Tomatextrakt med dokumenterad effekt för god hjärthälsa

De kraftfulla antioxidanterna i SanoKardio bidrar till en god hjärthälsa genom att påverka flera olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.