslemhinnan på ett effektivt sätt.

Det är heller inte antalet bakterier som avgör effekten hos ett kosttillskott. Det är bakteriernas egenskaper i förhållande till antalet som avgör effekten. Det enda sättet att ta reda på hur en bakteriestam beter sig är därmed upprepade och välgjorda studier – det finns ingen genväg.

Det är därför det är så viktigt att på ett kosttillskott ange exakt den stam som studierna avser till exempel- Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103.

30 miljarder bakterier

De egenskaper och funktioner som beskrivs nedan avser enbart de stammar i det antal som använts i de kliniska studierna.

De tre bakteriestammarna i triGUT är:

 • 800 publicerade studier: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, 2 miljarder (2 kapslar)
 • 100 publicerade studier: Lactobacillus plantarum DSM 9843 , 10 miljarder (2 kapslar)
 • 200 publicerade studier: Bifidobacterium animalis spp lactis DSM 15954, 1 miljard (2 kapslar)

Visar de bakterier som överlever

Antalet som anges efter varje stam är det antalet levande bakterier som överlever passagen genom mage och tunntarm och därför kan binda till slemhinnan i tarmsystemet. Totalt finns det i två kapslar triGUT över 30 miljarder bakterier – men i triGUT deklareras enbart det antal som säkert överlever och når tarmslemhinnan. Även här är triGUT unik.

Unika egenskaper hos triGUT

Bakterierna i triGUT har ett antal unika och helt avgörande egenskaper, vilka är visade i upprepade, välgjorda och publicerade studier:

 1. De är robusta vilket innebär att de överlever magens sura miljö och gallsalterna i tunntarmen
 2. De binder och verkar i tarmslemhinnans olika delar – både i tunn- och grovtarmen
 3. De koloniserar sig och finns kvar i tarmen under en längre tid
 4. De fermenterar ett stort antal olika kolhydrater och omvandlar dessa till kortkedjiga fettsyror (som smörsyra, propionsyra och mjölksyra) vilket är viktigt bland annat för att minska inflammation och gasbildning samt för att stärka tarmcellerna
 5. De bildar biofilm på tarmslemhinnan vilket ökar överlevnaden hos slemhinnans celler och minskar risken för translokation (läckande tarm)
 6. De utsöndrar biocidaktiva proteiner som verkar som bakteriernas eget selektivt arbetande antibiotika, vilket skyddar mot patogena bakterier
 7. Den unika bindningsförmågan till tarmslemhinnan försvårar för patogena bakterier att få fäste
 8. De är isolerade från friska tarmar hos människa – om tarmen innehåller hög andel av dessa bakterier är sannolikheten hög för en väl fungerande tarm

Stannar längre i tarmen

När bakterierna i triGUT jämförs med andra snarlika stammar visar resultaten att dessa tre specifika varianter överlever passagen genom magen och tarmarna i betydligt högre utsträckning jämfört med övriga Bifidobacterium- och Lactobaciller. Studier visar också att de har en effektivare inbindningsmekanism och därför stannar kvar längre i tarmen.

Studier visar också att triGUT-bakterierna kompletterar varandras funktion och fördubblar inbindningen i slemhinnan när de används tillsammans. De besitter därmed synergistiska egenskaper och har ett brett verkningsmönster.

Mjölksyrastammarna i triGUT har en unik förmåga att fermentera ett stort antal kolhydrater till kortkedjiga fettsyror. 

Skapar gynnsam miljö

Vidare har triGUT-bakterierna en unik förmåga att kunna fermentera ett stort antal kolhydrater och omvandla dessa till kortkedjiga fettsyror. Detta skapar en gynnsam miljö för tarmceller som enbart kan överleva på dessa kortkedjiga fettsyror.

Samtidigt fungerar de kortkedjiga fettsyrorna som signalämnen som systemiskt påverkar kroppens immunologiska och antiinflammatoriska funktion. En konkret effekt av detta är att proinflammatoriska interleukiner trycks ner medan antiinflammatoriska hjälparceller regleras upp.

Minskad gasbildning

En annan gynnsam effekt av att triGUT-bakterierna kan bryta ner många varierande kolhydrater är att detta bidrar till minskad gasbildning och uppblåsthet.

Studier visar också att den unika inbindningen av triGUT-bakterierna försvårar för patogena bakterier som e-coli och salmonella att fästa på tarmslemhinnan.

Forskarnas slutsats: väldigt få, om några andra probiotiska bakterier, besitter samtliga dessa egenskaper.

Färre biverkningar

Studierna visar också att biverkningsfrekvensen är lägre i den aktiva gruppen jämfört med de grupper som fått placebo (overksam kapsel). Några misstankar om interaktioner med läkemedel föreligger inte. Eftersom dessa tre bakterier normalt finns i friska tarmar hos människa finns ingen nedre åldersmässig gräns för användning.

Fakta

Sammantaget visar studierna att den specifika sammansättningen av mjölksyrabakterierna i triGUT:

 • Minskar både diarréer i allmänhet & diarréer orsakade av antibiotika och av Clostridium difficile
 • Ökar avföringsfrekvensen vid trög mage
 • Minskar risken för infektioner i mage och tarm
 • Minskar inflammation i tarmen
 • Minskar gasbildning, uppblåsthet och smärta både hos barn och vuxna
 • Minskar generellt tarmproblem både hos barn och vuxna
 • Minskar IBS symtom med 80%-90%
 • Stärker immunsystemet och minskar förkylningssymtom och frekvens hos vuxna, barn och spädbarn
 • Minskar symtom på kolik – ökar sömnkvalitén

Du är kanske också intresserad av

Referenser

Ett urval av referenser på kliniska studier av mjölksyrabakterierna i triGUT.

Jungersen, et al. Microorganisms. 2014;2:92-110

En sammanfattning av Bifidobacterium DSM 15954 och de över 300 studier som är gjorda på denna unika bakteriestam. Studier som visar att den överlever magsyra och gallsalter och binder till slemhinnan i tarmen. Resultatet är att den stärker tarmen, minskar läckande tarm, minskar mängden patogener i tarmen samt stödjer immunsystemet. Studierna visar också att Bifidobacterium DSM 15954 stödjer en hälsosam tarmflora, en normal tarmfunktion och minskar diarréer.

Eskesen D, et al. Br. J. Nutr. 2015;114(10):1638-46.

I denna studie undersöktes effekten av Bifidobacterium DSM 15954, avseende avföringsfrekvens och generella tarmproblem som smärta, obehag och uppblåsthet. För att säkerställa den kliniska dosen undersöks effekten gentemot placebo både mot en dos på 1 miljard DSM 15954 (den mängd som finns i triGUT) och en dos på 10 miljarder bakterier. Totalt ingick i 1 248 personer i studie. Resultatet var att båda doserna av DSM 15954 var lika effektiva och signifikant bättre gentemot placebo avseende samtliga parametrar.

Ducrotte, P., et al. World J. Gastroenterol. 2012;18:4012-4018.

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 214 personer med IBS-symtom enligt Rom III-kriterierna. I studien, som varade i 4 veckor, fick patienterna antingen Lactobacillus plantarum DSM 9843 (motsvarande 2 kapslar triGUT) eller placebo. Personerna i DSM 9843-gruppen fick signifikant bättre resultat avseende smärta, gasbildning, svullnad och generella IBS symtom. I snitt uppgav 8 av 10 en god effekt i den aktiva gruppen.

Gawronska A, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2007;25:177–84.

En klinisk prövning av 104 barn som uppfyllde Rom II-kriterierna för IBS, funktionell dyspepsi eller funktionell buksmärta fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo i 4 veckor. Barnen i ATCC 53103-gruppen fick signifikant mindre smärta och lindrigare IBS-symtom jämfört med de som fått placebo.

Niedzielin, K., et al. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2001;13:1143-1147.

En dubbelblind studie på 40 patienter med IBS-symtom som smärta, gasbildning, förstoppning eller diarré. Efter 4 veckor rapporterade alla i Lactobacillus plantarum DSM 9843-gruppen mindre smärta. Det fanns också en tydlig trend mot en bättre avföringsfrekvens i den aktiva gruppen. 95% av patienterna i DSM 9843-gruppen rapporterade mindre IBS-problem att jämföras med att endast 15% i placebogruppen upplevde att de blev bättre.

 

Annons
Annons
Share This