fbpx

Tomatextrakt med dokumenterad effekt för god hjärthälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är, trots stora framsteg inom hjärtsjukvården, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 40 procent av alla dödsfall är relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl och varje år drabbas drygt 30 000 svenskar av hjärtinfarkt. Ny forskning visar att det patenterade tomatextraktet i SanoKardio kan minska flera viktiga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

27 december, 2021

Totalt beräknas 1,4 miljoner svenskar leva med kardiovaskulär sjukdom i någon form med risk för allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och stroke. Det finns därmed all anledning att studera och utveckla fler angreppssätt för att upprätthålla en god kardiovaskulär hälsa.

Men hur förebygger vi hjärtohälsa och för tidig död på effektivast möjliga sätt? Vilken roll spelar läkemedlen? Vad betyder livsstilen? Och vilken roll kan naturliga och kraftfulla antioxidanter som lykopen, lutein och betakaroten spela för att upprätthålla en god hjärthälsa?

Kraftfulla antioxidanter

– Det finns anledning att fundera över de bakomliggande mekanismerna kring exempelvis högt blodtryck och anlägga en helhetssyn i behandlingen. Allt mer talar för att just kraftfulla antioxidanter, som de man kan utvinna ur tomater, kan ha en gynnsam effekt, säger dr Michael Weber, kardiolog med specialinriktning på blodtrycksbehandling och medgrundare av The American Society of Hypertension.

SanoKardio innehåller ett standardiserat tomatextrakt som kan skydda hjärtat på olika sätt, framhåller dr Weber.

– De kraftfulla antioxidanterna bidrar till att reducera halten oxiderat LDL, den farligaste formen av LDL-kolesterol. Antioxidanterna skyddar endotelet i artärväggen som spelar en avgörande roll för genomströmningen i blodkärlet, och det bidrar till att bibehålla blodtrycket på en normal, hälsosam nivå.

Prisbelönt tomatextrakt

SanoKardio bygger på det prisbelönta och uppmärksammade amerikanska tomatextraktet Lycored Nutrient Complex, som 2016 utsågs till årets produkt i kategorin hjärthälsa på Nutra Ingridients Awards i USA. SanoKardio innehåller dessutom tiamin, ett vitamin som bland annat har uppmärksammats av EFSA (European Food Safety Authority) för sina positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa.

Det har hittills gjort ett flertal vetenskapliga studier av tomatextraktet Lycored Nutrient Complex, som ingår i SanoKardio.

Exempel på publicerade extraktspecifika studier

 • Studie av LDL-oxidation1: I en randomiserad och dubbelblind studie genomgick 146 friska män och kvinnor (66 män, 80 kvinnor) behandling med LNC eller placebo en gång per dag under två veckor. De som gavs tillskott av LNC fick en påtagligt förbättrad metabolisk respons 8 timmar efter måltid med bland annat sänkt oxiderat LDL jämfört med placebogruppen.
 • Stärkt endotelfunktion och sänkt systoliskt blodtryck2: I studien som genomfördes på totalt 116 friska män visas att LNC bidrar till god hjärt och kärlhälsa via flera verkningsmekanismer. Endotelfunktionen i kärlväggarna stärks, det systoliska blodtrycket sänks, nivåerna av serum CRP sänks samt plasma SOD-aktivitet ökar. Samtliga är viktiga funktioner för god kardiovaskulär funktion.
 • Blodtryckssänkande3: I en studie från 2019 jämfördes effekten av LNC med syntetisk framställt lykopen på patienter med måttligt förhöjt blodtryck. Studien visade att LNC, motsvarande dosen i en kapsel SanoKardio, gav en signifikant sänkning av det systoliska blodtrycket. Motsvarande förändring kunde inte noteras i jämförelsegrupperna.
 • Upprätthålla ett normalt blodtryck4: En sammanställning av studier visar att lykopen har en dokumenterad effekt för att sänka och upprätthålla ett blodtryck inom normalintervallet.

Välkommet verktyg

– Dessa läkemedel spelar en viktig roll i behandlingen för många patienter med många och allvarliga riskfaktorer, men vi ser en växande grupp människor med lätt till måttligt förhöjda lipid- eller blodtrycksvärden som avstår från förebyggande behandling, bland annat beroende på biverkningar. Här behöver vi nya verktyg och fler angreppspunkter.

Dr Weber refererar till flera aktuella studier som pekar på att just kraftfulla fytosteroler som lykopen och betakaroten kan medverka till en god hjärthälsa.

Oxiderat LDL

– Vi vet att förhöjda halter av oxiderat LDL påskyndar farliga förändringar i artärernas endotel men agerar sällan på den kunskapen – om vi ens är medvetna om riskerna som förknippas med höga halter av oxiderat LDL. Det är en faktor vi borde uppmärksamma mer i arbetet med att förebygga hjärt- och kärlohälsa.

Lycored Nutrient Complex har, enligt de studier som har gjorts, en gynnsam effekt på flera av de riskfaktorer som kan leda till hjärt- och kärlhändelser:

 • Motverkar höga halter av farlig oxiderat LDL i blodkärlen
 • Motverkar NF-kB inducerad inflammation
 • Ökar den endotela funktionen i artärerna
 • Medverkar till att bibehålla ett normalt blodtryck

Vad är SanoKardio?

SanoKardio är ett tomatnäringskomplex som innehåller standardiserade fytosteroler och lykopen i exakta proportioner för att inducera en synergistisk effekt för god hjärthälsa.

SanoKardio är utformad för bästa effekt och för att vara lätt att hantera i vardagen:

 • Det räcker med en tablett per dag – en minimal dos räcker för maximal effektInnehåller rent och stabilt standardiserat tomatextrakt
 • Patentskyddad kombination av olika antioxidanter från tomat tillsammans med tiamin.
 • Kliniskt testad – bevisad effekt.
 • Hållbar och kvalitetssäkrad produktionsprocess
 • Innehåller ingen GMO-gröda
 • Samtliga ingredienser är, enligt amerikanska Food & Drug Administration, FDA, dokumenterat säkra.

SanoKardio – 20 år av forskning och utveckling

DET AMERIKANSKA företaget LycoRed har arbetat i 20 år med att utveckla tomatbaserade kombinationer av fytosteroler från tomater. Forskarna har  skräddarsytt preparat utifrån olika behov och resultatet är preparat som spänner från hjärt- och kärlhälsa till hudvård och behandling av inflammatoriska tillstånd.

Forskning och studier har visat att det framförallt är kombinationer av olika slags karotener som har en gynnsam effekt på hjärt- och kärlhälsa. Det mest kända betakarotenet finns i morötter, men tomater innehåller fler och mer kraftfulla karotener.

De tomater som används för utvinning av extraktet till SanoKardio är av högsta kvalitet och hanteras i en kvalitetssäkrad process.

I en av de senaste studierna som har genomförts visas att tomatextraktet har påtagligt gynnsamma effekter på kolesterol – och då särskilt skadligt LDL – triglycerider och blodsockernivåer.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Visst du att…

… det patenterade tomatkomplexet i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, utsågs till bästa produkt i hjärtkategorin vid Nutra Ingriedient Award 2016?

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 638 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 331 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.042701959609985 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

 1. Deplanque et al (2016): Proprietary tomato extract improves metabolic response to high-fat meal in healthy normal weight subjects. Ur: Food & Nutrition Research 60:32537 (doi: 10.3402/fnr.v60.32537).
 2. Kim et al (2011): Effects of lycopene supplementation on oxidative stress and markers of endothelial function in healthy men. Ur: Atherosclerosis 2011: 189-195 (doi:10.1016/j.atherosclerosis.2010.11.036).
 3. Wolak et al (2019): Effect of Tomato Nutrient Complex on Blood Pressure: A Double Blind, Randomized Dose-Response Study. Ur Nutrients 2019, 11, 950 (doi:10.3390/nu11050950).
 4. Xinli et al (2013): Lycopene Supplement and Blood Pressure. An updated Meta-Analysis of Intervention Trials. Ur: Nutrients 2013, 5, 3696-3712 (doi:10.3390/nu5093696).

Annons
Annons